تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

جان باختن ۳۱ تن در حملۀ انتحاری در شهر کابل

مقام‌های در وزارت صحت عامه می‌گویند که در یک حملۀ انتحاری بامداد یک‎شنبه در شهر کابل، دست کم ۳۱ تن جان باختند و ۵۴ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در همین حال، محمد داوود امین، سرپرست فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ده پیش از چاشت روز یک شنبه در منطقۀ دشت برچی شهر کابل در نزدیک مرکز توزیع شناسنامه‌های ورقی و مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، رخ داده‌است.

او دربارۀ تلفات و چگونگی وقوع این حمله جزئیات ارایه نکرد و افزود که بررسی‌ها در این باره، آغاز شده‌اند.

فرید محمدی خبرنگار طلوع‌نیوز که به محل رویداد رفته‌است، می‌گوید که شاهدان به او می‌گویند که نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ تن در این حمله زخم برداشته‌اند.

او افزود که امبولانس‌ها در محل رویداد استند و در تلاش انتقال قربانیان می‌باشند. 

او اضافه کرد که خانواده‌های قربانیان به محل رویداد آمده‌اند تا از وضعیت بسته‌گان شان، آگاه شوند.

در همین حال، نجیب دانش سخن گوی وزارت داخله کشور اما می گوید در این حمله ۹ تن جان باختند و ۵۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند: «قربانیان کسانی بودند که برای دریافت تذکره‌های شان به محل آمده بودند. قربانیان این رویداد به شفاخانه‌های نزدیک محل و ایمر جنسی، انتقال یافته‌اند.»

طالبان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده‌اند.

اما گروه داعش گفته که این حمله کار آنان بوده است.

 این چهارمین حمله در کمتر از یک هفته، بر مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کشور می‌باشد.

 به روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح ناشناس بر یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولایت غور حمله کردند و سه کارمند و دو پولیس را این مرکز را، با خود بردند.

 به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح بر دو پولیس که نگهبان یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در شهر جلال آباد حمله کردند و با شلیک گلوله آنان را از پا در آوردند.

 به روز جمعه نیز، افراد مسلح بر یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در قلعه نو ولایت بادغیس حمله کردند که در این حمله یک پولیس، جان باخت.

افغانستان

جان باختن ۳۱ تن در حملۀ انتحاری در شهر کابل

وحید مجروح، سخن‌گوی وزارت صحت عامه تأیید کرده‌است که تاکنون ۳۱ جسد و ۵۴ زخمی به شفاخانه‌های کابل انتقال داده شده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های در وزارت صحت عامه می‌گویند که در یک حملۀ انتحاری بامداد یک‎شنبه در شهر کابل، دست کم ۳۱ تن جان باختند و ۵۴ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در همین حال، محمد داوود امین، سرپرست فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ده پیش از چاشت روز یک شنبه در منطقۀ دشت برچی شهر کابل در نزدیک مرکز توزیع شناسنامه‌های ورقی و مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، رخ داده‌است.

او دربارۀ تلفات و چگونگی وقوع این حمله جزئیات ارایه نکرد و افزود که بررسی‌ها در این باره، آغاز شده‌اند.

فرید محمدی خبرنگار طلوع‌نیوز که به محل رویداد رفته‌است، می‌گوید که شاهدان به او می‌گویند که نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ تن در این حمله زخم برداشته‌اند.

او افزود که امبولانس‌ها در محل رویداد استند و در تلاش انتقال قربانیان می‌باشند. 

او اضافه کرد که خانواده‌های قربانیان به محل رویداد آمده‌اند تا از وضعیت بسته‌گان شان، آگاه شوند.

در همین حال، نجیب دانش سخن گوی وزارت داخله کشور اما می گوید در این حمله ۹ تن جان باختند و ۵۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند: «قربانیان کسانی بودند که برای دریافت تذکره‌های شان به محل آمده بودند. قربانیان این رویداد به شفاخانه‌های نزدیک محل و ایمر جنسی، انتقال یافته‌اند.»

طالبان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده‌اند.

اما گروه داعش گفته که این حمله کار آنان بوده است.

 این چهارمین حمله در کمتر از یک هفته، بر مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کشور می‌باشد.

 به روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح ناشناس بر یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولایت غور حمله کردند و سه کارمند و دو پولیس را این مرکز را، با خود بردند.

 به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح بر دو پولیس که نگهبان یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در شهر جلال آباد حمله کردند و با شلیک گلوله آنان را از پا در آوردند.

 به روز جمعه نیز، افراد مسلح بر یک مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در قلعه نو ولایت بادغیس حمله کردند که در این حمله یک پولیس، جان باخت.

هم‌رسانی کنید