تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش: تأمین حقوق بشر در کشور با چالش‌ مواجه است

  سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی حقوق بشر» در کابل می‌گوید که تأمین حقوق بشر در کشور با چالش رو به رو  است و بدون تامین عدالت، صلح پایدار تامین نخواهد شد.

آقای دانش تأکید می ورزد که حکومت اجازه نخواهد داد تا ارزش‌ها و دستاوردهای حقوق بشری در روند صلح نادیده گرفته شود.

دانش در این باره چنین اظهار داشت:«صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت صلح پایدار نه خواهد بود. در اینجا بازهم نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک  نقش بنیادی و اساسی است. مشارکت فعال کمیسیون در  این پروسه مشارکت زنان و بانوان در این پروسه، مشارکت نهادهال مدنی و رسانه‌یی در این پروسه میتواند  حد اقل‌ها را برای مان تضمین کند.»

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حقوق بشراز طالبان می‌خواهد که جایگاه حقوق بشر را به رسمیت بشناسد.

خانم اکبر گفت:«طالبان نیز باید به عنوان یک طرف گفتگو با توجه به اهمیت این موارد جایگاه حقوق بشر برای صلح پایدار را به رسمیت بشناسد اگر علاقه مند اند در آینده افغانستان سهیم باشند. »

تدامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل متحد درمراسمی به این مناسبت درکابل  می‌گوید که هنوز هم حقوق بشر در افغانستان زیر فشار قرار دارد و نیاز است تا  پس  از توافق صلح با طالبان عدالت خواهی برای قربانیان جنگ ادامه یابد.

یاماموتو افزود: «همان گونه که مردم افغانستان خود شان را آماده صلح می سازند، کمیسیون حقوق بشر نقش بیشتر دارد که می تواند اطمینان دهد که هر صدا به شمول صدای زنان در روند صلح شنیده می شود.»

در همین حال، پیری مایدان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از تامین حقوق بشر نگران است.

مایدان در باره گفت«حقوق بشر در افغانستان با تهدید رو به رو است، علت مسقتیم وغیرمستقیم این تهدیدها هم دوام جنگ است. تلفات در این جنگ زیاد است و بیش از ۸۰۰۰ نفر در سال جاری کشته شده اند و تمامی طرف‌ها باید پاسخگو باشند.»

از سوی دیگر، کبل شاه ۵۲ ساله یکی از هزاران قربانی جنگ افغانستان است، وی می‌گوید که جنگ یازده عضو خانواده و یک پایش را از او گرفته است.

کبل شاه گفت: «ما ۱۱ عضو خانواده خود را  از دست دادیم، من همچنان پای خود را نیز از دست دادیم، و از دولت می خواهیم که عاملان این جنگ را به دادگاه بکشاند.»

دهم ماه دسمبر روز جهانی حقوق بشر و یادبود از قربانیان جنگ است و همچنان بربنیاد ارزیایی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنگ، ناامنی، فساد، تبعیض، تلفات ملکی، نبود حاکمیت قانون از مشکلات جدی از چالش‌های جدی سد راه تامین حقوق بشر پنداشته می شود.

دانش: تأمین حقوق بشر در کشور با چالش‌ مواجه است

درهمین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که هنوز هم حقوق بشر در افغانستان زیر فشار قرار دارد و نیاز است تا  پس  از توافق صلح با طالبان عدالت خواهی برای قربانیان جنگ ادامه یابد.

Thumbnail

  سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی حقوق بشر» در کابل می‌گوید که تأمین حقوق بشر در کشور با چالش رو به رو  است و بدون تامین عدالت، صلح پایدار تامین نخواهد شد.

آقای دانش تأکید می ورزد که حکومت اجازه نخواهد داد تا ارزش‌ها و دستاوردهای حقوق بشری در روند صلح نادیده گرفته شود.

دانش در این باره چنین اظهار داشت:«صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت صلح پایدار نه خواهد بود. در اینجا بازهم نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک  نقش بنیادی و اساسی است. مشارکت فعال کمیسیون در  این پروسه مشارکت زنان و بانوان در این پروسه، مشارکت نهادهال مدنی و رسانه‌یی در این پروسه میتواند  حد اقل‌ها را برای مان تضمین کند.»

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حقوق بشراز طالبان می‌خواهد که جایگاه حقوق بشر را به رسمیت بشناسد.

خانم اکبر گفت:«طالبان نیز باید به عنوان یک طرف گفتگو با توجه به اهمیت این موارد جایگاه حقوق بشر برای صلح پایدار را به رسمیت بشناسد اگر علاقه مند اند در آینده افغانستان سهیم باشند. »

تدامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل متحد درمراسمی به این مناسبت درکابل  می‌گوید که هنوز هم حقوق بشر در افغانستان زیر فشار قرار دارد و نیاز است تا  پس  از توافق صلح با طالبان عدالت خواهی برای قربانیان جنگ ادامه یابد.

یاماموتو افزود: «همان گونه که مردم افغانستان خود شان را آماده صلح می سازند، کمیسیون حقوق بشر نقش بیشتر دارد که می تواند اطمینان دهد که هر صدا به شمول صدای زنان در روند صلح شنیده می شود.»

در همین حال، پیری مایدان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از تامین حقوق بشر نگران است.

مایدان در باره گفت«حقوق بشر در افغانستان با تهدید رو به رو است، علت مسقتیم وغیرمستقیم این تهدیدها هم دوام جنگ است. تلفات در این جنگ زیاد است و بیش از ۸۰۰۰ نفر در سال جاری کشته شده اند و تمامی طرف‌ها باید پاسخگو باشند.»

از سوی دیگر، کبل شاه ۵۲ ساله یکی از هزاران قربانی جنگ افغانستان است، وی می‌گوید که جنگ یازده عضو خانواده و یک پایش را از او گرفته است.

کبل شاه گفت: «ما ۱۱ عضو خانواده خود را  از دست دادیم، من همچنان پای خود را نیز از دست دادیم، و از دولت می خواهیم که عاملان این جنگ را به دادگاه بکشاند.»

دهم ماه دسمبر روز جهانی حقوق بشر و یادبود از قربانیان جنگ است و همچنان بربنیاد ارزیایی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنگ، ناامنی، فساد، تبعیض، تلفات ملکی، نبود حاکمیت قانون از مشکلات جدی از چالش‌های جدی سد راه تامین حقوق بشر پنداشته می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره