تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

داوودزی: طالبان به گونه رسمی به جرگه مشورتی صلح دعوت می‌شوند

شورای عالی صلح می‌گوید که حکومت افغانستان به گونه رسمی از طالبان  برای شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح دعوت می‌کند.

رییس دبیر خانه این شورا می‌گوید که اگر طالبان در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت کنند، این جرگه ویژه‌گی مشترک و ملی خواهد گرفت.

از سویی هم حکومت افغانستان انتظار دارد که نشست با طالبان در قطر پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح انجام شود، از همین‌رو شورای عالی صلح از دعوت طالبان برای شرکت در این جرگه سخن می‌گوید.

محمد عمر داوودزی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «ما از طالبان هم انشاالله رسما دعوت می‌کنیم که شرکت کنند، اگر آنان شرکت کنند موضع ما ملی و مشترک می‌شود.»

از سویی هم زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دو روز گذشته با رهبران حکومت و برخی از سیاست‌گران کشور در باره گفت‌وگوهای صلح با طالبان گفت‌وگو کرده است.   

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «در این دیدار روی تلاش‌های جاری صلح بحث شد و این بحث‌ها ادامه دارند و نتیجه آن را با مردم افغانستان شریک می‌سازیم.»

اما آقای خلیل‌زاد پس از هر دیداراش با سیاست‌گران و مقام‌های حکومت به شمول رییس اجراییه در صفحه تویتراش در باره این دیدارها چیزهای نگاشته است، اما درباره دیداراش با رییس جمهور غنی هیچ اشاره‌یی نداشته است.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت فعلی مناسبات ما را به شکل مسلکی و تخصصی با ایالات متحده امریکا مدیریت نکرد و منافع تیمی بیشتر اولویت دارد تا منافع ملی مردم افغانستان.»

هرچند حکومت افغانستان از رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک هیئت فرا گیر برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان سخن می‌گوید اما حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه در مقاله‌یی در نشریه فارین پالیسی نگاشته است که حکومت افغانستان به تنهایی نمی‌تواند با طالبان صلح نماید.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «مشوره‌ها برای ایجاد یک هیئت همه شمول مذاکره کننده افغانستان در داخل حکومت جریان دارند.»

اما رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می‌گوید که مردم درباره گفت‌وگوهای امریکا و طالبان پرسش‌ها و نگرانی‌هایی دارند و دو طرف تا اکنون جزییات این گفت‌وگوها را به گونهء شفاف با مردم افغانستان در میان نگذاشته‌اند.

افغانستان

داوودزی: طالبان به گونه رسمی به جرگه مشورتی صلح دعوت می‌شوند

شورای عالی صلح می‌گوید که تاکنون جزئیات گفت‌وگوهای امریکا و طالبان به گونه شفاف با مردم افغانستان در میان گذشته نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی صلح می‌گوید که حکومت افغانستان به گونه رسمی از طالبان  برای شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح دعوت می‌کند.

رییس دبیر خانه این شورا می‌گوید که اگر طالبان در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت کنند، این جرگه ویژه‌گی مشترک و ملی خواهد گرفت.

از سویی هم حکومت افغانستان انتظار دارد که نشست با طالبان در قطر پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح انجام شود، از همین‌رو شورای عالی صلح از دعوت طالبان برای شرکت در این جرگه سخن می‌گوید.

محمد عمر داوودزی، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «ما از طالبان هم انشاالله رسما دعوت می‌کنیم که شرکت کنند، اگر آنان شرکت کنند موضع ما ملی و مشترک می‌شود.»

از سویی هم زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دو روز گذشته با رهبران حکومت و برخی از سیاست‌گران کشور در باره گفت‌وگوهای صلح با طالبان گفت‌وگو کرده است.   

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «در این دیدار روی تلاش‌های جاری صلح بحث شد و این بحث‌ها ادامه دارند و نتیجه آن را با مردم افغانستان شریک می‌سازیم.»

اما آقای خلیل‌زاد پس از هر دیداراش با سیاست‌گران و مقام‌های حکومت به شمول رییس اجراییه در صفحه تویتراش در باره این دیدارها چیزهای نگاشته است، اما درباره دیداراش با رییس جمهور غنی هیچ اشاره‌یی نداشته است.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت فعلی مناسبات ما را به شکل مسلکی و تخصصی با ایالات متحده امریکا مدیریت نکرد و منافع تیمی بیشتر اولویت دارد تا منافع ملی مردم افغانستان.»

هرچند حکومت افغانستان از رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک هیئت فرا گیر برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان سخن می‌گوید اما حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه در مقاله‌یی در نشریه فارین پالیسی نگاشته است که حکومت افغانستان به تنهایی نمی‌تواند با طالبان صلح نماید.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «مشوره‌ها برای ایجاد یک هیئت همه شمول مذاکره کننده افغانستان در داخل حکومت جریان دارند.»

اما رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می‌گوید که مردم درباره گفت‌وگوهای امریکا و طالبان پرسش‌ها و نگرانی‌هایی دارند و دو طرف تا اکنون جزییات این گفت‌وگوها را به گونهء شفاف با مردم افغانستان در میان نگذاشته‌اند.

هم‌رسانی کنید