Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در پی عملی‌شدن طرح امنیتی هرات تفنگداران دوغیرنظامی را کشتند

دو روز پس از عملی‌شدن طرح امنیتی شورای نظامی هرات، تفنگ‌داران ناشناس دو غیرنظامی را در این ولایت به قتل رساندند.

برمبنی طرح امنیتی شورای نظامی هرات که برای کاهش جرایم در این ولایت روی دست گرفته‌ شده‌است، گشت‌وگذار موترهای بی‌شماره و بی‌سند منع شده‌است.

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات، می‌گویند که مقام‌های محلی در شناسایی علت‌های اصلی ناامنی‌ها در این ولایت ناتوان استند و مانور شورای نظامی برای جلوگیری از تردد وسایط نقلیه، هیچ اثری در بهتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت نخواهد داشت.

وکیل احمد کروخی، عضو شورای ولایتی هرات گفت: «متأسفانه این مانور در این شهر نتیجه نمی‌دهد. ما شاهد مانور نیروهای امنیتی بودیم ... باید تدابیر درست و صحیح سنجیده شود.»

عبدالاحد ولیزاده، سخن‌گوی پولیس هرات نیز بیان داشت: «فعلأ بخش‌های کشفی ما روی [رویدادها] کار می‌کند. سرنخ کار هم بدست آمده و امیدواریم که شرکای جرمی دیگر نیز بازداشت شوند.»

در همین حال، باشنده‌‎گان ولایت هرات نیز از افزایش نا امنی‌ها در این ولایت نگران استند.

عبدالغفور، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت: «ناامنی زیاد است؛ مردم از طرف شب از خانه‌های شان بیرون شده نمی‌توانند. حتا در روز دزدی‌ها و ترورها صورت می‌گیرد.»

نظیراحمد هاشمی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «وضعیت شهر بسیار خراب شده و مردم به ستوه آمده از ناامنی شهر. من از دولت می‌خواهیم که در این باره توجه کند.»

باشنده‌گان ولایت هرات، تأکید دارند که باید عوامل اصلی ناامنی در این ولایت شناسایی شوند و سپس برای ازبین بردن آن‌ها اقدام شود.                                  

در پی عملی‌شدن طرح امنیتی هرات تفنگداران دوغیرنظامی را کشتند

باشنده‌گان ولایت هرات، تأکید دارند که باید عوامل اصلی ناامنی در این ولایت شناسایی شوند و سپس برای ازبین بردن آن‌ها اقدام شود.

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از عملی‌شدن طرح امنیتی شورای نظامی هرات، تفنگ‌داران ناشناس دو غیرنظامی را در این ولایت به قتل رساندند.

برمبنی طرح امنیتی شورای نظامی هرات که برای کاهش جرایم در این ولایت روی دست گرفته‌ شده‌است، گشت‌وگذار موترهای بی‌شماره و بی‌سند منع شده‌است.

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات، می‌گویند که مقام‌های محلی در شناسایی علت‌های اصلی ناامنی‌ها در این ولایت ناتوان استند و مانور شورای نظامی برای جلوگیری از تردد وسایط نقلیه، هیچ اثری در بهتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت نخواهد داشت.

وکیل احمد کروخی، عضو شورای ولایتی هرات گفت: «متأسفانه این مانور در این شهر نتیجه نمی‌دهد. ما شاهد مانور نیروهای امنیتی بودیم ... باید تدابیر درست و صحیح سنجیده شود.»

عبدالاحد ولیزاده، سخن‌گوی پولیس هرات نیز بیان داشت: «فعلأ بخش‌های کشفی ما روی [رویدادها] کار می‌کند. سرنخ کار هم بدست آمده و امیدواریم که شرکای جرمی دیگر نیز بازداشت شوند.»

در همین حال، باشنده‌‎گان ولایت هرات نیز از افزایش نا امنی‌ها در این ولایت نگران استند.

عبدالغفور، یکی از باشنده‌گان هرات اظهار داشت: «ناامنی زیاد است؛ مردم از طرف شب از خانه‌های شان بیرون شده نمی‌توانند. حتا در روز دزدی‌ها و ترورها صورت می‌گیرد.»

نظیراحمد هاشمی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «وضعیت شهر بسیار خراب شده و مردم به ستوه آمده از ناامنی شهر. من از دولت می‌خواهیم که در این باره توجه کند.»

باشنده‌گان ولایت هرات، تأکید دارند که باید عوامل اصلی ناامنی در این ولایت شناسایی شوند و سپس برای ازبین بردن آن‌ها اقدام شود.                                  

هم‌رسانی کنید