Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ ممکن مسوولیت جنگ افغانستان را به شرکت خصوصی بسپارد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ممکن مسوولیت جنگ افغانستان را به شرکت خصوصی بلک‌واتر بسپارد.

به اساس گزارش‌های ان بی سی نیوز امریکا رییس جمهور ترمپ  به گونه فزاینده از تیم امنیت ملی اش و راهبرد  نظامی‌اش در افغانستان ناخشنود است و علاقه مندی تازه به طرح اریک پرنس بنیانگزار شرکت امنیتی بلک‌واتر برای خصوصی سازی این جنگ نشان داده است.

در همین حال آقای پرنس می‌گوید که برای راضی کردن ترمپ به طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان، در روزهای آینده تبلیغات رسانه‌یی  را شدت می‌بخشد.

پرنس استدلال می ورزد که سالانه ایالات متحده ۴۵ میلیادر دالر را صرف مصارف نظامی در افغانستان می کند و اگر ادارۀ جنگ به شرکت‌های قرار دادی سپرده شود، فقط نیاز به هشت در صد مصارف دارد که حال صورت می‌گیرد.

به گفتۀ او، با این کار هزینۀ جنگ افغانستان ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دالر در سال نه بل تنها ۱۰ میلیارد دالر خواهد بود و برای نابودی هراس‎افگنی نیز این رویکرد اثرگذار واقع خواهد شد.

پرنس در تلاش است تا طرح‎های خود را در خصوص عملیات بر ضد هراس‎افگنی در افغانستان ترویج نموده و علاقمندی را جلب نماید.

 

ترمپ ممکن مسوولیت جنگ افغانستان را به شرکت خصوصی بسپارد

رییس شرکت بلک‌واتر می‌گوید که برای راضی کردن ترمپ به طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان، در روزهای آینده تبلیغات رسانه‌یی  را شدت می‌بخشد.

Thumbnail

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ممکن مسوولیت جنگ افغانستان را به شرکت خصوصی بلک‌واتر بسپارد.

به اساس گزارش‌های ان بی سی نیوز امریکا رییس جمهور ترمپ  به گونه فزاینده از تیم امنیت ملی اش و راهبرد  نظامی‌اش در افغانستان ناخشنود است و علاقه مندی تازه به طرح اریک پرنس بنیانگزار شرکت امنیتی بلک‌واتر برای خصوصی سازی این جنگ نشان داده است.

در همین حال آقای پرنس می‌گوید که برای راضی کردن ترمپ به طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان، در روزهای آینده تبلیغات رسانه‌یی  را شدت می‌بخشد.

پرنس استدلال می ورزد که سالانه ایالات متحده ۴۵ میلیادر دالر را صرف مصارف نظامی در افغانستان می کند و اگر ادارۀ جنگ به شرکت‌های قرار دادی سپرده شود، فقط نیاز به هشت در صد مصارف دارد که حال صورت می‌گیرد.

به گفتۀ او، با این کار هزینۀ جنگ افغانستان ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دالر در سال نه بل تنها ۱۰ میلیارد دالر خواهد بود و برای نابودی هراس‎افگنی نیز این رویکرد اثرگذار واقع خواهد شد.

پرنس در تلاش است تا طرح‎های خود را در خصوص عملیات بر ضد هراس‎افگنی در افغانستان ترویج نموده و علاقمندی را جلب نماید.

 

هم‌رسانی کنید