تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ترمپ: امریکا می‌تواند در یک هفته برندۀ نبرد افغانستان شود

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۳۱ سرطان) در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان با اشاره گفت که امریکا می‌تواند در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شود، اما او تأکید می‎کند که با این کار نمی‌خواهد ده میلیون تن کشته شوند.

او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که ترجیح می‌دهد که با پاکستان همکار شود تا امریکا به جای عملی "ویران کننده" پیروز این نبرد شود. 

او افزود: "اگر ما بخواهیم که در یک نبرد در افغانستان مبارزه کنیم، من می توانستم پیروز این نبرد در یک هفته شوم. من نمی خواهم که ده میلیون ده تن رل بکشم. اگر من بخواهم که پیروز نبرد شوم، افغانستان از کرۀ زمین محو خواهد شد و تمام خواهد شد." 

او می‎افزاید: "من نمی خواهم آن مسیر را سپری کنم. ما با پاکستان کار خواهیم کرد و دیگران خود را پرورش می دهند. ما نمی خواهیم پولیس باشیم، چون اساسأ ما پولیس هستیم. و ما قرار نیست که ما پولیس باشیم."

ترمپ روز دوشنبه، با نخست وزیر پاکستان در کاخ سفید دیدار کرد و دربارۀ همکاری این کشور در پایان نبرد در افغانستان، بحث و گفتگو کردند.

افغانستان

ترمپ: امریکا می‌تواند در یک هفته برندۀ نبرد افغانستان شود

دانلد ترمپ می‌گوید که همکاری امریکا با پاکستان برای حل صلح آمیز بحران افغانستان کارا واقع شده‌است.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۳۱ سرطان) در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان با اشاره گفت که امریکا می‌تواند در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شود، اما او تأکید می‎کند که با این کار نمی‌خواهد ده میلیون تن کشته شوند.

او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که ترجیح می‌دهد که با پاکستان همکار شود تا امریکا به جای عملی "ویران کننده" پیروز این نبرد شود. 

او افزود: "اگر ما بخواهیم که در یک نبرد در افغانستان مبارزه کنیم، من می توانستم پیروز این نبرد در یک هفته شوم. من نمی خواهم که ده میلیون ده تن رل بکشم. اگر من بخواهم که پیروز نبرد شوم، افغانستان از کرۀ زمین محو خواهد شد و تمام خواهد شد." 

او می‎افزاید: "من نمی خواهم آن مسیر را سپری کنم. ما با پاکستان کار خواهیم کرد و دیگران خود را پرورش می دهند. ما نمی خواهیم پولیس باشیم، چون اساسأ ما پولیس هستیم. و ما قرار نیست که ما پولیس باشیم."

ترمپ روز دوشنبه، با نخست وزیر پاکستان در کاخ سفید دیدار کرد و دربارۀ همکاری این کشور در پایان نبرد در افغانستان، بحث و گفتگو کردند.

هم‌رسانی کنید