تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش برای معرفی چهرۀ مثبت افغانستان با برگزاری برنامۀ «تیداکس»

گروهی از جوانان، شاخه‌یی از برنامۀ جهانی سخنرانی «تید» یا «فن‌آوری، سرگرمی و طراحی» را به کشور آورده‌اند تا چهرۀ توسعه یافتۀ افغانستان را به جهانیان نشان بدهند.

این گروه، امروز (جمعه، ۱۴ سرطان) برنامه‌یی را زیر نام «تیداکس دارالامان» در دانشگاه کابل برگزار کردند که در آن هشت سخنران دربارۀ موضوعات مختلف سخنرانی کردند.

نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی یکی از سخنرانان برنامۀ امروز بود. او در سخنرانی‌اش، از زنان افغانستان خواست که در تصمیم‌گیری‌های شان دقت کنند و برای رسیدن به هدف شان مبارزه کنند.

خانم اوریاخیل افزود: «یک مشوره برای همۀ شما، به ویژه زنان کشور و جهان، دارم که در هر زمانی، تصمیم‌گیرنده‌های خوب باشید؛ مستحکم تصمیم بگیرید، بدون تصمیم غیرممکن است که به هدف‌های تان برسید و فراموش نکنید که روابط خودرا با مردم حفظ کنید زیرا به حمایت آنان نیاز خواهید داشت.»

سنزر کاکر، سخنران دیگر این برنامه بود. این جوان، دربارۀ بازرگانی سخن زد: «این راه حل روی سه بخش تمرکز دارد؛ نخست این‌که چگونه منابع را که کار گرفته نمی‌شوند از آنان کار بگیریم - همچون موترها. و دوم چگونه فروشنده‌ها به بازار کار دسترسی داده‌ شوند که منتظر مشتری نباشند، بل فرآورده‌های شان را به ۳۴ ولایت بفروشند. آخر این‌که روی کسانی که خدمات ارایه می‌کنند تمرکز کنیم - همچون برقی، نجار و میخانیک - تا مهارت‌های شان را به خانه‌ها و نهاد برسانند.»

آتیلا نویان، برگزارکنندۀ این برنامه می‌گوید که وی با آوردن شاخه‌یی از این برنامۀ جهانی در کشور خواسته‌است از طریق جوانان به جهانیان نشان دهد که افغانستان در حال پیشرفت است.
آتیلا نویان در این باره افزود: «ما هم به همین خاطر برنامۀ تیداکس را به افغانستان آوردیم بخاطری‌که ایمان داریم که در افغانستان ایده‌هایی هستند، خلاقیت‌هایی هستند و ابتکاراتی هستند که می‌توانند یک چهرۀ جدید از افغانستان به جهانیان نشان بدهند.»

تیداکس، یک برنامۀ جهانی است که بیشتر سخنرانان تجربه‌ها و دیدگاه‌های شان را با شرکت کننده‌گان درمیان می‌گذارند. این برنامه، در جهان میلیون‌ها بییننده دارد.

تلاش برای معرفی چهرۀ مثبت افغانستان با برگزاری برنامۀ «تیداکس»

«تیداکس دارالامان» امروز در دانشگاه کابل برگزار شد. در این برنامه، هشت سخنران دربارۀ موضوعات مختلف از تکنولوژی گرفته تا توانمند سازی زنان سخن گفتند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از جوانان، شاخه‌یی از برنامۀ جهانی سخنرانی «تید» یا «فن‌آوری، سرگرمی و طراحی» را به کشور آورده‌اند تا چهرۀ توسعه یافتۀ افغانستان را به جهانیان نشان بدهند.

این گروه، امروز (جمعه، ۱۴ سرطان) برنامه‌یی را زیر نام «تیداکس دارالامان» در دانشگاه کابل برگزار کردند که در آن هشت سخنران دربارۀ موضوعات مختلف سخنرانی کردند.

نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی یکی از سخنرانان برنامۀ امروز بود. او در سخنرانی‌اش، از زنان افغانستان خواست که در تصمیم‌گیری‌های شان دقت کنند و برای رسیدن به هدف شان مبارزه کنند.

خانم اوریاخیل افزود: «یک مشوره برای همۀ شما، به ویژه زنان کشور و جهان، دارم که در هر زمانی، تصمیم‌گیرنده‌های خوب باشید؛ مستحکم تصمیم بگیرید، بدون تصمیم غیرممکن است که به هدف‌های تان برسید و فراموش نکنید که روابط خودرا با مردم حفظ کنید زیرا به حمایت آنان نیاز خواهید داشت.»

سنزر کاکر، سخنران دیگر این برنامه بود. این جوان، دربارۀ بازرگانی سخن زد: «این راه حل روی سه بخش تمرکز دارد؛ نخست این‌که چگونه منابع را که کار گرفته نمی‌شوند از آنان کار بگیریم - همچون موترها. و دوم چگونه فروشنده‌ها به بازار کار دسترسی داده‌ شوند که منتظر مشتری نباشند، بل فرآورده‌های شان را به ۳۴ ولایت بفروشند. آخر این‌که روی کسانی که خدمات ارایه می‌کنند تمرکز کنیم - همچون برقی، نجار و میخانیک - تا مهارت‌های شان را به خانه‌ها و نهاد برسانند.»

آتیلا نویان، برگزارکنندۀ این برنامه می‌گوید که وی با آوردن شاخه‌یی از این برنامۀ جهانی در کشور خواسته‌است از طریق جوانان به جهانیان نشان دهد که افغانستان در حال پیشرفت است.
آتیلا نویان در این باره افزود: «ما هم به همین خاطر برنامۀ تیداکس را به افغانستان آوردیم بخاطری‌که ایمان داریم که در افغانستان ایده‌هایی هستند، خلاقیت‌هایی هستند و ابتکاراتی هستند که می‌توانند یک چهرۀ جدید از افغانستان به جهانیان نشان بدهند.»

تیداکس، یک برنامۀ جهانی است که بیشتر سخنرانان تجربه‌ها و دیدگاه‌های شان را با شرکت کننده‌گان درمیان می‌گذارند. این برنامه، در جهان میلیون‌ها بییننده دارد.

هم‌رسانی کنید