تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تا سه‌روز دیگر دریک مراسم ویژه رتبۀ مارشالی به دوستم داده می‌شود

اعضای حزب جنبش ملی می‌گویند که قرار است تا سه روز آینده در یک برنامۀ ویژه در جوزجان، رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم داده شود.

عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی می‌گوید که در این مراسم از رییس‌جمهور نیز دعوت شده‌است، تا هنوز مشخص نیست که آیا رییس‌جمهور شرکت خواهد کرد یا نه.

آقای قرلق، می‌افزاید که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه، رهبران احزاب، اعضای شورای ملی و شماری از نماینده‌گان کشورهای جهان نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد: «بعد از ختم مراسم تفویض رتبۀ مارشالی، حتمن در یک فرصت مناسب جناب مارشال صاحب به کابل - تدابیر دفتر و همه درنظر گرفته شده – خواهند آمد.»

انتظار می‌رفت که ریاست‌جمهوری فرمان مارشالی آقای دوستم را به‌گونه رسمی و در مراسم ویژه در کابل اعطا کند، اما این فرمان به‌‎گونه رسمی پخش نشد و پس از نزدیک به یک ماه از امضای توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت تازه، در رسانه های همه‌گانی پخش شد.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این اصلأ در برابر نظام ریشخند زدن است! اول باید رتبه مارشالی نمی‌دادید، اما زمانی که داده شد، هرچیز از خود یک شرایط دارد.»

نظامیان پیشین، می‌گویند که مارشالی بلندترین رتبۀ نظامی است و باید از سوی رییس‌جمهور در مراسم ویژه در کابل اعطا شود.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله بیان داشت: «رتبۀ مارشالی توسط رییس‌جمهور - سرقومندان قوای مسلح - منظور می‌شود و در یک محفل شأنداری که در آن رهبری وزارت دفاع و جنرالان اردو شرکت می‌داشته باشند، اعطا می‌شود.»

اقبال صافی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «رتبه مارشالی، یک رتبه فوق‌العاده نظامی است که از طرف رییس‌جمهور یا سرقومندان قوای مسلح تفویض می‌شود و مراسم تشریفاتش از طرف ریاست‌جمهوری باید گرفته شود.»
 
در این میان، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که فرمان‌های رییس‌جمهور جایگاه قانونی  دارند و باید به‌گونۀ رسمی همه‌گانی شوند.

وحیدالله فرزه‌‎یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان اظهار داشت: «تشریفاتی که برای یک مارشال کشور گرفته می‌شود باید گرفته می‌شد اما عدم رعایت همین تشریفات هم فکر می‌کنیم بی احترامی به رتبه مارشالی است و هم بی احترامی به فرمان رییس‌جمهور.»

ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، رییس‌جمهور غنی در فرمانی رتبه مارشالی را عبدالرشید دوستم داده‌است.

تا سه‌روز دیگر دریک مراسم ویژه رتبۀ مارشالی به دوستم داده می‌شود

انتظار می‌رفت که ریاست‌جمهوری فرمان مارشالی آقای دوستم را به‌گونه رسمی و در مراسم ویژه در کابل اعطا کند.

تصویر بندانگشتی

اعضای حزب جنبش ملی می‌گویند که قرار است تا سه روز آینده در یک برنامۀ ویژه در جوزجان، رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم داده شود.

عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی می‌گوید که در این مراسم از رییس‌جمهور نیز دعوت شده‌است، تا هنوز مشخص نیست که آیا رییس‌جمهور شرکت خواهد کرد یا نه.

آقای قرلق، می‌افزاید که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه، رهبران احزاب، اعضای شورای ملی و شماری از نماینده‌گان کشورهای جهان نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد: «بعد از ختم مراسم تفویض رتبۀ مارشالی، حتمن در یک فرصت مناسب جناب مارشال صاحب به کابل - تدابیر دفتر و همه درنظر گرفته شده – خواهند آمد.»

انتظار می‌رفت که ریاست‌جمهوری فرمان مارشالی آقای دوستم را به‌گونه رسمی و در مراسم ویژه در کابل اعطا کند، اما این فرمان به‌‎گونه رسمی پخش نشد و پس از نزدیک به یک ماه از امضای توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت تازه، در رسانه های همه‌گانی پخش شد.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این اصلأ در برابر نظام ریشخند زدن است! اول باید رتبه مارشالی نمی‌دادید، اما زمانی که داده شد، هرچیز از خود یک شرایط دارد.»

نظامیان پیشین، می‌گویند که مارشالی بلندترین رتبۀ نظامی است و باید از سوی رییس‌جمهور در مراسم ویژه در کابل اعطا شود.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله بیان داشت: «رتبۀ مارشالی توسط رییس‌جمهور - سرقومندان قوای مسلح - منظور می‌شود و در یک محفل شأنداری که در آن رهبری وزارت دفاع و جنرالان اردو شرکت می‌داشته باشند، اعطا می‌شود.»

اقبال صافی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «رتبه مارشالی، یک رتبه فوق‌العاده نظامی است که از طرف رییس‌جمهور یا سرقومندان قوای مسلح تفویض می‌شود و مراسم تشریفاتش از طرف ریاست‌جمهوری باید گرفته شود.»
 
در این میان، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که فرمان‌های رییس‌جمهور جایگاه قانونی  دارند و باید به‌گونۀ رسمی همه‌گانی شوند.

وحیدالله فرزه‌‎یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان اظهار داشت: «تشریفاتی که برای یک مارشال کشور گرفته می‌شود باید گرفته می‌شد اما عدم رعایت همین تشریفات هم فکر می‌کنیم بی احترامی به رتبه مارشالی است و هم بی احترامی به فرمان رییس‌جمهور.»

ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، رییس‌جمهور غنی در فرمانی رتبه مارشالی را عبدالرشید دوستم داده‌است.

هم‌رسانی کنید