تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصمیم رییس‌جمهور برای معرفی افراد تازه به نماینده‌گی‌های سیاسی

طلوع‌نیوز به فهرستی از نام‌هایی دست یافته‌است که قرار است به نماینده‌گی‌های مهم سیاسی در بیرون کشور گماشته شوند.

بربنیاد این فهرست، افراد زیر به نماینده‌گی‌های سیاسی در بیرون از کشور درنظر گرفته شده‌اند؛

سلیمان کاکر، معاون پیشین مشاور امنیت ملی به‌عنوان جنرال کنسل در حیدر آباد هند گماشته خواهد شد.

آصف رحیمی، عضو دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر و والی پیشین هرات، هم‌چون سفیر افغانستان در هالند تعیین خواهد شد.

همایون عزیزی، سفیر افغانستان در هالند به‌حیث سفیر افغانستان در فرانسه گماشته خواهد شد.

مختار الله مختار، سکرتر رییس‌جمهور غنی به‌عنوان مستشار وزیر مختار در سفارت افغانستان در کانادا مقرر خواهد شد.

مسعود عزیزی، معین پیشین وزارت امور داخله هم‌چون جنرال کنسل در دُبی تعیین می‌شود.

عبدالهادی نجرابی، برادرزادۀ میرداد نجرابی، عضو دستۀ انتخاباتی رییس‌جمهور غنی به‌عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن معرفی خواهد شد.

صفت رحیمی، مستشار در سفارت افغانستان در بروکسل به‌حیث جنرال قنسول در مونشن گماشته خواهد شد.

و به همین ترتیب، ظاهر اغبر به‌عنوان سفیر افغانستان در تاجیکستان پیشنهاد شده‌است.

وزارت خارجه می‌گوید که این تغییرات ازبهر آوردن اصلاحات و بهبود روند کاری صورت گرفته‌است.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که بربنیاد قانون اساسی، رییس‌جمهور صلاحیت گماشتن سران نماینده‌گی‌‎های سیاسی را در بیرون از کشور دارد: «مبنی‌بر بند چهاردهم مادۀ ۶۴ قانون اساسی، رییس‌جمهوری صلاحیت مقرری سران نماینده‌گی‌های سیاسی را در خارج و معرفی نماینده‌گان افغانستان را در سازمان‌های بین‌المللی دارد.»

اما، ریاست اجراییه می‌گوید که در این فهرست نام‌های کسانی دیده می‌شوند که به رییس‌جمهور غنی نزدیک هستند و این کار ریاست‌جمهوری را «تصفیه‌» در وزارت امور خارجه می‌داند.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی رییس‌اجراییه در این باره گفت: «در عین زمان که مورد قبول ما نیست، در روند اصلاحات و حکومت‌داری خوب هم در افغانستان کمک نمی‌کند. و یک نوع از تصفیه و انحصارگرایی را هم به نمایش می‌گذارد.»

یکی از انتقادها این است که شماری از رییسان و کارمندان وزارت امورخارجه از سال‌ها بدینسو در انتظار دست‌یابی به مأموریت‌های بیرون از کشور هستند.

اگر به‌گونۀ موردی در این باره اشاره شود، می‌تواند از سلطان احمد بهین، سفیر پیشین افغانستان در چین که بیشتر از پنج سال در انتظار دست‌یابی به مأموریت‌های بیرون از کشور است.

اصیلا وردک، معاون پیشین نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد که نیز بیشتر از پنج سال منتظر این فرصت می‌باشد.

صابر بریا، رییس ریاست پارلمانی وزارت امور خارجه که بیشتر از شش سال است انتظار دست‌یابی به این فرصت را می‌کشد.

خالد ذکریا، رییس پنج سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در قطر که بیشتر از هشت سال منتظر است.  

امیر رامین، رییس همکاری‌های منطقه‌یی وزارت امورخارجه که بیشتر از چهار سال بدنبال فرصت است.

و همین‌طور توریالی غیاثی، رییس فرهنگی وزارت امور خارجه که بیشتر از هفت سال است که در انتظار مأموریت‌های بیرون از کشور است.

منابع انتقاد می‌کنند که چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور پس از پایان مأموریت، بی‌ آن‌که در وزارت خارجه کار کنند در کشورهای دیگر گماشته می‌شوند.

این منابع، از کسانی چون نظیف الله سالارزی، سفیر افغانستان در بلژیک، همایون عزیزی سفیر افغانستان در هالند و صفت رحیمی یاد می‌‎کنند که از یک کشور به کشور دیگر تبدیل شده‌اند.

پیش از این، رییس‌جمهور غنی ولید تمیم را که در لوی سارنوالی پروندۀ فساد و اختلاس دارد، به سفارت افغانستان در هند معرفی کرده بود، اما هند اگریمان ولید تمیم را تأیید نکرد و اکنون منابع می‌گویند که معصوم استانکزی، یکی از گزینه‌ها برای سفارت افغانستان در هند است.

معصوم استانکزی، پس از افزایش انتقادها از تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های نیروهای ویژۀ امنیت ملی ناگزیر به کناره‌گیری از ریاست عمومی امنیت ملی شد.

