تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مکنزی: طرف‌دار خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان نیستم

جنرال کنت مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات امریکا روز چهارشنبه (۲۱ جوزا) گفته است که او طرفدار خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان نیست.

او می‌گوید که طالبان تاهنوز شرایط خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم نکرده‌اند و ازهمین‌رو او خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان را توصیه نمی‌کند.

او می‌افزاید که هرچند بربنیاد توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، امریکا نیروهایش را درافغانستان از مرز ۸ هزار پایین برده‌است، اما به‌گفتۀ او خروج کامل نیروهای امریکایی تا بهار آینده، به شرایط بستگی خواهد داشت: «آنچه که امریکا را تهدید می‌کند طالبان نیست. هرگز طالبان نبوده. منبع تهدید گروه‌هایی هستند که آن‌ها اجازه حضورشان در افغانستان را می‌دهند.»

اشاره او به گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان و شبکۀ القاعده است: «به باور ما طالبان دوست داعش نیستند و در برابر آن‌ها کار می‌کند. اما برای من به این اندازه روشن نیست که آن‌ها همین موضع‌گیری را در برابر القاعده نیز داشته باشند.»

این جنرال امریکایی هم‌چنان می‌گوید که دولت ترامپ در «ارزیابی مسیر پیش‎رو» در افغانستان درگیر گفت‌وگوهای در داخل و با اعضای ناتو و شرکای ائتلافی خود است.

اخیرأ شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که روابط طالبان به ویژه شبکۀ حقانی با القاعده هنوز هم نزدیک است و تمامی بخش‌های توافق‌نامه صلح با طالبان چالش برانگیز استند.

در این گزارش گروۀ تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمد‌ه‌است که طالبان در جریان بحث و گفت‌وگوهای شان با امریکا به‌گونۀ منظم با القاعده رای زنی کرده‌اند و تضمین داده‌اند که به روابط تاریخی شان حرمت بگذارند.

مکنزی: طرف‌دار خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان نیستم

فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش امریکا گفته‌است که طالبان تاهنوز شرایط خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم نکرده‌اند.

Thumbnail

جنرال کنت مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات امریکا روز چهارشنبه (۲۱ جوزا) گفته است که او طرفدار خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان نیست.

او می‌گوید که طالبان تاهنوز شرایط خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم نکرده‌اند و ازهمین‌رو او خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان را توصیه نمی‌کند.

او می‌افزاید که هرچند بربنیاد توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، امریکا نیروهایش را درافغانستان از مرز ۸ هزار پایین برده‌است، اما به‌گفتۀ او خروج کامل نیروهای امریکایی تا بهار آینده، به شرایط بستگی خواهد داشت: «آنچه که امریکا را تهدید می‌کند طالبان نیست. هرگز طالبان نبوده. منبع تهدید گروه‌هایی هستند که آن‌ها اجازه حضورشان در افغانستان را می‌دهند.»

اشاره او به گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان و شبکۀ القاعده است: «به باور ما طالبان دوست داعش نیستند و در برابر آن‌ها کار می‌کند. اما برای من به این اندازه روشن نیست که آن‌ها همین موضع‌گیری را در برابر القاعده نیز داشته باشند.»

این جنرال امریکایی هم‌چنان می‌گوید که دولت ترامپ در «ارزیابی مسیر پیش‎رو» در افغانستان درگیر گفت‌وگوهای در داخل و با اعضای ناتو و شرکای ائتلافی خود است.

اخیرأ شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که روابط طالبان به ویژه شبکۀ حقانی با القاعده هنوز هم نزدیک است و تمامی بخش‌های توافق‌نامه صلح با طالبان چالش برانگیز استند.

در این گزارش گروۀ تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمد‌ه‌است که طالبان در جریان بحث و گفت‌وگوهای شان با امریکا به‌گونۀ منظم با القاعده رای زنی کرده‌اند و تضمین داده‌اند که به روابط تاریخی شان حرمت بگذارند.

هم‌رسانی کنید