Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنرال دوستم از باشنده‌گان جوزجان خواست دربرابر طالبان بیاستند

در پی حملۀ‌ سه‌شنبه شب طالبان بر یک پاسگاۀ ارتش در ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور به این ولسوالی رفت.

کاروان موترهای جنرال دوستم، در نزدیکی دروازۀ ورودی ولسوالی آقچه از سوی طالبان آماج قرار گرفتند.

جنرال دوستم، در دیدار با شماری از باشنده‌گان ولسوالی آقچه، از آنان خواست که در برابر طالبان بایستند: «کمر را بسته کنید، بالاحصار را بلد استید و خانه به خانۀ منگجیک را هم می‌شناسید و کوچه به کوچۀ جنگلگ را هم. ما در پهلوی سربازان خود ایستاد می‌شویم. ایستاد شده‌ایم؛ حرکت می‌کنیم به‌سوی فاریاب، حرکت می‌کنیم به‌سوی سرپل هم؛ در سه ماه آثار شان را نمی‌گذارم.»

سه‌شنبه شب، طالبان بر یک پاسگاۀ ارتش در روستای بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند که در نتیجۀ این حمله ۲۲تن از نیروهای دولتی جان باختند و شماری نیز زخم برداشته‌اند.

امر الدین دانشجو، یک عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که از یک هفته بدینسو است که ولسوالی مردیان ولایت جوزجان در محاصرۀ طالبان قرار دارد و ولسوالی‌های آقچه، فیض‌آباد، قرقین، منگجیک و خانقا نیز در تهدید بلند امنیتی قرار دارند.

او در این باره اظهار داشت: «وضعیت بسیار نگران کننده است به ویژه در ولسوالی مردیان. در این اواخر تقریبأ پانزده روز می‌شود که نیروهای امنیتی تحت محاصره قرار دارند و اگر نیروهای کمکی در این ولسوالی فرستاده نشوند، یک فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.»

اما جنرال دوستم می‌گوید که نگرانی باشنده‌گان جوزجان را درک می‌کند و به همین دلیل به آقچه سفر کرده‌است: «نگرانی شما را ..... واقعأ خوب درک می‌کنم.»

در روزهای پسین، فعالیت‌های طالبان در شش ولسوالی ولایت جوزجان افزایش یافته‌اند. به تازه‌گی، طالبان بخش‌هایی از جاده‌یی را که ولسوالی آقچه را به شاهراه بلخ-جوزجان پیوند می‌دهد، انفجار داده‌اند.

عبدالمعروف آذر، سخن‌گوی والی جوزجان نیز درگیری‌ها را در این ولایت تأیید می‌کند: «در طی سه روز گذشته، جنگ و درگیری‌ها در ولسوالی‌های مردیان، آقچه، فیض‌آباد، خانقاه، منگجیک و ولسوالی درزآب شدیدآ جریان داشت که در نتیجۀ این جنگ و درگیری‌ها ۲۵تن از مخالفان مسلح کشته و پانزده تن آنان شدیدأ زخم برداشته‌اند.»

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که پنج تن از نیروهای ارتش در بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به طالبان پیوسته‌‌اند. اما با تلاش زیاد دیدگاۀ مسئوولان ارتش در شمال‌کشور را در این باره به دست آورده نتوانستیم.

جنرال دوستم از باشنده‌گان جوزجان خواست دربرابر طالبان بیاستند

روزگذشته، شماری از نماینده‌گان جوزجان اما گفتند که در حملۀ اخیر طالبان در این ولایت، ۳۳ سرباز ارتش جان باختند.

تصویر بندانگشتی

در پی حملۀ‌ سه‌شنبه شب طالبان بر یک پاسگاۀ ارتش در ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور به این ولسوالی رفت.

کاروان موترهای جنرال دوستم، در نزدیکی دروازۀ ورودی ولسوالی آقچه از سوی طالبان آماج قرار گرفتند.

جنرال دوستم، در دیدار با شماری از باشنده‌گان ولسوالی آقچه، از آنان خواست که در برابر طالبان بایستند: «کمر را بسته کنید، بالاحصار را بلد استید و خانه به خانۀ منگجیک را هم می‌شناسید و کوچه به کوچۀ جنگلگ را هم. ما در پهلوی سربازان خود ایستاد می‌شویم. ایستاد شده‌ایم؛ حرکت می‌کنیم به‌سوی فاریاب، حرکت می‌کنیم به‌سوی سرپل هم؛ در سه ماه آثار شان را نمی‌گذارم.»

سه‌شنبه شب، طالبان بر یک پاسگاۀ ارتش در روستای بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند که در نتیجۀ این حمله ۲۲تن از نیروهای دولتی جان باختند و شماری نیز زخم برداشته‌اند.

امر الدین دانشجو، یک عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که از یک هفته بدینسو است که ولسوالی مردیان ولایت جوزجان در محاصرۀ طالبان قرار دارد و ولسوالی‌های آقچه، فیض‌آباد، قرقین، منگجیک و خانقا نیز در تهدید بلند امنیتی قرار دارند.

او در این باره اظهار داشت: «وضعیت بسیار نگران کننده است به ویژه در ولسوالی مردیان. در این اواخر تقریبأ پانزده روز می‌شود که نیروهای امنیتی تحت محاصره قرار دارند و اگر نیروهای کمکی در این ولسوالی فرستاده نشوند، یک فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.»

اما جنرال دوستم می‌گوید که نگرانی باشنده‌گان جوزجان را درک می‌کند و به همین دلیل به آقچه سفر کرده‌است: «نگرانی شما را ..... واقعأ خوب درک می‌کنم.»

در روزهای پسین، فعالیت‌های طالبان در شش ولسوالی ولایت جوزجان افزایش یافته‌اند. به تازه‌گی، طالبان بخش‌هایی از جاده‌یی را که ولسوالی آقچه را به شاهراه بلخ-جوزجان پیوند می‌دهد، انفجار داده‌اند.

عبدالمعروف آذر، سخن‌گوی والی جوزجان نیز درگیری‌ها را در این ولایت تأیید می‌کند: «در طی سه روز گذشته، جنگ و درگیری‌ها در ولسوالی‌های مردیان، آقچه، فیض‌آباد، خانقاه، منگجیک و ولسوالی درزآب شدیدآ جریان داشت که در نتیجۀ این جنگ و درگیری‌ها ۲۵تن از مخالفان مسلح کشته و پانزده تن آنان شدیدأ زخم برداشته‌اند.»

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که پنج تن از نیروهای ارتش در بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به طالبان پیوسته‌‌اند. اما با تلاش زیاد دیدگاۀ مسئوولان ارتش در شمال‌کشور را در این باره به دست آورده نتوانستیم.

هم‌رسانی کنید