تصمیم رییس‌جمهور برای معرفی افراد تازه به نماینده‌گی‌های سیاسی

ریاست اجراییه می‌گوید که در این فهرست نام‌های کسانی دیده می‌شوند که به رییس‌جمهور غنی نزدیک هستند و این کار ریاست‌جمهوری را «تصفیه‌» در وزارت امور خارجه می‌داند.

تصویر بندانگشتی

طلوع‌نیوز به فهرستی از نام‌هایی دست یافته‌است که قرار است به نماینده‌گی‌های مهم سیاسی در بیرون کشور گماشته شوند.

بربنیاد این فهرست، افراد زیر به نماینده‌گی‌های سیاسی در بیرون از کشور درنظر گرفته شده‌اند؛

سلیمان کاکر، معاون پیشین مشاور امنیت ملی به‌عنوان جنرال کنسل در حیدر آباد هند گماشته خواهد شد.

آصف رحیمی، عضو دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر و والی پیشین هرات، هم‌چون سفیر افغانستان در هالند تعیین خواهد شد.

همایون عزیزی، سفیر افغانستان در هالند به‌حیث سفیر افغانستان در فرانسه گماشته خواهد شد.

مختار الله مختار، سکرتر رییس‌جمهور غنی به‌عنوان مستشار وزیر مختار در سفارت افغانستان در کانادا مقرر خواهد شد.

مسعود عزیزی، معین پیشین وزارت امور داخله هم‌چون جنرال کنسل در دُبی تعیین می‌شود.

عبدالهادی نجرابی، برادرزادۀ میرداد نجرابی، عضو دستۀ انتخاباتی رییس‌جمهور غنی به‌عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن معرفی خواهد شد.

صفت رحیمی، مستشار در سفارت افغانستان در بروکسل به‌حیث جنرال قنسول در مونشن گماشته خواهد شد.

و به همین ترتیب، ظاهر اغبر به‌عنوان سفیر افغانستان در تاجیکستان پیشنهاد شده‌است.

وزارت خارجه می‌گوید که این تغییرات ازبهر آوردن اصلاحات و بهبود روند کاری صورت گرفته‌است.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که بربنیاد قانون اساسی، رییس‌جمهور صلاحیت گماشتن سران نماینده‌گی‌‎های سیاسی را در بیرون از کشور دارد: «مبنی‌بر بند چهاردهم مادۀ ۶۴ قانون اساسی، رییس‌جمهوری صلاحیت مقرری سران نماینده‌گی‌های سیاسی را در خارج و معرفی نماینده‌گان افغانستان را در سازمان‌های بین‌المللی دارد.»

اما، ریاست اجراییه می‌گوید که در این فهرست نام‌های کسانی دیده می‌شوند که به رییس‌جمهور غنی نزدیک هستند و این کار ریاست‌جمهوری را «تصفیه‌» در وزارت امور خارجه می‌داند.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی رییس‌اجراییه در این باره گفت: «در عین زمان که مورد قبول ما نیست، در روند اصلاحات و حکومت‌داری خوب هم در افغانستان کمک نمی‌کند. و یک نوع از تصفیه و انحصارگرایی را هم به نمایش می‌گذارد.»

یکی از انتقادها این است که شماری از رییسان و کارمندان وزارت امورخارجه از سال‌ها بدینسو در انتظار دست‌یابی به مأموریت‌های بیرون از کشور هستند.

اگر به‌گونۀ موردی در این باره اشاره شود، می‌تواند از سلطان احمد بهین، سفیر پیشین افغانستان در چین که بیشتر از پنج سال در انتظار دست‌یابی به مأموریت‌های بیرون از کشور است.

اصیلا وردک، معاون پیشین نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد که نیز بیشتر از پنج سال منتظر این فرصت می‌باشد.

صابر بریا، رییس ریاست پارلمانی وزارت امور خارجه که بیشتر از شش سال است انتظار دست‌یابی به این فرصت را می‌کشد.

خالد ذکریا، رییس پنج سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در قطر که بیشتر از هشت سال منتظر است.  

امیر رامین، رییس همکاری‌های منطقه‌یی وزارت امورخارجه که بیشتر از چهار سال بدنبال فرصت است.

و همین‌طور توریالی غیاثی، رییس فرهنگی وزارت امور خارجه که بیشتر از هفت سال است که در انتظار مأموریت‌های بیرون از کشور است.

منابع انتقاد می‌کنند که چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور پس از پایان مأموریت، بی‌ آن‌که در وزارت خارجه کار کنند در کشورهای دیگر گماشته می‌شوند.

این منابع، از کسانی چون نظیف الله سالارزی، سفیر افغانستان در بلژیک، همایون عزیزی سفیر افغانستان در هالند و صفت رحیمی یاد می‌‎کنند که از یک کشور به کشور دیگر تبدیل شده‌اند.

پیش از این، رییس‌جمهور غنی ولید تمیم را که در لوی سارنوالی پروندۀ فساد و اختلاس دارد، به سفارت افغانستان در هند معرفی کرده بود، اما هند اگریمان ولید تمیم را تأیید نکرد و اکنون منابع می‌گویند که معصوم استانکزی، یکی از گزینه‌ها برای سفارت افغانستان در هند است.

معصوم استانکزی، پس از افزایش انتقادها از تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های نیروهای ویژۀ امنیت ملی ناگزیر به کناره‌گیری از ریاست عمومی امنیت ملی شد.

هم‌رسانی کنید