Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خالد: نیروهای دولتی بی پشتیبانی بیرونی ظرفیت دفاع ازکشور را دارند

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی روزدوشنبه (۳ سنبله) در مراسم یکصدویکمین سالروز ایجاد نیروهای هوایی کشور می‌گوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی نیز از افغانستان دفاع خواهد شد.

نامزد وزیر دفاع ملی می‌گوید که که نیروهای هوایی کشور اکنون از تونایی های بلند در مبارزه با هراس افگنی برخوردار شده اند و تجربه ازبین رفتن ارتش تکرار ناشدنی است.

خالد گفت:"یکبار این اردو را از دست دادیم، یکبار این قوای هوایی را از دست دادیم. به هیچ وجهه و به هیچ قیمت، همیشه می‌گویم که به قیمت خون خود، خون شاید ارزان تر باشد، به قیمت خون خود و دیگران این اجازه را نمی‌دهیم که این دستاوردها دیگر از بین بروند."

بربنیاد توافق نامه امریکا با طالبان، انتظار میرود تا نیروهای خارجی تا هشت ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. اما اسدالله خالد اطمینان می‌دهد که بی حضور و پشتیبانی مالی و نظامی ناتو وامریکا نیروهای دولتی از افغانستان دفاع خواهند کرد.

خالد گفت:"از این وطن بدون امریکا، بدون ناتو و بدون داشتن کمک‌های مالی و نظامی ما دفاع کردیم و باز هم این دفاع را می‌کنیم هیچ مشکل نیست."

دوران پیلوت، مشاور در شورای امنیت ملی گفت:"تنها تکتیک‌ها را تغیر می‌دهند، اما در استراتیژی هیچ تغیرات وجود ندارد. بنا وظیفه فرد فرد ماست که در برابر این طور دشمنان آماده‌گی کامل داشته باشیم."

بربنیاد یک گزارش سیگر، نیروهای هوایی افغانستان درحدود دو صد و شش هواپیمای گونه گون دارد.

هرچند ایالات متحده تعهد کرده است تا هواپیماهای امریکایی را جاگزین هواپیماهای روسی درارتش افغانستان نماید، اما به نظرمی رسد این تعهد به گونه کامل عملی نشده است.

فهیم رامین، فرمانده نیروهای هوایی افغانستان گفت:"در همین یک و دو سال اخیر بالا بردن ظرفیت‌های حمله شبانه ما در حد کافی رسیده است."

در حالی که جنگ هم اکنون در بخشی‌های از افغانستان ادامه دارد. ارتش می‌گوید که نیروهای هوایی اکنون توان دفع حملات هراس افگنان را دارد و این نیروهای در روند صلح به معامله گرفته نخواهد شد.

خالد: نیروهای دولتی بی پشتیبانی بیرونی ظرفیت دفاع ازکشور را دارند

ارتش می‌گوید که نیروهای هوایی اکنون توان دفع حملات هراس افگنان را دارد و این نیروهای در روند صلح به معامله گرفته نخواهد شد.

Thumbnail

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی روزدوشنبه (۳ سنبله) در مراسم یکصدویکمین سالروز ایجاد نیروهای هوایی کشور می‌گوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی نیز از افغانستان دفاع خواهد شد.

نامزد وزیر دفاع ملی می‌گوید که که نیروهای هوایی کشور اکنون از تونایی های بلند در مبارزه با هراس افگنی برخوردار شده اند و تجربه ازبین رفتن ارتش تکرار ناشدنی است.

خالد گفت:"یکبار این اردو را از دست دادیم، یکبار این قوای هوایی را از دست دادیم. به هیچ وجهه و به هیچ قیمت، همیشه می‌گویم که به قیمت خون خود، خون شاید ارزان تر باشد، به قیمت خون خود و دیگران این اجازه را نمی‌دهیم که این دستاوردها دیگر از بین بروند."

بربنیاد توافق نامه امریکا با طالبان، انتظار میرود تا نیروهای خارجی تا هشت ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. اما اسدالله خالد اطمینان می‌دهد که بی حضور و پشتیبانی مالی و نظامی ناتو وامریکا نیروهای دولتی از افغانستان دفاع خواهند کرد.

خالد گفت:"از این وطن بدون امریکا، بدون ناتو و بدون داشتن کمک‌های مالی و نظامی ما دفاع کردیم و باز هم این دفاع را می‌کنیم هیچ مشکل نیست."

دوران پیلوت، مشاور در شورای امنیت ملی گفت:"تنها تکتیک‌ها را تغیر می‌دهند، اما در استراتیژی هیچ تغیرات وجود ندارد. بنا وظیفه فرد فرد ماست که در برابر این طور دشمنان آماده‌گی کامل داشته باشیم."

بربنیاد یک گزارش سیگر، نیروهای هوایی افغانستان درحدود دو صد و شش هواپیمای گونه گون دارد.

هرچند ایالات متحده تعهد کرده است تا هواپیماهای امریکایی را جاگزین هواپیماهای روسی درارتش افغانستان نماید، اما به نظرمی رسد این تعهد به گونه کامل عملی نشده است.

فهیم رامین، فرمانده نیروهای هوایی افغانستان گفت:"در همین یک و دو سال اخیر بالا بردن ظرفیت‌های حمله شبانه ما در حد کافی رسیده است."

در حالی که جنگ هم اکنون در بخشی‌های از افغانستان ادامه دارد. ارتش می‌گوید که نیروهای هوایی اکنون توان دفع حملات هراس افگنان را دارد و این نیروهای در روند صلح به معامله گرفته نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید