تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست سازمان ملل ازنهادهای انتخاباتی برای پاسداری ازشفافیت انتخاب

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل‌ متحد در افغانستان (یوناما) روز یک‌شنبه (۶ عقرب) درخبرنامه‌یی، از نهادهای انتخاباتی خواسته‌ که از شفافیت آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان، اطمینان دهند.
 
یوناما از نهادهای انتخاباتی می‌خواهد که مطابق با جدول زمانی اعلام شده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، عمل کنند.
 
درخبرنامۀ این نهاد آمده است که یوناما شرکت افغان‌ها را در انتخابات مجلس نمانیده‌گان و تلاش‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را در تأمین امنیت این انتخابات می‌ستاید.

دراین خبرنامه آمده: «با توجه به بروز مسایل و نارسایی‌ها در مدیریت انتخابات در مراکز رأی‌دهی، یوناما منتظر دریافت معلومات واضیح از جانب مقام‌های نهادهای انتخاباتی دربارۀ رسیده‌گی به این مشکلات و دریافت اطمینان از بررسی گُسترده این مسایل توسط نهادهای ناظر می‌باشد.»

یونا همچنان از دولت، مردم، احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای امنیتی خواسته‌است که شکایت‌های شان را دربارۀ تقلب، به نهادهای مربوطه به ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی، ثبت کنند.

خواست سازمان ملل ازنهادهای انتخاباتی برای پاسداری ازشفافیت انتخاب

درخبرنامۀ یوناما آمده که شفافیت در شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات بسیار مهم است و به شکایت‌های انتخاباتی نیز باید رسیده‌گی شود.

Thumbnail

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل‌ متحد در افغانستان (یوناما) روز یک‌شنبه (۶ عقرب) درخبرنامه‌یی، از نهادهای انتخاباتی خواسته‌ که از شفافیت آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان، اطمینان دهند.
 
یوناما از نهادهای انتخاباتی می‌خواهد که مطابق با جدول زمانی اعلام شده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، عمل کنند.
 
درخبرنامۀ این نهاد آمده است که یوناما شرکت افغان‌ها را در انتخابات مجلس نمانیده‌گان و تلاش‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را در تأمین امنیت این انتخابات می‌ستاید.

دراین خبرنامه آمده: «با توجه به بروز مسایل و نارسایی‌ها در مدیریت انتخابات در مراکز رأی‌دهی، یوناما منتظر دریافت معلومات واضیح از جانب مقام‌های نهادهای انتخاباتی دربارۀ رسیده‌گی به این مشکلات و دریافت اطمینان از بررسی گُسترده این مسایل توسط نهادهای ناظر می‌باشد.»

یونا همچنان از دولت، مردم، احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای امنیتی خواسته‌است که شکایت‌های شان را دربارۀ تقلب، به نهادهای مربوطه به ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی، ثبت کنند.

هم‌رسانی کنید