تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت بیش از چهارونیم میلیون جریب زمین دولتی در سراسر کشور

وزارت شهرسازی و اراضی در یک خبرنامه می‌گوید که این وزارت در یک سال اخیر بیش از چهار و نیم میلیون جریب زمین دولتی را ثبت کرده است. 

به گفتۀ این وزارت، این کار از طریق برنامه بانک زمین دولتی در جریان یک سال اخیر انجام شده است که در آن چهار میلیون و ۷۰۰ هزار جریب زمین دولتی  در ۲۸ ولایت کشور سروی و ثبت سیستم شده است. 

در خبرنامه آمده است که  از میان این رقم، ۳۷۰ هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار، ۲۳۸ هزار جریب زمین در ولایت نیمروز، ۲۳۵ هزار جریب در ولایت کابل، ۲۳۰ هزار جریب در ولایت بلخ، ۲۱۷ هزار جریب زمین در ولایت پکتیا، ۲۰۰ هزار جریب زمین در ولایت کندز، ۱۹۸ هزار جریب در ولایت قندهار، ۱۹۴ هزار جریب در ولایت هرات و متباقی در ۲۰ ولایت دیگر سروی و ثبت شده است. 

وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که این وزارت متعهد به ثبت زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت، جلوگیری از غصب بیشتر زمین دولتی و بهره‌گیری مؤثر و مقعول از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در کشور است.

ثبت بیش از چهارونیم میلیون جریب زمین دولتی در سراسر کشور

در خبرنامه وزارت شهرسازی و اراضی آمده است که این نهاد به جلوگیری از غصب بیشتر زمین دولتی متعهد است. 

تصویر بندانگشتی

وزارت شهرسازی و اراضی در یک خبرنامه می‌گوید که این وزارت در یک سال اخیر بیش از چهار و نیم میلیون جریب زمین دولتی را ثبت کرده است. 

به گفتۀ این وزارت، این کار از طریق برنامه بانک زمین دولتی در جریان یک سال اخیر انجام شده است که در آن چهار میلیون و ۷۰۰ هزار جریب زمین دولتی  در ۲۸ ولایت کشور سروی و ثبت سیستم شده است. 

در خبرنامه آمده است که  از میان این رقم، ۳۷۰ هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار، ۲۳۸ هزار جریب زمین در ولایت نیمروز، ۲۳۵ هزار جریب در ولایت کابل، ۲۳۰ هزار جریب در ولایت بلخ، ۲۱۷ هزار جریب زمین در ولایت پکتیا، ۲۰۰ هزار جریب زمین در ولایت کندز، ۱۹۸ هزار جریب در ولایت قندهار، ۱۹۴ هزار جریب در ولایت هرات و متباقی در ۲۰ ولایت دیگر سروی و ثبت شده است. 

وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که این وزارت متعهد به ثبت زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت، جلوگیری از غصب بیشتر زمین دولتی و بهره‌گیری مؤثر و مقعول از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در کشور است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره