Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادخواهی یک خانواده از حکومت در بغلان

مادر و پدری می گویند که زورمندان در ولایت بغلان یک دختر هفده سالۀ این خانواده را که با  پسر یک خانوادۀ زورمند به تازه گی ازدواج کرده بود، از خانه بیرون کرده اند و نیز یک دختر سیزده سالۀ شان را به زور برده اند و نکاح کرده اند.

این مادر و پدر می افزایند با آن که به نهاد های امنیتی و محلی ولایت بغلان شکایت کرده اند اما هیچ کسی به شکایت شان رسیده گی نکرده است. این خانواده از رهبران حکومت عدالت می خواهد.

این مادر و پدر که از ولسوالی اندراب ولایت بغلان برای داد خواهی به کابل آمده اند، می گویند که خانوادۀ زورمندی نخست یک دخترهفده ساله شان را به روز بیستم ماه میزان با یک فرزند شان عروسی کرد، اما پس از یک هفته به دخترشان اتهام بیمار بودن را بسته اند و آنان را با تهدید ناگذیر ساخته اند که باید دختر سیزده ساله شان را به فرزند دیگر این خانواده به بد بدهند.

ثریا، مادر دختران قربانی خشونت، گفت: «به من گفت چرا شیشتی در خانه، عاجل دختر سومین ات را "چام" میدهی.دختر سومت را بته و این دخترن را بگیر برو، من گفتم چهار اولاد دیگر من دل کف میشوند من چطو دخترم را به شما بدهم.»

این مادر میگوید که زورمندان به زور تفنگ نجیلا دختر سیزده ساله اش را نیمه های شب از خانه اش بردند و با تهدید نکاح کرده  اند.

ثریا، مادر دختران قربانی خشونت، گفت: «دخترم را به زور بردند دخترم گریه می کند آب دیده اش می ریزند، سلاح را بالای سرم گرفتند دخترم را به زور نکاح کردند به زور مرمی، امام مسجد نکاح نمی کرد او را به زور سلاح مجبور ساختند دخترم را نکاح کند.»

این مادر می گوید که دامادان و پسران این خانواده دختر بزرگش را درهفته پس از ازدواجش چندین بار لت و کوب کردند و غذا ندادند و به زور تفنگ از وی می خواستند که به خانوداده اش بگوید که بیمار است و باکره نیست تا خانواده اش دختر کوچک شان را " بد" بدهند.

سویداد، دختر بزرگ خانواده قربانی خشونت که اکنون در خانه پدرش است، گفت: «وقتی که اینان مرا بردند بچه دیوانه بود من سرو صدا کردم، آغا مرزا، سلطان نعمت امدند مرا گفتند که این تهمت را به خودت بسته کن اگر این تهمت را قبول نکنی ما تو را می کشیم.»

این خانواده عظیم محسنی عضو مجلس نماینده گان را به پشتیبانی از زورمندانی که دختران این خانوداه را به زور گرفته اند متهم می سازد.

غلام قادر پدر دختران قربانی خشونت گفت: «این مجرمان به من زدند که ما کلان داریم به خود ما کودک تو را به خودت تسلیم می کنیم اما کلان ما به ما این هدایت را میدهد که خود را به گیر ندهید این طفل را هم در گیر ندهید که شما هر کدام تان بیست سال ، سی سال زندانی می شوید.»

عظیم محسنی  نماینده مردم بغلان در مجلس این اتهام ها را رد می کند اما می پذیرد که مردان مسلح غیر مسوول در بغلان به چنین کار هایی دست می زنند.

عظیم محسنی، نماینده مردم بغلان در مجلس، گفت: «من اصلن در جریان این موضوع نبوده ام،به من هر دو طرف حیثیت اعضای فامیل را دارند و من افراد مسلح ندارم.»

زورمندان محلی وتفنگداران غیرقانونی درشمال کشورها بارها به ارتکاب جرایم، آزار واذیت مردم ، باج گیری ، تجاوز وقتل متهم شده اند.

