تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ و عمران‌خان دربارۀ صلح افغانستان گفت‌وگو کردند

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا و عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان در یک گفت‌وگوی تلفونی، دربارۀ موضوعات مختلف از جمله روند صلح افغانستان بحث کردند.

دفتر رسانه‌های نخست‌وزر پاکستان در اعلامیه‌یی که امروز (جمعه، ۱ قوس) نشر کرده، گفته‌است که در این گفت‌وگو، عمران‌خان از رهایی دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی – افغانستان از نزد طالبان استقبال کرده‌است و آن را یک پیشرفت مثبت خوانده‌است.

بربنیاد این اعلامیه، ترمپ از تلاش عمران‌خان برای ممکن ساختن رهایی این آموزگاران تشکر کرده‌است.

این دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی- افغانستان که یکی شهروند امریکا و دیگری شهروند استرالیا استند، در سال ۲۰۱۶  در کابل ربوده شده بودند. آنان، دو روز پیش با سه زندانی شبکۀ حقانی – انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید – که در زندان افغانستان بودند، تبادله شدند.

عمران‌خان هم‌چنان تأکید کرده‌است که پاکستان به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان پایبند است.

این در حالی است که ترمپ، شام روز گذشته با رییس‌جمهور غنی نیز تلفونی گفت‌وگو کرد. ترمپ، در این گفت‌وگو، بر برقراری آتش‌بس هم‌چون پیشرط گفت‌وگوهای صلح تأکید کرده‌است.

او هم‌چنان از رییس‌جمهور غنی خواسته‌است که به امریکا سفر کند.

ترمپ و عمران‌خان دربارۀ صلح افغانستان گفت‌وگو کردند

این در حالی است که ترمپ، شام روز گذشته با رییس‌جمهور غنی نیز تلفونی گفت‌وگو کرد.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا و عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان در یک گفت‌وگوی تلفونی، دربارۀ موضوعات مختلف از جمله روند صلح افغانستان بحث کردند.

دفتر رسانه‌های نخست‌وزر پاکستان در اعلامیه‌یی که امروز (جمعه، ۱ قوس) نشر کرده، گفته‌است که در این گفت‌وگو، عمران‌خان از رهایی دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی – افغانستان از نزد طالبان استقبال کرده‌است و آن را یک پیشرفت مثبت خوانده‌است.

بربنیاد این اعلامیه، ترمپ از تلاش عمران‌خان برای ممکن ساختن رهایی این آموزگاران تشکر کرده‌است.

این دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی- افغانستان که یکی شهروند امریکا و دیگری شهروند استرالیا استند، در سال ۲۰۱۶  در کابل ربوده شده بودند. آنان، دو روز پیش با سه زندانی شبکۀ حقانی – انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید – که در زندان افغانستان بودند، تبادله شدند.

عمران‌خان هم‌چنان تأکید کرده‌است که پاکستان به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان پایبند است.

این در حالی است که ترمپ، شام روز گذشته با رییس‌جمهور غنی نیز تلفونی گفت‌وگو کرد. ترمپ، در این گفت‌وگو، بر برقراری آتش‌بس هم‌چون پیشرط گفت‌وگوهای صلح تأکید کرده‌است.

او هم‌چنان از رییس‌جمهور غنی خواسته‌است که به امریکا سفر کند.

هم‌رسانی کنید