تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

در دومین روز گشایش موقت گذرگاه ها هزاران افغان وارد کشور شدند

هزاران شهروند افغان که برای هفته‎‌ها در آن سوی گذرگاه تورخم گیرمانده بودند، بر این گذرگاه یورش بردند و وارد کشور شوند.

درهمین حال، شماری ازاین بازگشت کننده‌گان می‌گویند که هزاران افغان دیگر همچنان درآن سوی گذرگاه انتظار وارد شدن به کشور را دارند و نیاز است تا مهلت سه روزه برای گشایش موقت گذرگاۀ تورخم، تمدید شود.

پاکستان روز گذشته گذرگاۀ تورخم و چمن را برای سه روز به روز افغان ها، باز کرد. این گذرگاه‌ها از بهر شیوع ویروس کرونا برای یک ماه، بسته بود.
یک شهروند برگشته از پاکستان می‌گوید: "ما در پاکستان در مشکلات بودیم، بسیاری از کسانی که گیرمانده اند، مریض استند و صدها تن دیگر هنوز انتظار می کشند که وارد کشور شوند. باید زمان باز بودند این راه تمدید شود."

یورش گروهی این شهروندان کشور وآزمایش نشدن آنان در برابر ویروس کرونا نگرانی‎ها را از گُسترش ویروس کرونا درکشور بیشتر ساخته است.
شاه‎محمود میاخیل، والی ننگرهار در این باره می‌گوید: "از تمام افغان‎ها می‎خواهیم که برای ما هم و برای خودشان مشکل ایجاد نکنید، انتظار بکشید که بررسی صحی شوید و برای زنان، مریضان و مردان، جاه‌های جداگانه، آماده شده‌است."

بسیاری ازکسانی که درپاکستان گیرمانده‌اند، بیماران و پایوازان آنان استند.

درکنار تورخم ازگذرگاۀ سپین بولدک نیز هزاران افغان وارد کشور شدند.

هرچند شماری از رسانه‌های پاکستانی ازبسته شدن دوبارۀ گذرگاه سپین بولدک گزارش دادند.

این رسانه‌ها از زبان مقام‌های پاکستانی گزارش داده اند که علت بسته شدن دوباره این گذرگاه این بوده‌است که مقام‌های افغان خواستار اجازه دادن به پاکستانی هایی شده‌اند که در خاک افغانستان، گیرمانده‌اند، اما مقام‌های افغان دراین باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

افغانستان

در دومین روز گشایش موقت گذرگاه ها هزاران افغان وارد کشور شدند

پاکستان روز گذشته گذرگاه تورخم و چمن را برای سه روز به روز افغان ها، باز کرد.

Thumbnail

هزاران شهروند افغان که برای هفته‎‌ها در آن سوی گذرگاه تورخم گیرمانده بودند، بر این گذرگاه یورش بردند و وارد کشور شوند.

درهمین حال، شماری ازاین بازگشت کننده‌گان می‌گویند که هزاران افغان دیگر همچنان درآن سوی گذرگاه انتظار وارد شدن به کشور را دارند و نیاز است تا مهلت سه روزه برای گشایش موقت گذرگاۀ تورخم، تمدید شود.

پاکستان روز گذشته گذرگاۀ تورخم و چمن را برای سه روز به روز افغان ها، باز کرد. این گذرگاه‌ها از بهر شیوع ویروس کرونا برای یک ماه، بسته بود.
یک شهروند برگشته از پاکستان می‌گوید: "ما در پاکستان در مشکلات بودیم، بسیاری از کسانی که گیرمانده اند، مریض استند و صدها تن دیگر هنوز انتظار می کشند که وارد کشور شوند. باید زمان باز بودند این راه تمدید شود."

یورش گروهی این شهروندان کشور وآزمایش نشدن آنان در برابر ویروس کرونا نگرانی‎ها را از گُسترش ویروس کرونا درکشور بیشتر ساخته است.
شاه‎محمود میاخیل، والی ننگرهار در این باره می‌گوید: "از تمام افغان‎ها می‎خواهیم که برای ما هم و برای خودشان مشکل ایجاد نکنید، انتظار بکشید که بررسی صحی شوید و برای زنان، مریضان و مردان، جاه‌های جداگانه، آماده شده‌است."

بسیاری ازکسانی که درپاکستان گیرمانده‌اند، بیماران و پایوازان آنان استند.

درکنار تورخم ازگذرگاۀ سپین بولدک نیز هزاران افغان وارد کشور شدند.

هرچند شماری از رسانه‌های پاکستانی ازبسته شدن دوبارۀ گذرگاه سپین بولدک گزارش دادند.

این رسانه‌ها از زبان مقام‌های پاکستانی گزارش داده اند که علت بسته شدن دوباره این گذرگاه این بوده‌است که مقام‌های افغان خواستار اجازه دادن به پاکستانی هایی شده‌اند که در خاک افغانستان، گیرمانده‌اند، اما مقام‌های افغان دراین باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید