Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجاوز جنسی گروهی بر کودک ۱۲ساله در ولایت هرات

چندین مرد بر یک کودک ۱۲ساله در ولایت هرات، تجاوز جنسی کرده‌اند.
 
مادر این دختر ۱۲ساله می‌گوید که دخترش روز جمعه از خانه بیرون شد و به‌دلیل عقب‌مانده‌گی ذهنی نتوانست دوباره به خانه برگردد، اما در مسیر این راه ربوده شد و سپس بر او تجاوز جنسی گروهی شد. 

مادر این کودک، در این باره گفت: «این کشور مسلمانی است که این‌گونه کودک از خانه بیرون می‌شود و بر او تجاوز می‌شود. اول خدا جزای آنان را بدهد و سپس از حکومت می‌خواهیم تا تجاوزگران را بازداشت و به جزای‌شان برساند.»
 
اعضای خانواده این کودک، از حکومت عدالت می‌خواهند.

درهمین‌حال، پزشکان در شفاخانه مرکزی هرات می‌گویند که این کودک به‌دلیل خون‌ریزی زیاد، ابتدا به زایشگاه هرات انتقال داده شد و حالا در بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی زیر درمان است.
 
به‌باور پزشکان، این کودک آسیب‌های روحی جدی دیده‌است و اکنون با دیدن مردان جیغ می‌زند و به‌گونۀ از مردان هراس دارد.
 
وحید نورزاد، پزشک، در این باره گفت: «تا زمانی‌که این دختر زنده است، این رویداد منفورترین و تلخ‌ترین خاطره برای او خواهد بود و امکان دارد به‌طرف اختلال‌ روانی به‌نام افسرده‌گی ویا اختلال روانی پیش‌رفته‌تری برود به‌خاطری‌که حادثه روانی به آن‌چنان سنگین است که این کودک دچار بی‌اختیاری تمام شده‌است.»
 
تاکنون پولیس هرات موفق به بازداشت عاملان این تجاوز نشده‌است.
 
عبدالااحد ولی‌زاده، سخن‌گوی پولیس هرات، در باره گفت: «چند روز پس‌از اختطاف از حوزۀ پنجم امنیتی شهر هرات، این دختر پیدا شد و سپس به شفاخانه حوزه‌یی انتقال یافت. پولیس فعلن تحقیقات‌اش را در این باره آغاز کرده‌است.»
 
این نخستین تجاوز بر کودکان نیست که در ولایت هرات به ثبت می‌رسد.
 
شماری‌از فعالان حقوق زن می‌گویند که ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی سبب شده‌اند تا افراد دست به چنین کارهای بزنند. 

ماریا بشیر، فعال حقوق زن، گفت: «چنان‌که ما دربند دوم ماه هفدهم قانون منع خشونت آمده‌است که هرگاه تجاوز بر یک نابالغ می‌شود، مرتکبین قضیه به حبس دوام و هرگاه کسی‌که بر او تجاوز شده‌است فوت می‌شود، مرتکبین قضیه محکوم به اعدام می‌شود.»
 
آمارها نشان می‌دهند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون، هفت رویداد تجاوز بر کودکان تنها در شفاخانه ولایتی هرات به‌ثبت رسیده‌اند.

تجاوز جنسی گروهی بر کودک ۱۲ساله در ولایت هرات

نزدیکان این کودک می‌گویند که او نخست ربوده شد و سپس مورد تجاوز گروهی قرار گرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

چندین مرد بر یک کودک ۱۲ساله در ولایت هرات، تجاوز جنسی کرده‌اند.
 
مادر این دختر ۱۲ساله می‌گوید که دخترش روز جمعه از خانه بیرون شد و به‌دلیل عقب‌مانده‌گی ذهنی نتوانست دوباره به خانه برگردد، اما در مسیر این راه ربوده شد و سپس بر او تجاوز جنسی گروهی شد. 

مادر این کودک، در این باره گفت: «این کشور مسلمانی است که این‌گونه کودک از خانه بیرون می‌شود و بر او تجاوز می‌شود. اول خدا جزای آنان را بدهد و سپس از حکومت می‌خواهیم تا تجاوزگران را بازداشت و به جزای‌شان برساند.»
 
اعضای خانواده این کودک، از حکومت عدالت می‌خواهند.

درهمین‌حال، پزشکان در شفاخانه مرکزی هرات می‌گویند که این کودک به‌دلیل خون‌ریزی زیاد، ابتدا به زایشگاه هرات انتقال داده شد و حالا در بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی زیر درمان است.
 
به‌باور پزشکان، این کودک آسیب‌های روحی جدی دیده‌است و اکنون با دیدن مردان جیغ می‌زند و به‌گونۀ از مردان هراس دارد.
 
وحید نورزاد، پزشک، در این باره گفت: «تا زمانی‌که این دختر زنده است، این رویداد منفورترین و تلخ‌ترین خاطره برای او خواهد بود و امکان دارد به‌طرف اختلال‌ روانی به‌نام افسرده‌گی ویا اختلال روانی پیش‌رفته‌تری برود به‌خاطری‌که حادثه روانی به آن‌چنان سنگین است که این کودک دچار بی‌اختیاری تمام شده‌است.»
 
تاکنون پولیس هرات موفق به بازداشت عاملان این تجاوز نشده‌است.
 
عبدالااحد ولی‌زاده، سخن‌گوی پولیس هرات، در باره گفت: «چند روز پس‌از اختطاف از حوزۀ پنجم امنیتی شهر هرات، این دختر پیدا شد و سپس به شفاخانه حوزه‌یی انتقال یافت. پولیس فعلن تحقیقات‌اش را در این باره آغاز کرده‌است.»
 
این نخستین تجاوز بر کودکان نیست که در ولایت هرات به ثبت می‌رسد.
 
شماری‌از فعالان حقوق زن می‌گویند که ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی سبب شده‌اند تا افراد دست به چنین کارهای بزنند. 

ماریا بشیر، فعال حقوق زن، گفت: «چنان‌که ما دربند دوم ماه هفدهم قانون منع خشونت آمده‌است که هرگاه تجاوز بر یک نابالغ می‌شود، مرتکبین قضیه به حبس دوام و هرگاه کسی‌که بر او تجاوز شده‌است فوت می‌شود، مرتکبین قضیه محکوم به اعدام می‌شود.»
 
آمارها نشان می‌دهند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون، هفت رویداد تجاوز بر کودکان تنها در شفاخانه ولایتی هرات به‌ثبت رسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید