تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌باختن هفت غیرنظامی در انفجار ماین کنار جاده در هلمند

در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده یی در ولایت هلمند، دست کم هفت غیرنظامی جان باختند و سه تن دیگر زخم برداشته اند. 

عمرزواک، سخن گوی والی هلمند به طلوع نیوز می گوید که این انفجار بامداد امروز در منطقۀ موسوم به کمپ در ولسوالی مارجه این ولایت رخ داده است.

به گفتۀ آقای زواک، این انفجار هنگامی رخ داد که یک موتر غیرنظامیان با یک ماین کنار جاده در منطقۀ ذکر شده برخورد کرد.

تاکنون آمار دقیق تلفات این رویداد را در دست ندارد.

هیچ گروهی به‌ شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را به‌ عهده نگرفته‌ است.

جان‌باختن هفت غیرنظامی در انفجار ماین کنار جاده در هلمند

درنتیجۀ انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی مارجۀ ولایت هلمند، هفت غیرنظامی به‌شمول زنان و کودکان جان باختند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده یی در ولایت هلمند، دست کم هفت غیرنظامی جان باختند و سه تن دیگر زخم برداشته اند. 

عمرزواک، سخن گوی والی هلمند به طلوع نیوز می گوید که این انفجار بامداد امروز در منطقۀ موسوم به کمپ در ولسوالی مارجه این ولایت رخ داده است.

به گفتۀ آقای زواک، این انفجار هنگامی رخ داد که یک موتر غیرنظامیان با یک ماین کنار جاده در منطقۀ ذکر شده برخورد کرد.

تاکنون آمار دقیق تلفات این رویداد را در دست ندارد.

هیچ گروهی به‌ شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را به‌ عهده نگرفته‌ است.

هم‌رسانی کنید