Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله بر یک مسجد در هرات ۲۹ کشته به‌جا گذاشت

شام امروز یک مرد انتحاری بر نمازگزاران در مسجد جوادیه واقع در شهر هرات حمله کرد و سپس مواد منفجرهاش را منفجر ساخت. 

محمد آصف رحیمی والی هرات در یک خبرنامه گفت که در این حمله ۲۹ تن جان باختند و ۶۴ تن دیگر زخمی شده اند.

محمد رفیق شیرزی، رییس شفاخانه هرات به طلوع نیوز گفت تا هنوز بیست جسد و سی زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است.

مقام‌های محلی هرات تأیید کردند که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است.

به گفته مقام‌ها، مرد انتحاری نخست در بیرون از مسجد دست به گلوله باری زد و سپس مواد منفجره همراه‌اش را در میان نمازگزاران منفجر کرد. 

در همین حال شاهدان عینی می‌گویند که شماری از زخمی‌های این حمله به شفاخانه‌های خصوصی نیز انتقال داده شده اند.

حمله بر یک مسجد در هرات ۲۹ کشته به‌جا گذاشت

به گفته‌ والی هرات، یک مرد انتحاری بر مسجد جوادیه در شهر هرات حمله کرد و شماری از نمازگزاران را به گلوله بست.

Thumbnail

شام امروز یک مرد انتحاری بر نمازگزاران در مسجد جوادیه واقع در شهر هرات حمله کرد و سپس مواد منفجرهاش را منفجر ساخت. 

محمد آصف رحیمی والی هرات در یک خبرنامه گفت که در این حمله ۲۹ تن جان باختند و ۶۴ تن دیگر زخمی شده اند.

محمد رفیق شیرزی، رییس شفاخانه هرات به طلوع نیوز گفت تا هنوز بیست جسد و سی زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است.

مقام‌های محلی هرات تأیید کردند که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است.

به گفته مقام‌ها، مرد انتحاری نخست در بیرون از مسجد دست به گلوله باری زد و سپس مواد منفجره همراه‌اش را در میان نمازگزاران منفجر کرد. 

در همین حال شاهدان عینی می‌گویند که شماری از زخمی‌های این حمله به شفاخانه‌های خصوصی نیز انتقال داده شده اند.

هم‌رسانی کنید