Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: اظهارات خلاف منافع ملی از سوی گیلانی بررسی می‌شوند

حکومت گفته‌های سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، را در باره استفاده هند از خاک افغانستان در برابرپاکستان، درتناقض با منافع ملی کشور می‌داند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که این قضیه به گونه جدی به نهادهای عدلی و قضایی راجع خواهد شد.

سید اسحاق گیلانی به تازه‌گی گفته است که حکومت افغانستان زمینه را برای  مداخله هند در پاکستان با استفاده از خاک افغانستان فراهم ساخته است.  

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «خاک افغانستان بر خلاف هیچ کشوری استفاده نمی‌شود؛ و از دیگر کشورها هم همین توقع را داریم.»

در اوج فشارهای ایالات متحده امریکا بر پاکستان در واکنش به پشتیبانی اسلام آباد از گروه‌های هراس افگن که در افغانستان خشونت می‌آفرینند، سید اسحاق گیلانی در نشستی در اسلام آباد گفته است که هند در برابر پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کند و حکومت این زمینه را به مداخله‌های دهلی نو در پاکستان فراهم کرده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت اسلامی افغانستان، گفت: «هندوستان افغانستان را استفاده می‌کند و از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می‌کند. در این هیچ شکی نیست؛ آن‌ها این کار را می‌کنند؛ اما چرا این موقع داده شده است؟ چرا این گونه یک حالت آمده است که حکومت افغانستان و یا شماری از کسان برای هندوستان این موقع را فراهم می‌کند که به پاکستان مداخله کند.»

این ادعای اسحاق گیلانی را شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس همانند ادعای جنرالان ارتش و استخبارات پاکستان می‌دانند.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه، گفت: «تآسف دیگر این‌جا است که وقتی آقای گیلانی صحبت می‌کند؛ سفیر افغانستان هم نشسته است و به رقم تایید سر می‌جنباند.»

جبار قهرمان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «یک تعداد افغان‍‌ها وقتی‌که از لحاظ مجبوریت در دامن استخبارات یک کشور گیر بماند؛ طبعآ که آن‌ها شاید اسنادی بد نام کننده را در باره‌یی شان جمع کنند، تا هیچ وقت از چنگال آن رهایی پیدا نکند.»

سید اسحاق گیلانی در بخش دیگر از گفته‌هایش می‌افزاید که جنگ کنونی طالبان با نیروهای خارجی همانند جنگ مجاهدین در برابر ارتش سرخ است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت اسلامی افغانستان، گفت: «بر ضد امریکا طالبان افغان می‌جنگند، به آنان هم باید حیثیت قایل شویم، به چشم بد به آن‌ها نبینیم. گرچه نام هراس افگن به آنان داده شده است، آنان حالتی ما را دارند؛ که ما در برابر روس‌ها می‌جنگیدیم و آن‌ها در برابر امریکایی‌ها می جنگند.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور نیز به این باور اند که گفته‌های آقای گیلانی همدستی با پاکستان و نیز به زیان مردم افغانستان استند.

عبدالخالق، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها چاپلوس‌ها استند؛ آن‌ها مزدوران پاکستان استند؛ آن‌ها هیچ وقت نمی‌خواهند که افغانستان جور شود.»

الهام، باشنده کابل، گفت: «اگر جنرال، وزیر و حتا رییس جمهور باشد، آن یک فرد آی اس آی است؛ و این یک خیانت ملی است که درافغانستان انجام می‌دهد.»

اسحاق گیلانی می‌گوید که بیست و شش سال در پاکستان زنده‌گی کرده‌اند و هنوزهم دو دخترش در این کشور زنده‌گی می‌کنند. او پاکستان را خانه دومش می‌داند.

حکومت: اظهارات خلاف منافع ملی از سوی گیلانی بررسی می‌شوند

گیلانی گفته است که حکومت افغانستان زمینه را برای هند از بهر مداخله در پاکستان از خاک افغانستان فراهم کرده است.

تصویر بندانگشتی

حکومت گفته‌های سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، را در باره استفاده هند از خاک افغانستان در برابرپاکستان، درتناقض با منافع ملی کشور می‌داند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که این قضیه به گونه جدی به نهادهای عدلی و قضایی راجع خواهد شد.

سید اسحاق گیلانی به تازه‌گی گفته است که حکومت افغانستان زمینه را برای  مداخله هند در پاکستان با استفاده از خاک افغانستان فراهم ساخته است.  

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «خاک افغانستان بر خلاف هیچ کشوری استفاده نمی‌شود؛ و از دیگر کشورها هم همین توقع را داریم.»

در اوج فشارهای ایالات متحده امریکا بر پاکستان در واکنش به پشتیبانی اسلام آباد از گروه‌های هراس افگن که در افغانستان خشونت می‌آفرینند، سید اسحاق گیلانی در نشستی در اسلام آباد گفته است که هند در برابر پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کند و حکومت این زمینه را به مداخله‌های دهلی نو در پاکستان فراهم کرده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت اسلامی افغانستان، گفت: «هندوستان افغانستان را استفاده می‌کند و از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می‌کند. در این هیچ شکی نیست؛ آن‌ها این کار را می‌کنند؛ اما چرا این موقع داده شده است؟ چرا این گونه یک حالت آمده است که حکومت افغانستان و یا شماری از کسان برای هندوستان این موقع را فراهم می‌کند که به پاکستان مداخله کند.»

این ادعای اسحاق گیلانی را شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس همانند ادعای جنرالان ارتش و استخبارات پاکستان می‌دانند.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه، گفت: «تآسف دیگر این‌جا است که وقتی آقای گیلانی صحبت می‌کند؛ سفیر افغانستان هم نشسته است و به رقم تایید سر می‌جنباند.»

جبار قهرمان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «یک تعداد افغان‍‌ها وقتی‌که از لحاظ مجبوریت در دامن استخبارات یک کشور گیر بماند؛ طبعآ که آن‌ها شاید اسنادی بد نام کننده را در باره‌یی شان جمع کنند، تا هیچ وقت از چنگال آن رهایی پیدا نکند.»

سید اسحاق گیلانی در بخش دیگر از گفته‌هایش می‌افزاید که جنگ کنونی طالبان با نیروهای خارجی همانند جنگ مجاهدین در برابر ارتش سرخ است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت اسلامی افغانستان، گفت: «بر ضد امریکا طالبان افغان می‌جنگند، به آنان هم باید حیثیت قایل شویم، به چشم بد به آن‌ها نبینیم. گرچه نام هراس افگن به آنان داده شده است، آنان حالتی ما را دارند؛ که ما در برابر روس‌ها می‌جنگیدیم و آن‌ها در برابر امریکایی‌ها می جنگند.»

در همین حال شماری از شهروندان کشور نیز به این باور اند که گفته‌های آقای گیلانی همدستی با پاکستان و نیز به زیان مردم افغانستان استند.

عبدالخالق، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها چاپلوس‌ها استند؛ آن‌ها مزدوران پاکستان استند؛ آن‌ها هیچ وقت نمی‌خواهند که افغانستان جور شود.»

الهام، باشنده کابل، گفت: «اگر جنرال، وزیر و حتا رییس جمهور باشد، آن یک فرد آی اس آی است؛ و این یک خیانت ملی است که درافغانستان انجام می‌دهد.»

اسحاق گیلانی می‌گوید که بیست و شش سال در پاکستان زنده‌گی کرده‌اند و هنوزهم دو دخترش در این کشور زنده‌گی می‌کنند. او پاکستان را خانه دومش می‌داند.

هم‌رسانی کنید