Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تحصن هراتیان و صلح‌خواهان مردمی در اعتراض به تأخیر آغاز مذاکرات

ده‌ها تن از باشنده‌گان ولایت هرات و اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی در اعتراض به آغاز نشدن مذاکرات میان افغانان، در برابر ساختمان ولایت هرات چادر تحصن برپا کرده‌اند.

آنان می‌گویند که ادامۀ جنگ، همه روزه از افغانان قربانی می‌گیرد و طرف‌های درگیر باید هرچه زودتر برای پایان این جنگ، آتش‌بس کنند و سپس مذاکرات را آغاز کنند.

این معترضان که خواهان آغاز بی‌درنگ مذاکرات میان افغانان استند، تأکید دارد تا زمانی‌که این مذاکرات آغاز نشوند، چادر اعتراضی شان را بر نخواهند چید.

محمد اسماعیل بارک، عضو حرکت مردمی صلح‌خواهی گفت: «موانع باید از سر راه صلح برداشته شوند. از حکومت، جامعۀ جهانی و برادران طالب ما خواست ما این است که پیش از همه‌چه باید آتش‌بس شود.»

غلام یحیی حمیدی، باشندۀ هرات نیز افزود: «از هر دوطرف – هم حکومت و هم طالبان – می‌خواهیم که آتش‌بس کنند و هم به گفت‌وگوهای صلح بنشینند و راه حل بین‌الافغانی پیدا کنند.»

عبدالباری هفتاد ساله که در این تحصن اشتراک کرده‌است می‌گوید که بیش از چهل سال زنده‌گی‌اش را در جنگ سپری کرده‌است و آرزو دارد که ادامۀ عمرش را در صلح و آرامش زنده‌گی کند: «طالبان و حکومت این جنگ را ختم کنند. چند سالی که عمر داریم، در قراری و صلح سپری کنیم.»

شماری از فعالان جامعه مدنی در هرات نیز می‌گویند که زمینه برای آغاز مذاکرات میان افغانان فراهم شده‌است و طرف‌های درگیر نباید بیشتر از این برای گفت‌وگوی رو در رو بهانه‌گیری کنند.

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی در هرات بیان داشت: «گفت‌وگوهای صلح باید آغاز شوند. همۀ مولفه برای رفتن به گفت‌وگوهای صلح ساخته شده‌است، اما اگر موانع دیگری وجود دارد، مردم انتظار دارند تا این موانع برداشته شوند.»

این معترضان می‌گویند که در روزهای آینده در چهارده ولایت دیگر کشور نیز برنامه‌هایی را راه اندازی خواهند کرد.

هرچند قرار بود مذاکرات میان افغانان هفته‌ها پیش آغاز شوند، اما بدلیل عدم رهایی زندانیان دوطرف این مذاکرات به تأخیر افتاده‌اند.

اما عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی اخیرأ گفت که احتمالأ این مذاکرات در هفتۀ پیش رو آغاز شوند.

تحصن هراتیان و صلح‌خواهان مردمی در اعتراض به تأخیر آغاز مذاکرات

این معترضان می‌گویند که در روزهای آینده در چهارده ولایت دیگر کشور نیز برنامه‌هایی را راه اندازی خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها تن از باشنده‌گان ولایت هرات و اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی در اعتراض به آغاز نشدن مذاکرات میان افغانان، در برابر ساختمان ولایت هرات چادر تحصن برپا کرده‌اند.

آنان می‌گویند که ادامۀ جنگ، همه روزه از افغانان قربانی می‌گیرد و طرف‌های درگیر باید هرچه زودتر برای پایان این جنگ، آتش‌بس کنند و سپس مذاکرات را آغاز کنند.

این معترضان که خواهان آغاز بی‌درنگ مذاکرات میان افغانان استند، تأکید دارد تا زمانی‌که این مذاکرات آغاز نشوند، چادر اعتراضی شان را بر نخواهند چید.

محمد اسماعیل بارک، عضو حرکت مردمی صلح‌خواهی گفت: «موانع باید از سر راه صلح برداشته شوند. از حکومت، جامعۀ جهانی و برادران طالب ما خواست ما این است که پیش از همه‌چه باید آتش‌بس شود.»

غلام یحیی حمیدی، باشندۀ هرات نیز افزود: «از هر دوطرف – هم حکومت و هم طالبان – می‌خواهیم که آتش‌بس کنند و هم به گفت‌وگوهای صلح بنشینند و راه حل بین‌الافغانی پیدا کنند.»

عبدالباری هفتاد ساله که در این تحصن اشتراک کرده‌است می‌گوید که بیش از چهل سال زنده‌گی‌اش را در جنگ سپری کرده‌است و آرزو دارد که ادامۀ عمرش را در صلح و آرامش زنده‌گی کند: «طالبان و حکومت این جنگ را ختم کنند. چند سالی که عمر داریم، در قراری و صلح سپری کنیم.»

شماری از فعالان جامعه مدنی در هرات نیز می‌گویند که زمینه برای آغاز مذاکرات میان افغانان فراهم شده‌است و طرف‌های درگیر نباید بیشتر از این برای گفت‌وگوی رو در رو بهانه‌گیری کنند.

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی در هرات بیان داشت: «گفت‌وگوهای صلح باید آغاز شوند. همۀ مولفه برای رفتن به گفت‌وگوهای صلح ساخته شده‌است، اما اگر موانع دیگری وجود دارد، مردم انتظار دارند تا این موانع برداشته شوند.»

این معترضان می‌گویند که در روزهای آینده در چهارده ولایت دیگر کشور نیز برنامه‌هایی را راه اندازی خواهند کرد.

هرچند قرار بود مذاکرات میان افغانان هفته‌ها پیش آغاز شوند، اما بدلیل عدم رهایی زندانیان دوطرف این مذاکرات به تأخیر افتاده‌اند.

اما عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی اخیرأ گفت که احتمالأ این مذاکرات در هفتۀ پیش رو آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید