Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستۀ ثبات و هم‌گرایی برای دومین ولایت سرپرست تعیین کرد

دستۀ ثبات و هم‌‎گرایی، امروز (یک‌شبنه، ۴حوت) برای دومین ولایت شمال سرپرست تعیین کرد.

این دستۀ انتخاباتی، عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان را هم‌چون سرپرست ولایت جوزجان تعیین کرده‌است.

بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش‌ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، می‌گوید که این حزب ازبهر جلوگیری از بروز تنش‌های بیشتر، مراسم معرفی سرپرست ولایت جوزجان را در کاخ جنرال دوستم در شهر شبرغان – مرکز ولایت جوزجان - برگزار کرد: «از داکتر صاحب عبدالله تقاضای ما این است که با والی صاحب همکار باشد، نظریات سازنده خودرا برای حل مشکلات با والی صاحب شریک بسازد. این را هم می‌گویم: هر رییسی که تمرد می‌کند در مقابل آن تصمیم می‌گیریم.»

عبدالحی حیات نیز بیان داشت: «هر وقت دروازۀ ولایت به روی شما [باشنده‌گان جوزجان] باز است. هرکاری که داشته باشید با من درمیان بگذارید.»

ثبات و هم‌گرایی، روز گذشته برای ولایت سرپرست نیز سرپرست تعیین کرد.

ساختمان ولایت جوزجان، از دو روز بدینسو زیر ادارۀ نیروهای دولتی است و به کسی اجازه داخل شدن به این ساختمان داده نمی‌شود.

شماری از باشنده‌گان جوزجان، اوضاع کنونی کشور را نگران کننده می‌دانند و از رهبران سیاسی می‌خواهند که بی‌درنگ به اختلاف‌های‌شان پایان دهند.

صبغت‌الله، باشندۀ جوزجان گفت: «ما عدالت می‌خواهیم هرکسی که برسر قدرت باشد مهم نیست؛ باید برای ما صلح و امنیت را بیاورد.»

سیدمحبوب، باشندۀ دیگر جوزجان نیز بیان داشت: «این ظالمان و خانه‌خراب‌ها چرا در حق مردم خیانت می‌کنند؟ چرا با مردم این کار را می‌کنند؛ امروز دکان‌ها بسته‌ استند و مردم گشنه و بیکار استند.»

از سویی دیگر، باشنده‌گان شهر پلخمری ولایت بغلان می‌گویند که این شهر از دو روز بدینسو به علت حضور بیشتر نظامیان به یک اردوگاه نظامی مبدل شده‌است و بسیاری از نهادهای دولتی در شهر پلخمری به علت حضور این نظامیان بسته استند.

محمد قدیم نیازی، سرپرست ولایت بغلان اظهار داشت: «هرکسی که به ارادۀ مردم و به رأی مردم رییس‌جمهور شد باشد ما زیر ادارۀ آن کار خواهیم کرد.»

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، پس از چلاشت روز گذشته با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور در شهر شبرغان دیدار کرد؛ اما تا کنون جزئیات این دیدار همگانی نشده‌است.

این جنجال‌ها پس از آن به میان آمد که عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نتیجۀ اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرفت و گفت که خودش حکومت همه‌شمول ایجاد می‌کند.

دستۀ ثبات و هم‌گرایی برای دومین ولایت سرپرست تعیین کرد

روز گذشته، والی پنجشیر نیز با حمایت از عبدالله عبدالله، اعلام کرد که فرمان‌های رییس‌جمهور غنی پس از این در این ولایت تطبیق نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

دستۀ ثبات و هم‌‎گرایی، امروز (یک‌شبنه، ۴حوت) برای دومین ولایت شمال سرپرست تعیین کرد.

این دستۀ انتخاباتی، عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان را هم‌چون سرپرست ولایت جوزجان تعیین کرده‌است.

بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش‌ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، می‌گوید که این حزب ازبهر جلوگیری از بروز تنش‌های بیشتر، مراسم معرفی سرپرست ولایت جوزجان را در کاخ جنرال دوستم در شهر شبرغان – مرکز ولایت جوزجان - برگزار کرد: «از داکتر صاحب عبدالله تقاضای ما این است که با والی صاحب همکار باشد، نظریات سازنده خودرا برای حل مشکلات با والی صاحب شریک بسازد. این را هم می‌گویم: هر رییسی که تمرد می‌کند در مقابل آن تصمیم می‌گیریم.»

عبدالحی حیات نیز بیان داشت: «هر وقت دروازۀ ولایت به روی شما [باشنده‌گان جوزجان] باز است. هرکاری که داشته باشید با من درمیان بگذارید.»

ثبات و هم‌گرایی، روز گذشته برای ولایت سرپرست نیز سرپرست تعیین کرد.

ساختمان ولایت جوزجان، از دو روز بدینسو زیر ادارۀ نیروهای دولتی است و به کسی اجازه داخل شدن به این ساختمان داده نمی‌شود.

شماری از باشنده‌گان جوزجان، اوضاع کنونی کشور را نگران کننده می‌دانند و از رهبران سیاسی می‌خواهند که بی‌درنگ به اختلاف‌های‌شان پایان دهند.

صبغت‌الله، باشندۀ جوزجان گفت: «ما عدالت می‌خواهیم هرکسی که برسر قدرت باشد مهم نیست؛ باید برای ما صلح و امنیت را بیاورد.»

سیدمحبوب، باشندۀ دیگر جوزجان نیز بیان داشت: «این ظالمان و خانه‌خراب‌ها چرا در حق مردم خیانت می‌کنند؟ چرا با مردم این کار را می‌کنند؛ امروز دکان‌ها بسته‌ استند و مردم گشنه و بیکار استند.»

از سویی دیگر، باشنده‌گان شهر پلخمری ولایت بغلان می‌گویند که این شهر از دو روز بدینسو به علت حضور بیشتر نظامیان به یک اردوگاه نظامی مبدل شده‌است و بسیاری از نهادهای دولتی در شهر پلخمری به علت حضور این نظامیان بسته استند.

محمد قدیم نیازی، سرپرست ولایت بغلان اظهار داشت: «هرکسی که به ارادۀ مردم و به رأی مردم رییس‌جمهور شد باشد ما زیر ادارۀ آن کار خواهیم کرد.»

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، پس از چلاشت روز گذشته با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور در شهر شبرغان دیدار کرد؛ اما تا کنون جزئیات این دیدار همگانی نشده‌است.

این جنجال‌ها پس از آن به میان آمد که عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نتیجۀ اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرفت و گفت که خودش حکومت همه‌شمول ایجاد می‌کند.

هم‌رسانی کنید