دادخواهی یک خانواده از حکومت در بغلان

این خانواده می‌گوید که بارها به نهادهای امنیتی شکایت کرده اند اما به شکایت آنان توجه نشده است. 

تصویر بندانگشتی

مادر و پدری می گویند که زورمندان در ولایت بغلان یک دختر هفده سالۀ این خانواده را که با  پسر یک خانوادۀ زورمند به تازه گی ازدواج کرده بود، از خانه بیرون کرده اند و نیز یک دختر سیزده سالۀ شان را به زور برده اند و نکاح کرده اند.

این مادر و پدر می افزایند با آن که به نهاد های امنیتی و محلی ولایت بغلان شکایت کرده اند اما هیچ کسی به شکایت شان رسیده گی نکرده است. این خانواده از رهبران حکومت عدالت می خواهد.

این مادر و پدر که از ولسوالی اندراب ولایت بغلان برای داد خواهی به کابل آمده اند، می گویند که خانوادۀ زورمندی نخست یک دخترهفده ساله شان را به روز بیستم ماه میزان با یک فرزند شان عروسی کرد، اما پس از یک هفته به دخترشان اتهام بیمار بودن را بسته اند و آنان را با تهدید ناگذیر ساخته اند که باید دختر سیزده ساله شان را به فرزند دیگر این خانواده به بد بدهند.

ثریا، مادر دختران قربانی خشونت، گفت: «به من گفت چرا شیشتی در خانه، عاجل دختر سومین ات را "چام" میدهی.دختر سومت را بته و این دخترن را بگیر برو، من گفتم چهار اولاد دیگر من دل کف میشوند من چطو دخترم را به شما بدهم.»

این مادر میگوید که زورمندان به زور تفنگ نجیلا دختر سیزده ساله اش را نیمه های شب از خانه اش بردند و با تهدید نکاح کرده  اند.

ثریا، مادر دختران قربانی خشونت، گفت: «دخترم را به زور بردند دخترم گریه می کند آب دیده اش می ریزند، سلاح را بالای سرم گرفتند دخترم را به زور نکاح کردند به زور مرمی، امام مسجد نکاح نمی کرد او را به زور سلاح مجبور ساختند دخترم را نکاح کند.»

این مادر می گوید که دامادان و پسران این خانواده دختر بزرگش را درهفته پس از ازدواجش چندین بار لت و کوب کردند و غذا ندادند و به زور تفنگ از وی می خواستند که به خانوداده اش بگوید که بیمار است و باکره نیست تا خانواده اش دختر کوچک شان را " بد" بدهند.

سویداد، دختر بزرگ خانواده قربانی خشونت که اکنون در خانه پدرش است، گفت: «وقتی که اینان مرا بردند بچه دیوانه بود من سرو صدا کردم، آغا مرزا، سلطان نعمت امدند مرا گفتند که این تهمت را به خودت بسته کن اگر این تهمت را قبول نکنی ما تو را می کشیم.»

این خانواده عظیم محسنی عضو مجلس نماینده گان را به پشتیبانی از زورمندانی که دختران این خانوداه را به زور گرفته اند متهم می سازد.

غلام قادر پدر دختران قربانی خشونت گفت: «این مجرمان به من زدند که ما کلان داریم به خود ما کودک تو را به خودت تسلیم می کنیم اما کلان ما به ما این هدایت را میدهد که خود را به گیر ندهید این طفل را هم در گیر ندهید که شما هر کدام تان بیست سال ، سی سال زندانی می شوید.»

عظیم محسنی  نماینده مردم بغلان در مجلس این اتهام ها را رد می کند اما می پذیرد که مردان مسلح غیر مسوول در بغلان به چنین کار هایی دست می زنند.

عظیم محسنی، نماینده مردم بغلان در مجلس، گفت: «من اصلن در جریان این موضوع نبوده ام،به من هر دو طرف حیثیت اعضای فامیل را دارند و من افراد مسلح ندارم.»

زورمندان محلی وتفنگداران غیرقانونی درشمال کشورها بارها به ارتکاب جرایم، آزار واذیت مردم ، باج گیری ، تجاوز وقتل متهم شده اند.

هم‌رسانی کنید