Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجلیل عید به گونۀ مشترک از سوی نیروهای دولتی و طالبان

پس‌ از برقراری آتش‌بس میان حکومت و طالبان در سه روز عید، روز شنبه (۲۶ جوزا) صدها تن از طالبان به مرکز شهرها، ولایت‌ها ولسوالی‌های گونه‌گون کشور آمدند و با نیروهای دولتی و مردم عید را جشن گرفتند.

نیروهای امنیتی، طالبان و مردم می‌گویند که آنان آرزو دارند حکومت و گروه رهبری طالبان آتش‌بس را تمدید کنند.

شهروندان کشور، نیروهای امنیتی و طالبان امروز در نقاط گونه‌گون کشور آتش‌بس و عید را جشن گرفتند و با هم عکس‌های یادگاری گرفتند.

کابل

ده‌ها تن از گروه طالبان از ولایت‌های وردک و لوگر به غرب شهر کابل آمدند و با مردم و نیروهای امنیتی عید را جشن گرفتند.

وزیر امور داخله نیز با دسته‌یی از طالبان در بخش دیگر پایتخت احوال‌پرسی و عید مبارکی کرد.

شهروندان این بخش از پایتخت گفتند که آنان امیدوار استند صلح در کشور تامین خواهد شد.

عبدالله باشنده کابل، گفت: «از خوش‌حالی گریه کردم، گریان‌ام می‌آمد که شکر الحمدالله صلح در کشور آمدنی است.»

معروف، باشنده کابل، گفت: «بسیار خوش‌حال استم. از اندازه زیاد خوش‌حال استم؛ چرا که اینان «طالبان» هم برادران ما استند.»

درهمین‌حال، پولیس کابل می‌گوید که طالبان جنگ‌افزارهای‌شان را در ایست‌های بازرسی به نیروهای امنیتی سپرده بودند و سپس وارد شهر کابل شدند، اما در تصویرهای گرفته‌شده دیده می‌شود که آنان در چندین بخش پایتخت با خودشان تفنگ‌ها نیز حمل می‌کردند.

احمد جواد، افسر ارتش، گفت: «نظر به دستور رییس صاحب جمهور، طالبان  اجازه دارند تا فردا داخل کابل شوند، اما سلاح‌های شان را باید به ما تسلیم نمایند.»

در همین حال طالبان نیز می‌گویند که آنان امیدوار استند صلح همیشه‌گی در کشور برقرار شود.

حسیب، فرمانده طالبان، گفت: «انشاالله امیدار هستیم که در افغانستان مانده در سراسر جهان یک نظام اسلامی و شرعی قایم خواهد شد.»

با این‌همه، در بخش‌های دیگر پایتخت از جمله کارته نو، پل محمودخان و حتا مرکز شهر کابل نیز طالبان رفت‌وآمد دارند.

شهروند کشور هرچند از آغاز این آتش‌بس استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که نیروهای امنیتی باید مواظب باشند تا جلو گشت‌وگذار طالبان مسلح در بخش‌های مسکونی باعث نگرانی مردم نشود.

کندز

در شمال کشور باشنده‌گان کندز که از جنگ زخم‌های زیاد دربر دارند، از آتش‌بس گروهای درگیر استقبال‌کنان در چوک کندز به رقص و پایکوبی پرداختند و هم‌چنان با نیروهای امنیتی و طالبان عکس‌های یادگاری گرفتند.

شب گذشته بیشتر از یک هزار باشندۀ کندز به استقبال آتش‌بس میان دو گروه به جاده آمدند و از هرطرف آتش‌بس دوام‌دار می‌خواهند.

یک باشنده کندز گفت: «برادران طالب آمده‌اند و برادران اردوی ملی نیز استند. برادران همه باهم یک‌جا شده‌اند.»

طالبان گفتند که آنان می‌خواهند نیروهای خارجی کشور ترک کنند. اعضای گروه طالبان اظهار کردند که آنان می‌خواهند با نیروهای امنیتی افغان در صلح بمانند.

