تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبات و هم‌گرایی نشست کمیسیون انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد

تیم ثبات و هم‌گرایی، نشست معلوماتی امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) کمیسیون مستقل انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که عمدآ نمی‌خواهد نشست به نتیجه برسد: «شما تصمیم گرفته‌اید که نشست امروز به نتیجه نرسد؛ شما این تصیم را گرفته‌اید.»

آقای سعادتی هم‌چنان ادعا کرد که نماینده‌گان احزاب که در این نشست حضور دارند، به‌گونۀ سلیقه‌یی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گزیش شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، امروز نشست معلوماتی را با حضور در حدود هفتاد نمایندۀ دسته‌های انتخاباتی، ناظران و نهادهای دخیل در انتخابات برگزار کرده‌است تا به گفتۀ این کمیسیون برای چالش‌های پیش آمده در روند انتخابات راه حل پیدا شود.

هرچند نماینده‌گان دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نشست را ترک کردند، اما این نشست برای در حدود نیم ساعت دیگر ادامه یافت.

ثبات و هم‌گرایی نشست کمیسیون انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد

کمیسیون مستقل انتخابات، امروز نشست معلوماتی را با حضور در حدود هفتاد نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، ناظران و نهادهای دخیل در انتخابات برگزار کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

تیم ثبات و هم‌گرایی، نشست معلوماتی امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) کمیسیون مستقل انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که عمدآ نمی‌خواهد نشست به نتیجه برسد: «شما تصمیم گرفته‌اید که نشست امروز به نتیجه نرسد؛ شما این تصیم را گرفته‌اید.»

آقای سعادتی هم‌چنان ادعا کرد که نماینده‌گان احزاب که در این نشست حضور دارند، به‌گونۀ سلیقه‌یی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گزیش شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، امروز نشست معلوماتی را با حضور در حدود هفتاد نمایندۀ دسته‌های انتخاباتی، ناظران و نهادهای دخیل در انتخابات برگزار کرده‌است تا به گفتۀ این کمیسیون برای چالش‌های پیش آمده در روند انتخابات راه حل پیدا شود.

هرچند نماینده‌گان دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نشست را ترک کردند، اما این نشست برای در حدود نیم ساعت دیگر ادامه یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره