Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیلزاد دربارۀ گفتگوها با طالبان به سنای امریکا توضیحات خواهد داد

کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا گفته‌است که قرار است زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان تا ساعات دیگر دربارۀ گفتگوهایش با طالبان به سناتوران امریکایی، توضیحات خواهد داد.
 
 درجریان نزدیک به هفت ماه گذشته، خلیل‌زاد شش بار با نماینده‌گان طالبان دردوحه، پایتخت قطر، دیدار کرده‌است.
 
چه‌گونه‌گی خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان، تضمین طالبان برای پیکار با گروه‌های هراس‌افگن، گفتگوهای بین‌لا‌افغانی و چه‌گونه‌گی برقراری آتش‌بس ازمسایل مهم مورد بحث دراین گفتگوها گفته شده‌اند.
 
این درحالی‌است که پیش از این نیز کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا خواهان حضور هرچه زودتر خلیل‌زاد، به این کمیته شده بود، اما اعضای این کمیته در یک نامه می‌نویسند که وزیر خارجه این کشور، مانع این کار شده بود.
 
در این نامه، اعضای کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، آقای پومپئو را به بی میلی برای اجازه دادن سفیر خلیل‌زاد از بهر ارایه توضیحات از تلاش‌هایش به کمیته امور خارجی، متهم کرده بودند.

خلیلزاد دربارۀ گفتگوها با طالبان به سنای امریکا توضیحات خواهد داد

انتظارمی‌رود آقای خلیل‌زاد با حضور یافتن درکمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا از چه‌گونه‌گی گفتگوهایش با ملا برادر، معاون سیاسی طالبان وتیم گفتگوکننده این گروه، توضیحات بدهد.

Thumbnail

کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا گفته‌است که قرار است زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان تا ساعات دیگر دربارۀ گفتگوهایش با طالبان به سناتوران امریکایی، توضیحات خواهد داد.
 
 درجریان نزدیک به هفت ماه گذشته، خلیل‌زاد شش بار با نماینده‌گان طالبان دردوحه، پایتخت قطر، دیدار کرده‌است.
 
چه‌گونه‌گی خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان، تضمین طالبان برای پیکار با گروه‌های هراس‌افگن، گفتگوهای بین‌لا‌افغانی و چه‌گونه‌گی برقراری آتش‌بس ازمسایل مهم مورد بحث دراین گفتگوها گفته شده‌اند.
 
این درحالی‌است که پیش از این نیز کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا خواهان حضور هرچه زودتر خلیل‌زاد، به این کمیته شده بود، اما اعضای این کمیته در یک نامه می‌نویسند که وزیر خارجه این کشور، مانع این کار شده بود.
 
در این نامه، اعضای کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، آقای پومپئو را به بی میلی برای اجازه دادن سفیر خلیل‌زاد از بهر ارایه توضیحات از تلاش‌هایش به کمیته امور خارجی، متهم کرده بودند.

هم‌رسانی کنید