Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش هیئت حکومت برای پایان دادن اعتراض‌ها در غزنی

وزارت داخله می‌گوید که هیئت فرستاده شده از مرکز به ولایت غزنی، در کار جلوگیری از اعتراضات چند روزه این ولایت به پیشرفت هایی دست یافته است.

به گفته این وزارت، در نخستین نشست های این هیئت با بزرگان اقوام در غزنی، توافق شده است که شاهراه کابل - کندهار در این ولایت، هرچه زودتر به روی رفت و آمد باز شود.

این تصویرها، اوضاع شهر غزنی را در سومین روز تظاهرات در این ولایت نشان می دهند.

تظاهراتی که پس از کشته شدن دو تن، از سوی مردان مسلح در روستای شیرآباد ولسوالی قره باغ غزنی، به راه افتاده است؛ مردانی که به گفته این تظاهرات کننده گان، از یک روستای دیگر این ولسوالی استند و اختلافات میان مردمان این دو روستا، پیشینه دارد.

یک باشندۀ غزنی در این باره گفت: «اگر می خواهید که در آینده، گواه برگذاری چنین جلسات غمگینانه نباشیم، اگر می خواهید که در آینده چنین در غم ننشینیم و در خوشحالی بنشینیم، پس بیاید که متحد شویم!» 

باشندۀ دیگر این ولایت گفت: «مشکل این معترضان با دولت همین است که قاتلان مردمان شان را بیابند. همین اکنون هم شما می بینید که تمام چهارراه مرکزی شهر بسته شده است.»

در همین حال، وزارت امور داخله، از رفتن هیئتی به غزنی، از بهر حل این معضل، خبر می دهد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «معلوماتی که به ما رسیده است، هیئت امروز نشست بسیار خوبی داشته است با بزرگان و متنفذین ولایت غزنی و قرار است که فیصله نهایی همین باشد که هرچه عاجل، راه های بسته شده به روی رفت و آمد باز شوند.»

در این چند روز، شاهراه کابل - کندهار، در ولایت غزنی، به روی رفت و آمد بسته شده است؛ اما اکنون وزارت امور داخله می گوید که این شاهراه باز خواهد شد و نیز مشکلاتی که بین مردمان این روستاهای ولسوالی قره باغ به میان آمده اند، حل خواهند شد.

تلاش هیئت حکومت برای پایان دادن اعتراض‌ها در غزنی

باشنده ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، در اعتراض به کشته شدن یک مرد و یک کودک از سوی مردان مسلح، این راه را بسته اند.

Thumbnail

وزارت داخله می‌گوید که هیئت فرستاده شده از مرکز به ولایت غزنی، در کار جلوگیری از اعتراضات چند روزه این ولایت به پیشرفت هایی دست یافته است.

به گفته این وزارت، در نخستین نشست های این هیئت با بزرگان اقوام در غزنی، توافق شده است که شاهراه کابل - کندهار در این ولایت، هرچه زودتر به روی رفت و آمد باز شود.

این تصویرها، اوضاع شهر غزنی را در سومین روز تظاهرات در این ولایت نشان می دهند.

تظاهراتی که پس از کشته شدن دو تن، از سوی مردان مسلح در روستای شیرآباد ولسوالی قره باغ غزنی، به راه افتاده است؛ مردانی که به گفته این تظاهرات کننده گان، از یک روستای دیگر این ولسوالی استند و اختلافات میان مردمان این دو روستا، پیشینه دارد.

یک باشندۀ غزنی در این باره گفت: «اگر می خواهید که در آینده، گواه برگذاری چنین جلسات غمگینانه نباشیم، اگر می خواهید که در آینده چنین در غم ننشینیم و در خوشحالی بنشینیم، پس بیاید که متحد شویم!» 

باشندۀ دیگر این ولایت گفت: «مشکل این معترضان با دولت همین است که قاتلان مردمان شان را بیابند. همین اکنون هم شما می بینید که تمام چهارراه مرکزی شهر بسته شده است.»

در همین حال، وزارت امور داخله، از رفتن هیئتی به غزنی، از بهر حل این معضل، خبر می دهد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «معلوماتی که به ما رسیده است، هیئت امروز نشست بسیار خوبی داشته است با بزرگان و متنفذین ولایت غزنی و قرار است که فیصله نهایی همین باشد که هرچه عاجل، راه های بسته شده به روی رفت و آمد باز شوند.»

در این چند روز، شاهراه کابل - کندهار، در ولایت غزنی، به روی رفت و آمد بسته شده است؛ اما اکنون وزارت امور داخله می گوید که این شاهراه باز خواهد شد و نیز مشکلاتی که بین مردمان این روستاهای ولسوالی قره باغ به میان آمده اند، حل خواهند شد.

هم‌رسانی کنید