Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ده‌ها پناهجوی افغان در کروشیا بستری شدند

ده‌ها پناهجو که بیشتر شان از افغانستان استند، پس از آن در کروشیا به شفاخانه منتقل شدند که پولیس موتر حامل آنان را برای دستگیری دو شهروند بلغاریایی مظنون به قاچاق انسان تلاشی کرد، اما بیش از ۴۰ تن از پناهجویان مسموم شده درآن دیده شدند.

مقام‌های پولیس گفته‌اند که موتر حامل این پناهجویان در جریان تلاشی روزمره در یک شاهراه مرزی میان صربستان و سلوانیا برای بازرسی متوقف شد.

وزیر صحت کروشیا می‎گوید که ۴۲ پناهجو برای درمان تسمم با گاز کاربن مونوکساید به شفاخانه منتقل شدند.

به گفتۀ وی دو تن آنان کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله بوده و متباقی شان بین ۱۵ تا ۲۰ سال عمر دارند.

گفته می‌شود این پناهجویان از بهر نرسیدن آکسیجن به داخل موتر مسموم شده‌اند.

ده‌ها پناهجوی افغان در کروشیا بستری شدند

مقام‌های پولیس گفته‌اند که موتر حامل این پناهجویان در جریان تلاشی روزمره در یک شاهراه مرزی میان صربستان و سلوانیا برای بازرسی متوقف شد

Thumbnail

ده‌ها پناهجو که بیشتر شان از افغانستان استند، پس از آن در کروشیا به شفاخانه منتقل شدند که پولیس موتر حامل آنان را برای دستگیری دو شهروند بلغاریایی مظنون به قاچاق انسان تلاشی کرد، اما بیش از ۴۰ تن از پناهجویان مسموم شده درآن دیده شدند.

مقام‌های پولیس گفته‌اند که موتر حامل این پناهجویان در جریان تلاشی روزمره در یک شاهراه مرزی میان صربستان و سلوانیا برای بازرسی متوقف شد.

وزیر صحت کروشیا می‎گوید که ۴۲ پناهجو برای درمان تسمم با گاز کاربن مونوکساید به شفاخانه منتقل شدند.

به گفتۀ وی دو تن آنان کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله بوده و متباقی شان بین ۱۵ تا ۲۰ سال عمر دارند.

گفته می‌شود این پناهجویان از بهر نرسیدن آکسیجن به داخل موتر مسموم شده‌اند.

هم‌رسانی کنید