حمزه، جنگجوی طالب، گفت: «می‌خواهیم که کفار از کشور ما بیرون شوند. نیروهای افغان از جمله اردو، پولیس ونظم عامه با ما صلح کنند.»

ننگرهار

در شرق کشور نیز شمار بزرگی از طالبان به شهر جلال‌آباد و مرکز ولسوالی‌های این ولایت آمدند و با نیروهای امنیتی و نزدیکان‌شان دیدار کردند.

شمار بزرگی از طالبان با پرچم‌های سفید شان در میان نیروهای دولتی و مردم در ننگرهار حضور یافتند و خوشی‌های عید را جشن گرفتند.

آنان می‌گویند که می‌خواهند صلح همیشه‌گی در کشور برقرار شود.

بلال، عضو گروه طالبان در ننگرهار، گفت: «همه شان برادران ما استند. هدف ما تنها از بین بردن و بیرون شدن امریکایی‌ها است.»

ظاهرأ آتش‌بس موقت طالبان با حکومت زمینه سرگرمی‌های زیاد را به مردم فراهم ساخته است. در این‌جا هرکس می‌کوشد تا با اعضای طالبان و نیروهای دولتی عکس بگیرند.

ننگرهاریان نیز خواهان ادامه آتش‌بس استند.

عبید الله، باشنده ننگرهار، گفت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که آتش‌بس را تمدید کنند.»

فرید الله، باشنده ننگرهار، گفت: «این یک آرزوی بزرگ چهل ساله مردم افغانستان است.»

باشنده گان شرق کشور که در سال های پسین جنگ های خونین را تجربه کرده اند آرزو دارند تا این خوشی ها بار ها درزنده گی شان تکرار شوند وهیچ گاهی طالبان ونیروهای امنیتی بریک دیگر میله تفنگ های شان را نشانه نگیرند.

زابل:

از این‌میان، شورای ولایتی زابل می‌گوید که در حدود هفت‌صد طالب با جنگ‌افزارهای‌شان عید را در شهر قلات مرکز این ولایت، جشن گرفتند.

باشنده‌گان زابل با ابراز خوش‌حالی می‌‌گویند که آنان امیدوار استند دو طرف جنگ این آتش‌بس موقتی را به یک صلح دایمی تبدیل کنند.

عطا جان حق بیان، رییس شورای ولایتی زابل، گفت: «در حدود هفت صد تن از طالبان به شهر قلات آمده‌اند. در ولسوالی‌ها نیز با قمندانان و ولسوال‌ها نماز عید را یک‌جا ادا کردند.»

یکی از باشنده‌‌گان زابل در باره برپایی جشن عید از سوی طالبان و نیروهای امنیتی چنین گفت: «این گونه امیدواری‌ها را زنده کرده است که در این بیست ویک سال ما ندیده‌ایم.»

درهمین‌حال شماری‌از طالبان می‌گویند که امیدوار استند رهبری این گروه و رهبران حکومت بتوانند زمینۀ برقراری صلح همیشه‌گی را در کشور، فراهم سازند.

یکی از اعضای گروه طالبان گفت: «آرزویم این است تا صلح در کشور تمدید شود.»

عضو دیگر گروه طالبان گفت: «می‌خواهیم در کشور امن بیاید، صلح بیاید، ثبات برقرار شود.»

عضو دیگر گروه طالبان گفت: «ازدولت افغانستان این را می‌خواهیم تا این کفار، امریکاییان، را از کشور ما بیرون کند.»

لغمان

در ولایت لغمان نیز ده‌ها تن از طالبان به مرکز این ولایت آمدند و با مردم و نیروهای امنیتی دیدار کردند.

باشنده‌گان لغمان نیز مانند باشنده‌گان بخش‌های دیگر کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش‌بس را تمدید کنند و آن را به یک صلح همیشه‌گی مبدل سازند.

مردم، نیروهای امنیتی و طالبان در یکی از مسجدها در مرکز لغمان عید را با هم تجلیل کردند.

تجلیل عید به گونۀ مشترک از سوی نیروهای دولتی و طالبان

شماری‌از طالبان می‌گویند که امیدوار استند رهبری این گروه و رهبران حکومت بتوانند زمینۀ برقراری صلح همیشه‌گی را در کشور فراهم سازند.

تصویر بندانگشتی

پس‌ از برقراری آتش‌بس میان حکومت و طالبان در سه روز عید، روز شنبه (۲۶ جوزا) صدها تن از طالبان به مرکز شهرها، ولایت‌ها ولسوالی‌های گونه‌گون کشور آمدند و با نیروهای دولتی و مردم عید را جشن گرفتند.

نیروهای امنیتی، طالبان و مردم می‌گویند که آنان آرزو دارند حکومت و گروه رهبری طالبان آتش‌بس را تمدید کنند.

شهروندان کشور، نیروهای امنیتی و طالبان امروز در نقاط گونه‌گون کشور آتش‌بس و عید را جشن گرفتند و با هم عکس‌های یادگاری گرفتند.

کابل

ده‌ها تن از گروه طالبان از ولایت‌های وردک و لوگر به غرب شهر کابل آمدند و با مردم و نیروهای امنیتی عید را جشن گرفتند.

وزیر امور داخله نیز با دسته‌یی از طالبان در بخش دیگر پایتخت احوال‌پرسی و عید مبارکی کرد.

شهروندان این بخش از پایتخت گفتند که آنان امیدوار استند صلح در کشور تامین خواهد شد.

عبدالله باشنده کابل، گفت: «از خوش‌حالی گریه کردم، گریان‌ام می‌آمد که شکر الحمدالله صلح در کشور آمدنی است.»

معروف، باشنده کابل، گفت: «بسیار خوش‌حال استم. از اندازه زیاد خوش‌حال استم؛ چرا که اینان «طالبان» هم برادران ما استند.»

درهمین‌حال، پولیس کابل می‌گوید که طالبان جنگ‌افزارهای‌شان را در ایست‌های بازرسی به نیروهای امنیتی سپرده بودند و سپس وارد شهر کابل شدند، اما در تصویرهای گرفته‌شده دیده می‌شود که آنان در چندین بخش پایتخت با خودشان تفنگ‌ها نیز حمل می‌کردند.

احمد جواد، افسر ارتش، گفت: «نظر به دستور رییس صاحب جمهور، طالبان  اجازه دارند تا فردا داخل کابل شوند، اما سلاح‌های شان را باید به ما تسلیم نمایند.»

در همین حال طالبان نیز می‌گویند که آنان امیدوار استند صلح همیشه‌گی در کشور برقرار شود.

حسیب، فرمانده طالبان، گفت: «انشاالله امیدار هستیم که در افغانستان مانده در سراسر جهان یک نظام اسلامی و شرعی قایم خواهد شد.»

با این‌همه، در بخش‌های دیگر پایتخت از جمله کارته نو، پل محمودخان و حتا مرکز شهر کابل نیز طالبان رفت‌وآمد دارند.

شهروند کشور هرچند از آغاز این آتش‌بس استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که نیروهای امنیتی باید مواظب باشند تا جلو گشت‌وگذار طالبان مسلح در بخش‌های مسکونی باعث نگرانی مردم نشود.

کندز

در شمال کشور باشنده‌گان کندز که از جنگ زخم‌های زیاد دربر دارند، از آتش‌بس گروهای درگیر استقبال‌کنان در چوک کندز به رقص و پایکوبی پرداختند و هم‌چنان با نیروهای امنیتی و طالبان عکس‌های یادگاری گرفتند.

شب گذشته بیشتر از یک هزار باشندۀ کندز به استقبال آتش‌بس میان دو گروه به جاده آمدند و از هرطرف آتش‌بس دوام‌دار می‌خواهند.

یک باشنده کندز گفت: «برادران طالب آمده‌اند و برادران اردوی ملی نیز استند. برادران همه باهم یک‌جا شده‌اند.»

طالبان گفتند که آنان می‌خواهند نیروهای خارجی کشور ترک کنند. اعضای گروه طالبان اظهار کردند که آنان می‌خواهند با نیروهای امنیتی افغان در صلح بمانند.

حمزه، جنگجوی طالب، گفت: «می‌خواهیم که کفار از کشور ما بیرون شوند. نیروهای افغان از جمله اردو، پولیس ونظم عامه با ما صلح کنند.»

ننگرهار

در شرق کشور نیز شمار بزرگی از طالبان به شهر جلال‌آباد و مرکز ولسوالی‌های این ولایت آمدند و با نیروهای امنیتی و نزدیکان‌شان دیدار کردند.

شمار بزرگی از طالبان با پرچم‌های سفید شان در میان نیروهای دولتی و مردم در ننگرهار حضور یافتند و خوشی‌های عید را جشن گرفتند.

آنان می‌گویند که می‌خواهند صلح همیشه‌گی در کشور برقرار شود.

بلال، عضو گروه طالبان در ننگرهار، گفت: «همه شان برادران ما استند. هدف ما تنها از بین بردن و بیرون شدن امریکایی‌ها است.»

ظاهرأ آتش‌بس موقت طالبان با حکومت زمینه سرگرمی‌های زیاد را به مردم فراهم ساخته است. در این‌جا هرکس می‌کوشد تا با اعضای طالبان و نیروهای دولتی عکس بگیرند.

ننگرهاریان نیز خواهان ادامه آتش‌بس استند.

عبید الله، باشنده ننگرهار، گفت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که آتش‌بس را تمدید کنند.»

فرید الله، باشنده ننگرهار، گفت: «این یک آرزوی بزرگ چهل ساله مردم افغانستان است.»

باشنده گان شرق کشور که در سال های پسین جنگ های خونین را تجربه کرده اند آرزو دارند تا این خوشی ها بار ها درزنده گی شان تکرار شوند وهیچ گاهی طالبان ونیروهای امنیتی بریک دیگر میله تفنگ های شان را نشانه نگیرند.

زابل:

از این‌میان، شورای ولایتی زابل می‌گوید که در حدود هفت‌صد طالب با جنگ‌افزارهای‌شان عید را در شهر قلات مرکز این ولایت، جشن گرفتند.

باشنده‌گان زابل با ابراز خوش‌حالی می‌‌گویند که آنان امیدوار استند دو طرف جنگ این آتش‌بس موقتی را به یک صلح دایمی تبدیل کنند.

عطا جان حق بیان، رییس شورای ولایتی زابل، گفت: «در حدود هفت صد تن از طالبان به شهر قلات آمده‌اند. در ولسوالی‌ها نیز با قمندانان و ولسوال‌ها نماز عید را یک‌جا ادا کردند.»

یکی از باشنده‌‌گان زابل در باره برپایی جشن عید از سوی طالبان و نیروهای امنیتی چنین گفت: «این گونه امیدواری‌ها را زنده کرده است که در این بیست ویک سال ما ندیده‌ایم.»

درهمین‌حال شماری‌از طالبان می‌گویند که امیدوار استند رهبری این گروه و رهبران حکومت بتوانند زمینۀ برقراری صلح همیشه‌گی را در کشور، فراهم سازند.

یکی از اعضای گروه طالبان گفت: «آرزویم این است تا صلح در کشور تمدید شود.»

عضو دیگر گروه طالبان گفت: «می‌خواهیم در کشور امن بیاید، صلح بیاید، ثبات برقرار شود.»

عضو دیگر گروه طالبان گفت: «ازدولت افغانستان این را می‌خواهیم تا این کفار، امریکاییان، را از کشور ما بیرون کند.»

لغمان

در ولایت لغمان نیز ده‌ها تن از طالبان به مرکز این ولایت آمدند و با مردم و نیروهای امنیتی دیدار کردند.

باشنده‌گان لغمان نیز مانند باشنده‌گان بخش‌های دیگر کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش‌بس را تمدید کنند و آن را به یک صلح همیشه‌گی مبدل سازند.

مردم، نیروهای امنیتی و طالبان در یکی از مسجدها در مرکز لغمان عید را با هم تجلیل کردند.

هم‌رسانی کنید