تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۱۵ غیرنظامی در حمله‌های راکتی پاکستان در کندهار

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می گوید که در حمله های راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق مسکونی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار ۹ غیرنظامی جان باختند و ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

در خبرنامه آمده است که ستر جنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز قوای مسلح کشور، به تمام نیروهای نظامی کشور به ویژه به قول اردوهای ۲۰۵ اتل، ۲۰۱ سلاب و ۲۰۳ تندر هدایت داد تا برای پاسخ گویی به عمل بالمثل در مقابل نظامیان پاکستانی آماده‌گی کامل را اختیار کنند و نیروهای افغان را در خط دیورند با سلاح‌های سبک و سنگین بیشتر تجهیز کنند.

خبرنامه می افزاید که بر بنیاد هدایت آقای ضیا، نیروهای هوایی و نیروهای ویژه در حالت احضارات درجه یک قرار گرفتند و در صورت ادامه حمله‌های راکتی نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان، با عمل بالمثل نظامیان افغان روبه‌رو خواهند شد.

اما بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار می‌گوید که در این رویداد ۱۵ غیرنظامی جان باختند و ۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

به گفتۀ او، این رویداد در دروازه چمن (گذرگاه) ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار رخ داد.

او می‌گوید که این درگیری برای مدتی دوام کرد به خاطری که نیروهای افغان نیز برای پاسخ به نظامیان پاکستانی دست به اقدام شدند.

ده ها تن از زخمیان حمله این رویداد در شفاخانه این ولایت زیر درمان استند.

پزشکان می‌گویند که چندین تن اززخمیان کودکان استن دکه وضعیت صحی شماری از آنان نگران کننده است.

درهمین حال برخی ازگواهان روی داد میگویند که هفت عضو یک خانواده دراین روی داد جان با خته اند ویک کودک این خانواده دروضعیت بدی درشفاخانه بستری است.

یکی از گواهان رویداد گفت: «حمله به گونه ای بود که زمانی که درگیری آغاز شد، اولین حمله آنان روی مردم عام بود. در آن جا از بیش از صد تن و بیش  از هزار تن گردآمده بودند.»

یک باشنده کندهار گفت: «ما در این جا آمده ایم تا خون اهدا کنیم و همرای ما جوانان دیگر نیز آمده اند.»

جان باختن ۱۵ غیرنظامی در حمله‌های راکتی پاکستان در کندهار

وزارت دفاع ملی می‌گوید که به نیروهای افغان هدایت داده شده است تا برای پاسخگویی به عمل بالمثل در برابر نظامیان پاکستانی آماده‌گی کامل را اختیار کنند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می گوید که در حمله های راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق مسکونی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار ۹ غیرنظامی جان باختند و ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

در خبرنامه آمده است که ستر جنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز قوای مسلح کشور، به تمام نیروهای نظامی کشور به ویژه به قول اردوهای ۲۰۵ اتل، ۲۰۱ سلاب و ۲۰۳ تندر هدایت داد تا برای پاسخ گویی به عمل بالمثل در مقابل نظامیان پاکستانی آماده‌گی کامل را اختیار کنند و نیروهای افغان را در خط دیورند با سلاح‌های سبک و سنگین بیشتر تجهیز کنند.

خبرنامه می افزاید که بر بنیاد هدایت آقای ضیا، نیروهای هوایی و نیروهای ویژه در حالت احضارات درجه یک قرار گرفتند و در صورت ادامه حمله‌های راکتی نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان، با عمل بالمثل نظامیان افغان روبه‌رو خواهند شد.

اما بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار می‌گوید که در این رویداد ۱۵ غیرنظامی جان باختند و ۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

به گفتۀ او، این رویداد در دروازه چمن (گذرگاه) ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار رخ داد.

او می‌گوید که این درگیری برای مدتی دوام کرد به خاطری که نیروهای افغان نیز برای پاسخ به نظامیان پاکستانی دست به اقدام شدند.

ده ها تن از زخمیان حمله این رویداد در شفاخانه این ولایت زیر درمان استند.

پزشکان می‌گویند که چندین تن اززخمیان کودکان استن دکه وضعیت صحی شماری از آنان نگران کننده است.

درهمین حال برخی ازگواهان روی داد میگویند که هفت عضو یک خانواده دراین روی داد جان با خته اند ویک کودک این خانواده دروضعیت بدی درشفاخانه بستری است.

یکی از گواهان رویداد گفت: «حمله به گونه ای بود که زمانی که درگیری آغاز شد، اولین حمله آنان روی مردم عام بود. در آن جا از بیش از صد تن و بیش  از هزار تن گردآمده بودند.»

یک باشنده کندهار گفت: «ما در این جا آمده ایم تا خون اهدا کنیم و همرای ما جوانان دیگر نیز آمده اند.»

هم‌رسانی کنید