تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دانشجویان غور به‌خاطر ناامنی‌ها نمی‌توانند به خانه‌های شان بروند

شماری از دانشجویان ولایت غور از بدتر شدن اوضاع امنیتی در ولایت شان نگران استند و آنان می‌گویند که نمی‌توانند به خانه‌های شان بروند.

این دانشجویان که در دانشگاۀ هرات سرگرم آموزش استند، می‌گویند که نیروهای منیتی نتوانسته‌اند که امنیت غور را تأمین کنند.

فضل‌الدین، یکی از این دانشجویان است که نگران اوضاع در این ولایت غور است و یک سال است که نتواسنته به خانه‌اش در ولسوالی تولک برود.

او می افزاید: «به دلیل تهدیدهای امنیتی یک سال است به خانه خود نرفتیم و خانواده‌ام نیز در ولسوالی تولک درتهدید طالبان قرار دارند.«

جنگ زیان‌های زیاد روحی و جسمی بر این دانشجویان داشته‎است و این افراد به‌جای تمرکز روی درس، نگران وضعیت خانوادهای شان اند که در محاصره طالبان قراردارند.

احمدشاه محمدی، دانشجویی دیگر می‌گوید:«نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی با کمترین امکانات با طالبان می‌جنگند و قربانی می‌شوند.»

ولسوالی‌های تولک، شهرک، تیوره، ساغر و دولت‌یار از ولسوالی‌هایی است که جنگ در آن جریان دارد و به‌گفتۀ شماری مقام‌های این ولایت، از آغاز سال تا کنون بیش از۵۰ نیروی امنیتی جان باختند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

درهمین حال، مقام‌های محلی غور برخی از چالش‌های امنیتی را می‌پذیرد، اما دراین باره چیزی نمی‌گویند.

افغانستان

دانشجویان غور به‌خاطر ناامنی‌ها نمی‌توانند به خانه‌های شان بروند

دانشجویان با انتقاد از حکومت محلی غور می‌گویند به‌جز مرکز این ولایت، تمام ولسوالی‌ها به تصرف طالبان قرار دارد.

Thumbnail

شماری از دانشجویان ولایت غور از بدتر شدن اوضاع امنیتی در ولایت شان نگران استند و آنان می‌گویند که نمی‌توانند به خانه‌های شان بروند.

این دانشجویان که در دانشگاۀ هرات سرگرم آموزش استند، می‌گویند که نیروهای منیتی نتوانسته‌اند که امنیت غور را تأمین کنند.

فضل‌الدین، یکی از این دانشجویان است که نگران اوضاع در این ولایت غور است و یک سال است که نتواسنته به خانه‌اش در ولسوالی تولک برود.

او می افزاید: «به دلیل تهدیدهای امنیتی یک سال است به خانه خود نرفتیم و خانواده‌ام نیز در ولسوالی تولک درتهدید طالبان قرار دارند.«

جنگ زیان‌های زیاد روحی و جسمی بر این دانشجویان داشته‎است و این افراد به‌جای تمرکز روی درس، نگران وضعیت خانوادهای شان اند که در محاصره طالبان قراردارند.

احمدشاه محمدی، دانشجویی دیگر می‌گوید:«نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی با کمترین امکانات با طالبان می‌جنگند و قربانی می‌شوند.»

ولسوالی‌های تولک، شهرک، تیوره، ساغر و دولت‌یار از ولسوالی‌هایی است که جنگ در آن جریان دارد و به‌گفتۀ شماری مقام‌های این ولایت، از آغاز سال تا کنون بیش از۵۰ نیروی امنیتی جان باختند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

درهمین حال، مقام‌های محلی غور برخی از چالش‌های امنیتی را می‌پذیرد، اما دراین باره چیزی نمی‌گویند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره