Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خشونت‎های خانواده‎گی در سال گذشته جان ۲۷۷ زن را گرفته اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی، دست کم ۲۷۷ زن جان های شان را در نتیجۀ خشونت های خانواده گی از دست داده اند.

به گفتۀ مسؤولان این کمیسیون، در حدود نیمی از این رویدادها در شمال کشور رخ داده اند.

بربنیاد آمارهایی که این کمیسیون ارائه می کندُ عاملان نیمی از این قتل ها تاکنون بازداشت نشده اند.

بلال صدیقی، سخن گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره می گوید: «این نهایت نگران کننده است که نسبت به سال گذشته، تنها قتل خانم ها هشت درصد افزایش را نشان می دهد در افغانستان.»

بربنیاد آمار های این کمیسیون، ۴۶درصد این قتل ها در شمال کشور، ۲۲در جنوب، ۱۱درصد در غرب کشور و سه درصد در مرکز کشور رخ داده اند.

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن می گویند که نه تنها خشونت ها در برابر زنان در کشور کاهش نیافته اند، بل گونه های این خشونت ها در یک سال گذشته هولناک بوده اند.

زهرا سپهر می گوید: «ما در افغانستان به حقوق زنان به دید یک کمک جهانی و پروژه می بینیم و تا زمانی که این دید پروژه یی و دیک کمکی و جود داشته باشد، ما نمی توانیم بهبودی را در وضعیت زنان افغانستان متصور باشیم.»

هرچند همه ساله میزان خشونت ها در برابر زنان در حوزه غرب کشور چشمگیربوده اند، اما بربنیاد این آمار، امسال میزان قتل های زنان در این حوزه، کاهش یافته است.

خشونت‎های خانواده‎گی در سال گذشته جان ۲۷۷ زن را گرفته اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که عاملان ۱۳۵رویداد قتل زنان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند، اما عاملان ۱۴۲مورد دیگر، فراری استند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی، دست کم ۲۷۷ زن جان های شان را در نتیجۀ خشونت های خانواده گی از دست داده اند.

به گفتۀ مسؤولان این کمیسیون، در حدود نیمی از این رویدادها در شمال کشور رخ داده اند.

بربنیاد آمارهایی که این کمیسیون ارائه می کندُ عاملان نیمی از این قتل ها تاکنون بازداشت نشده اند.

بلال صدیقی، سخن گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره می گوید: «این نهایت نگران کننده است که نسبت به سال گذشته، تنها قتل خانم ها هشت درصد افزایش را نشان می دهد در افغانستان.»

بربنیاد آمار های این کمیسیون، ۴۶درصد این قتل ها در شمال کشور، ۲۲در جنوب، ۱۱درصد در غرب کشور و سه درصد در مرکز کشور رخ داده اند.

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن می گویند که نه تنها خشونت ها در برابر زنان در کشور کاهش نیافته اند، بل گونه های این خشونت ها در یک سال گذشته هولناک بوده اند.

زهرا سپهر می گوید: «ما در افغانستان به حقوق زنان به دید یک کمک جهانی و پروژه می بینیم و تا زمانی که این دید پروژه یی و دیک کمکی و جود داشته باشد، ما نمی توانیم بهبودی را در وضعیت زنان افغانستان متصور باشیم.»

هرچند همه ساله میزان خشونت ها در برابر زنان در حوزه غرب کشور چشمگیربوده اند، اما بربنیاد این آمار، امسال میزان قتل های زنان در این حوزه، کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید