تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت برای کشاندن مردم به مراکز ثبت نام دست به دامن عالمان دین شد

همزمان با نگرانی‌ها از شرکت کمرنگ مردم در مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان، رهبران حکومت وحدت ملی از عالمان دین، نهادهای مدنی و زنان می‎خواهند برای تشویق مردم به ثبت نام و کشاندن آن‌ها به مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان، آگاهی دهی کنند.

رییس‌جمهور و رییس اجراییه، در نشستی‎که با نماینده‎گان شماری از احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات داشته اند، این موضوع را مطرح کرده اند.

درانی وزیری، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید: «جلسه‌یی به منظور چگونگی پیشرفت روند ثبت نام رأی دهنده گان در ارگ برگزار گردید. در این جلسه، از علمای کرام و شبکۀ زنان و فعالین جامعه مدنی خواستار همکاری هرچه بیشتر در قسمت روند آگاهی دهی به مردم گردید.»

روند ثبت نام‌‎های رأی‌دهنده‌گان به روز شنبه آغاز شد و به گفتۀ کمیسیون انتخابات، تاکنون بیش از ۱۱۳هزارتن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

پیش از این، مسؤولان کمیسیون انتخابات گفته اند که مشارکت مردم در این روند، آن‌چه که آنان انتظار داشتند، نیست.

در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها که قرار است تا چند ماه دیگر برگزار شوند، تنها کسانی می‌توانند رأی دهند که ثبت نام کرده باشند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «امیدوار استیم که تعداد زیادی، اکثریت مطلق مردم بیایند ثبت نام کنند، طبعاً انتخابات به اساس همان تعدادی صورت می‌گیرد که آن‌ها ثبت نام کرده اند.»

با آن‎که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برشفافیت و عادلانه بودن انتخابات پیش رو وعده می‎سپارند اما هنوز هم نگرانی‎ها از چگونگی برگزاری انتخابات وجود دارند.

محمد یونس قانونی، معاون نخست رییس جمهور پیشین اظهار داشت: «از لحاظ تخنیکی، از لحاظ وضع امنیتی و ارادۀ سیاسی، کم و بیش نگرانی‌هایی خود را دارم؛ اما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد شفافیت انتخابات سوالات قوی وجود دارد.»

از سویی دیگر، متسوجی سوزوکا، سفیرجاپان در افغانستان می‌گوید که این کشور بیش از سیزده میلیون دالررا برای انتخابات افغانستان کمک می‎کند: «یکی از مهمترین همکاری های که امسال انجام میدهیم همانا حمایت از انتخابات است.»

حکومت می‌گوید که بدیلی جز ثبت نام و رفتن به سوی انتخابات وجود ندارد و از مردم می‎خواهد که نام های شان را ثبت نام کنند.

حکومت برای کشاندن مردم به مراکز ثبت نام دست به دامن عالمان دین شد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شرکت مردم در روند ثبت نام برای رأی دهی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی کمرنک است و حتا در بسیاری از مرکزها، روزانه تا ده نفر مراجعه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با نگرانی‌ها از شرکت کمرنگ مردم در مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان، رهبران حکومت وحدت ملی از عالمان دین، نهادهای مدنی و زنان می‎خواهند برای تشویق مردم به ثبت نام و کشاندن آن‌ها به مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان، آگاهی دهی کنند.

رییس‌جمهور و رییس اجراییه، در نشستی‎که با نماینده‎گان شماری از احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات داشته اند، این موضوع را مطرح کرده اند.

درانی وزیری، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید: «جلسه‌یی به منظور چگونگی پیشرفت روند ثبت نام رأی دهنده گان در ارگ برگزار گردید. در این جلسه، از علمای کرام و شبکۀ زنان و فعالین جامعه مدنی خواستار همکاری هرچه بیشتر در قسمت روند آگاهی دهی به مردم گردید.»

روند ثبت نام‌‎های رأی‌دهنده‌گان به روز شنبه آغاز شد و به گفتۀ کمیسیون انتخابات، تاکنون بیش از ۱۱۳هزارتن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

پیش از این، مسؤولان کمیسیون انتخابات گفته اند که مشارکت مردم در این روند، آن‌چه که آنان انتظار داشتند، نیست.

در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها که قرار است تا چند ماه دیگر برگزار شوند، تنها کسانی می‌توانند رأی دهند که ثبت نام کرده باشند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «امیدوار استیم که تعداد زیادی، اکثریت مطلق مردم بیایند ثبت نام کنند، طبعاً انتخابات به اساس همان تعدادی صورت می‌گیرد که آن‌ها ثبت نام کرده اند.»

با آن‎که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برشفافیت و عادلانه بودن انتخابات پیش رو وعده می‎سپارند اما هنوز هم نگرانی‎ها از چگونگی برگزاری انتخابات وجود دارند.

محمد یونس قانونی، معاون نخست رییس جمهور پیشین اظهار داشت: «از لحاظ تخنیکی، از لحاظ وضع امنیتی و ارادۀ سیاسی، کم و بیش نگرانی‌هایی خود را دارم؛ اما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد شفافیت انتخابات سوالات قوی وجود دارد.»

از سویی دیگر، متسوجی سوزوکا، سفیرجاپان در افغانستان می‌گوید که این کشور بیش از سیزده میلیون دالررا برای انتخابات افغانستان کمک می‎کند: «یکی از مهمترین همکاری های که امسال انجام میدهیم همانا حمایت از انتخابات است.»

حکومت می‌گوید که بدیلی جز ثبت نام و رفتن به سوی انتخابات وجود ندارد و از مردم می‎خواهد که نام های شان را ثبت نام کنند.

هم‌رسانی کنید