تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری‎‏ها بار دیگر در نزدیک شهر لشکرگاه شدت گرفته‎اند

شماری از باشنده گان شهر لشکرگاه ادعا دارند که درگیری‎ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیکی این شهر، از دو روز بدینسو دوباره شدت گرفته اند.

آنان از مقام‌های امنیتی هلمند انتقاد می‎کنند که در بسیاری از بخش‎ها، عملیات‎ها را بی نتیجه پایان داده اند و همین سبب شده است که طالبان دوباره به بخش های پاک سازی شده برگردند.

عبدالرازق، باشندۀ شهر لشکرگاه در این باره گفت: «هرشب جنگ است؛ کودکان و زنان ما بسیار به تشویش استند. این جنگ بر کار و بار نیز تأثیر منفی گذاشته است و ما بسیار نگران استیم.»

قدرت الله، باشندۀ دیگر این شهر نیز افزود: «شب گذشته که جنگ بود، بسیار حالت بد را گذراندیم؛ روستا را بمبارد کردند و نتوانستیم تا صبح بخوابیم.»

اما، جنرال عبداغفار صافی، فرمانده پولیس ولایت هلمند اطمینان می دهد که به فعالیت های طالبان در اطراف شهر لشکرگاه به زودی پایان داده خواهد شد. به گفته وی، هم اکنون در منطقۀ باباجی حوزۀ چهارم این شهر و نیز منطقۀ چاۀ انجیر ولسوالی نادعلی، عملیات نظامی ادامه دارند.

وی می گوید: «ما به صورت تدریجی عملیات می کنیم. در تمام مناطق را که شما یاد آوری کردید در پلان آینده ما استند که پاک سازی شوند. وقتی ما عملیات می کنیم، پیش از پیش هدف آن را مشخص می کنیم؛ در بعضی جاها عملیات تصفیوی و بعضی جاها عملیات قاطع و در بعضی مناطق هم عملیات مزاحمتی را راه اندازی می کنیم.»

منطقه‎های باباجی در حوزه چهارم امنتیی شهر لشکرگاه و بخش‎هایی از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند از سال‎ها بدینسو به دست طالبان استند.

درگیری‎‏ها بار دیگر در نزدیک شهر لشکرگاه شدت گرفته‎اند

هرچند از آغاز عملیات پس گیری بخش‎های ناامن اطراف شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی، دو هفته می گذرد، اما از دوشب بدینسو بار دیگر درگیری‎های سنگین در اطراف این شهر آغاز شده اند.

Thumbnail

شماری از باشنده گان شهر لشکرگاه ادعا دارند که درگیری‎ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیکی این شهر، از دو روز بدینسو دوباره شدت گرفته اند.

آنان از مقام‌های امنیتی هلمند انتقاد می‎کنند که در بسیاری از بخش‎ها، عملیات‎ها را بی نتیجه پایان داده اند و همین سبب شده است که طالبان دوباره به بخش های پاک سازی شده برگردند.

عبدالرازق، باشندۀ شهر لشکرگاه در این باره گفت: «هرشب جنگ است؛ کودکان و زنان ما بسیار به تشویش استند. این جنگ بر کار و بار نیز تأثیر منفی گذاشته است و ما بسیار نگران استیم.»

قدرت الله، باشندۀ دیگر این شهر نیز افزود: «شب گذشته که جنگ بود، بسیار حالت بد را گذراندیم؛ روستا را بمبارد کردند و نتوانستیم تا صبح بخوابیم.»

اما، جنرال عبداغفار صافی، فرمانده پولیس ولایت هلمند اطمینان می دهد که به فعالیت های طالبان در اطراف شهر لشکرگاه به زودی پایان داده خواهد شد. به گفته وی، هم اکنون در منطقۀ باباجی حوزۀ چهارم این شهر و نیز منطقۀ چاۀ انجیر ولسوالی نادعلی، عملیات نظامی ادامه دارند.

وی می گوید: «ما به صورت تدریجی عملیات می کنیم. در تمام مناطق را که شما یاد آوری کردید در پلان آینده ما استند که پاک سازی شوند. وقتی ما عملیات می کنیم، پیش از پیش هدف آن را مشخص می کنیم؛ در بعضی جاها عملیات تصفیوی و بعضی جاها عملیات قاطع و در بعضی مناطق هم عملیات مزاحمتی را راه اندازی می کنیم.»

منطقه‎های باباجی در حوزه چهارم امنتیی شهر لشکرگاه و بخش‎هایی از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند از سال‎ها بدینسو به دست طالبان استند.

هم‌رسانی کنید