تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانوادۀ مینه منگل خواهان بازداشت عاملان قتل او استند

پیکر مینه منگل، مشاور فرهنگی مجلس نماینده‌گان و مجری پیشین تلویزیونی امروز به خاک سپرده شد.

مینه منگل، حوالی ساعت هفت صبح روز شنبه (۲۱ثور) هنگامی که به‌سوی کار می‌رفت در مربوطات حوزه هشتم پولیس کابل از سوی تفنگ‌داران به قتل رسید.

خانوادۀ او می‌گویند که حمله کننده‌گان نُه گلوله بر مینه منگل شلیک کرده‌اند.

مادر مینه منگل در این باره می‌گوید: «دخترم را در پشت موتر انداختند و بردند؛ سیزده پیچکاری کردند، لباس‌هایش همین حالی خون‌پُر پیشم استند، لت و کوبش کرده؛ ثبوت‌ها دارم؛ سی دی دارم، هر ثبوت دارم. دوسیه دارم.»

اعضای خانوادۀ مینه منگل، می‌گویند که او دو سال پیش ازدواج کرد اما سپس به علت خشونت‌های خانواده‌گی از شوهرش جدا شد. به گفتۀ اعضای خانوادۀ مینه، او پیش از این نیز بارها تهدید شده بود.

حماسه، خالۀ مینه منگل گفت: «از روزی که نامزد شد، سرش ظلم بود تا وقتی‌که عروسی کرد ظلم بود و ما حق اورا می‌خواهیم.»

طالب جان، پدر مینه منگل نیز بیان داشت: «دو محکمه فیصله تفریق (مینه از شوهرش) را کردند؛ اینان (شوهر سابق) دختر مرا ربوده بودند به میرزکه. طبعأ همان‌ها این کار (قتل) را کرده‌اند.»

در همین حال، وزارت امور داخله رویداد قتل مینه را به تنش‌های خانواده‌گی نسبت داده است.
از سوی دیگر، لوی سارنوالی می‌گوید که دو سال پیش به پروندۀ شکایت مینه منگل رسیده‌گی شده‌است و این نهاد فصلۀ جدایی وی را از همسرش اعلام کرده بود.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی اظهار داشت: «از این قضیه و شکایت آنان دو سال می‌گذرد و از این‌که مسایل خانواده‌گی و تفریق از صلاحیت‌های محاکم افغانستان است، در ماه هفتم سال ۱۳۹۶ دوسیه شان به ریاست حقوق کابل فرستاده شده بود و پس از آن شکایتی مبنی بر تهدید یا مسالۀ دیگری در سارنوالی شکایتی درج نکرده‌اند.»

مینه منگل، در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی، در ولایت پکتیا به جهان آمد. او کارهای ژورنالیستی را در کابل فرا گرفت و نزدیک به ده سال در رسانه‌های گوناگون گردانندۀ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی بود. مینه منگل، از دو سال بدینسو همچون مشاور فرهنگی مجلس نماینده گان کار کرد.

مینه منگل، از قابله‌گی فارغ شده بود و اکنون دانش‌جوی سال دوم دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بود.

خانوادۀ مینه منگل خواهان بازداشت عاملان قتل او استند

اعضای خانوادۀ مینه منگل، می‌گویند که او دو سال پیش ازدواج کرد اما سپس به علت خشونت‌های خانواده‌گی از شوهرش جدا شد. به گفتۀ اعضای خانوادۀ مینه، او پیش از این نیز بارها تهدید شده بود.

تصویر بندانگشتی

پیکر مینه منگل، مشاور فرهنگی مجلس نماینده‌گان و مجری پیشین تلویزیونی امروز به خاک سپرده شد.

مینه منگل، حوالی ساعت هفت صبح روز شنبه (۲۱ثور) هنگامی که به‌سوی کار می‌رفت در مربوطات حوزه هشتم پولیس کابل از سوی تفنگ‌داران به قتل رسید.

خانوادۀ او می‌گویند که حمله کننده‌گان نُه گلوله بر مینه منگل شلیک کرده‌اند.

مادر مینه منگل در این باره می‌گوید: «دخترم را در پشت موتر انداختند و بردند؛ سیزده پیچکاری کردند، لباس‌هایش همین حالی خون‌پُر پیشم استند، لت و کوبش کرده؛ ثبوت‌ها دارم؛ سی دی دارم، هر ثبوت دارم. دوسیه دارم.»

اعضای خانوادۀ مینه منگل، می‌گویند که او دو سال پیش ازدواج کرد اما سپس به علت خشونت‌های خانواده‌گی از شوهرش جدا شد. به گفتۀ اعضای خانوادۀ مینه، او پیش از این نیز بارها تهدید شده بود.

حماسه، خالۀ مینه منگل گفت: «از روزی که نامزد شد، سرش ظلم بود تا وقتی‌که عروسی کرد ظلم بود و ما حق اورا می‌خواهیم.»

طالب جان، پدر مینه منگل نیز بیان داشت: «دو محکمه فیصله تفریق (مینه از شوهرش) را کردند؛ اینان (شوهر سابق) دختر مرا ربوده بودند به میرزکه. طبعأ همان‌ها این کار (قتل) را کرده‌اند.»

در همین حال، وزارت امور داخله رویداد قتل مینه را به تنش‌های خانواده‌گی نسبت داده است.
از سوی دیگر، لوی سارنوالی می‌گوید که دو سال پیش به پروندۀ شکایت مینه منگل رسیده‌گی شده‌است و این نهاد فصلۀ جدایی وی را از همسرش اعلام کرده بود.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی اظهار داشت: «از این قضیه و شکایت آنان دو سال می‌گذرد و از این‌که مسایل خانواده‌گی و تفریق از صلاحیت‌های محاکم افغانستان است، در ماه هفتم سال ۱۳۹۶ دوسیه شان به ریاست حقوق کابل فرستاده شده بود و پس از آن شکایتی مبنی بر تهدید یا مسالۀ دیگری در سارنوالی شکایتی درج نکرده‌اند.»

مینه منگل، در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی، در ولایت پکتیا به جهان آمد. او کارهای ژورنالیستی را در کابل فرا گرفت و نزدیک به ده سال در رسانه‌های گوناگون گردانندۀ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی بود. مینه منگل، از دو سال بدینسو همچون مشاور فرهنگی مجلس نماینده گان کار کرد.

مینه منگل، از قابله‌گی فارغ شده بود و اکنون دانش‌جوی سال دوم دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بود.

هم‌رسانی کنید