Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن یک غیرنظامی در موشک پراگنی‌های پاکستان در کنر

مقام های محلی ولایت کنر می‌گویند که در نتیجۀ فرود آمدن موشک‌ها از سوی پاکستان بر ولایت کنر، در شرق افغانستان، یک غیرنظامی جان باخته است.
 
غنی صمیم، سخنگوی والی کنر، در این باره به طلوع‌نیوز گفت که در یک هفته گذشته نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ موشک بر ولایت کنر شلیک شده اند. 
 
به گفتۀ او، یک غیرنظامی در نتیجۀ شلیک این موشک‌ها جان باخته و هفت غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.
 
آقای صمیم گفت که پس از دو روز وقفه در موشک پراگنی‌ها دوشنبه شب (۲۰ حمل) نزدیک به ۴۰۰ موشک بر ولسوالی‌های دانگام و سرکانو فرودآمدند. 
 
او افزود که بیشتر این موشک‌ها بر ولسوالی دانگام فرودآمده اند. 
 
او گفت که موشک پراگنی‌ها به گونۀ پراگنده در طول روز به این ولسوالی‌ها اصابت کرده اند.
 
 پاکستان از چندین سال به این‌سو بر بخش‌هایی از افغانستان موشک شلیک می‌کند. 

هرچند حکومت پاکستان ادعا می‌کند که با این موشک‌ها هراس افگنان را آماج قرارمی‌دهد، اما کابل می‌گوید که پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در آن سوی خط دیورند استند.

جان باختن یک غیرنظامی در موشک پراگنی‌های پاکستان در کنر

سخنگوی والی کنر می‌گوید که این موشک‌ها بر ولسوالی‌های دانگام و سرکانو این ولایت برخورد کرده اند. 

Thumbnail

مقام های محلی ولایت کنر می‌گویند که در نتیجۀ فرود آمدن موشک‌ها از سوی پاکستان بر ولایت کنر، در شرق افغانستان، یک غیرنظامی جان باخته است.
 
غنی صمیم، سخنگوی والی کنر، در این باره به طلوع‌نیوز گفت که در یک هفته گذشته نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ موشک بر ولایت کنر شلیک شده اند. 
 
به گفتۀ او، یک غیرنظامی در نتیجۀ شلیک این موشک‌ها جان باخته و هفت غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.
 
آقای صمیم گفت که پس از دو روز وقفه در موشک پراگنی‌ها دوشنبه شب (۲۰ حمل) نزدیک به ۴۰۰ موشک بر ولسوالی‌های دانگام و سرکانو فرودآمدند. 
 
او افزود که بیشتر این موشک‌ها بر ولسوالی دانگام فرودآمده اند. 
 
او گفت که موشک پراگنی‌ها به گونۀ پراگنده در طول روز به این ولسوالی‌ها اصابت کرده اند.
 
 پاکستان از چندین سال به این‌سو بر بخش‌هایی از افغانستان موشک شلیک می‌کند. 

هرچند حکومت پاکستان ادعا می‌کند که با این موشک‌ها هراس افگنان را آماج قرارمی‌دهد، اما کابل می‌گوید که پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در آن سوی خط دیورند استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره