Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۵۲هزار رویداد بیماری قلبی در وزارت صحت در جریان یک‌‍سال

امروز (۲۹ سپتامبر) برابر است با روزجهانی قلب. به مناسبت این روز وزارت صحت عامه و سازمان جهانی بهداشت، امروز برنامه‌یی را برگزار کردند.

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که ۵۲ هزار تن در یک سال اخیر در سراسر کشور به بیماری‌های قلبی گرفتار شده اند و یک هزار و ۳۹ تن آنان باشنده‌گان پایتخت استند.

بربنیاد این آمارها، ۵۰ درصد از بیماران قلبی، پیش از رسیدن به شفاخانه جان‌های شان را از دست می‌دهند. این وزارت، امکانات کم بهداشتی، و کمبود متخصصان برای درمان بیماری‌های قلبی را از مشکلات اصلی درمان این بیماری‌ها در کشور می‌گوید.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز می‌گوید که بیمارهای قلبی در افغانستان افزایش را نشان می‌دهد.

سوپریا، نمایندۀ سازمان بهداشت صحت در افغانستان در این باره گفت: «در کشورهایی چون افغانستان، بیماری‌های قلبی زیادتر دیده می‌شود؛ به همین سبب سازمان جهانی بهداشت تلاش دارد تا کمک‌های فنی را در این زمینه برای افغانستان بیشتر فراهم سازد.»

محمد امان کسی است که تازه سه روز پیش حملۀ قلبی را سپری کرده است؛ نبود امکانات برای درمانش در غزنی اورا به کابل کشانیده است. امان می‌گوید تا کنون ۲۵۰هزار افغانی را برای درمان بیماری اش هزینه کرده است: «من هیچ کدام بیماری یی نداشتم، اما به یکبارگی بیماری قلب برایم پیدا شد. من برای درمان خود سه روز در شفاخانه غزنی بودم، اما به سبب نبود امکانات درمان بیمار یهای قلبی از غزنی به کابل آمدم.»

هرچند، زمینۀ درمان بیماری‌‎های قلبی در کشور در این اواخر تا اندازه یی فراهم شده است اما کمترین هزینۀ درمان یک بیماری قلبی در یکی از شفاخانه‌های پایتخت ۱۵۰هزار افغانی است.

مسؤولان یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل می‌گویند که پنجاه درصد بیمارانی که به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، بیماران قلبی استند که شمار آنان در یک روز به بیش از پانزده تن می‌رسد.

با این حال شماری از پزشکان در انستیتوت امراض قلبی در کابل، می‌گویند که در یک روز بیش از ۳۰ تن از بیماران قلبی را در این انستیتوت درمان می‌کنند.

خاطره ذهین، متخصص بیماری‌های قلبی در یکی از شفاخانه‌های خصوصی می‌گوید: «بیماری‌های قلبی در کشور روبه افزایش است، به خصوص این بیماری‌ها در سن‌های پایین تر از چهل سال بیشتر است.»

پزشکان علت‌های بیماری‌های قلبی را فشار بلند خون، دودکردن سیگرت و کم تحرکی می‌دانند.

عبدالودود زوبین، متخصص بیماری‌های قلبی کاهلان در این باره می‌گوید: «فشار بلند خون، چربی خون، دود کردن سگرت و نبود تحرک بیشتر در شخص بیماری‌های قلبی را به میان می‌آورد.»

ثبت ۵۲هزار رویداد بیماری قلبی در وزارت صحت در جریان یک‌‍سال

«قلب من قلب شما» شعار امسال روز جهانی قلب است که از سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب شده است. بربنیاد آمار این سازمان، هنوزهم کشورهای رو به توسعه بیشترین رویدادهای بیماری قلبی را در جهان دارند.

تصویر بندانگشتی

امروز (۲۹ سپتامبر) برابر است با روزجهانی قلب. به مناسبت این روز وزارت صحت عامه و سازمان جهانی بهداشت، امروز برنامه‌یی را برگزار کردند.

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که ۵۲ هزار تن در یک سال اخیر در سراسر کشور به بیماری‌های قلبی گرفتار شده اند و یک هزار و ۳۹ تن آنان باشنده‌گان پایتخت استند.

بربنیاد این آمارها، ۵۰ درصد از بیماران قلبی، پیش از رسیدن به شفاخانه جان‌های شان را از دست می‌دهند. این وزارت، امکانات کم بهداشتی، و کمبود متخصصان برای درمان بیماری‌های قلبی را از مشکلات اصلی درمان این بیماری‌ها در کشور می‌گوید.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز می‌گوید که بیمارهای قلبی در افغانستان افزایش را نشان می‌دهد.

سوپریا، نمایندۀ سازمان بهداشت صحت در افغانستان در این باره گفت: «در کشورهایی چون افغانستان، بیماری‌های قلبی زیادتر دیده می‌شود؛ به همین سبب سازمان جهانی بهداشت تلاش دارد تا کمک‌های فنی را در این زمینه برای افغانستان بیشتر فراهم سازد.»

محمد امان کسی است که تازه سه روز پیش حملۀ قلبی را سپری کرده است؛ نبود امکانات برای درمانش در غزنی اورا به کابل کشانیده است. امان می‌گوید تا کنون ۲۵۰هزار افغانی را برای درمان بیماری اش هزینه کرده است: «من هیچ کدام بیماری یی نداشتم، اما به یکبارگی بیماری قلب برایم پیدا شد. من برای درمان خود سه روز در شفاخانه غزنی بودم، اما به سبب نبود امکانات درمان بیمار یهای قلبی از غزنی به کابل آمدم.»

هرچند، زمینۀ درمان بیماری‌‎های قلبی در کشور در این اواخر تا اندازه یی فراهم شده است اما کمترین هزینۀ درمان یک بیماری قلبی در یکی از شفاخانه‌های پایتخت ۱۵۰هزار افغانی است.

مسؤولان یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل می‌گویند که پنجاه درصد بیمارانی که به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، بیماران قلبی استند که شمار آنان در یک روز به بیش از پانزده تن می‌رسد.

با این حال شماری از پزشکان در انستیتوت امراض قلبی در کابل، می‌گویند که در یک روز بیش از ۳۰ تن از بیماران قلبی را در این انستیتوت درمان می‌کنند.

خاطره ذهین، متخصص بیماری‌های قلبی در یکی از شفاخانه‌های خصوصی می‌گوید: «بیماری‌های قلبی در کشور روبه افزایش است، به خصوص این بیماری‌ها در سن‌های پایین تر از چهل سال بیشتر است.»

پزشکان علت‌های بیماری‌های قلبی را فشار بلند خون، دودکردن سیگرت و کم تحرکی می‌دانند.

عبدالودود زوبین، متخصص بیماری‌های قلبی کاهلان در این باره می‌گوید: «فشار بلند خون، چربی خون، دود کردن سگرت و نبود تحرک بیشتر در شخص بیماری‌های قلبی را به میان می‌آورد.»

هم‌رسانی کنید