تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دوستم: اگر اجازه داده شود در شش ماه طالبان را در شمال شکست می‌دهم

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که رییس‌جمهور غنی، امریکا و ناتو اگر به او اعتماد کنند، او طالبان را در شمال در شش ماه شکست خواهد داد.

آقای دوستم که امروز (پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) در یک مراسم در کابل از طریق ویدیو کنفرانس سخن می‌زد، افزود که او طرحش را برای شکست طالبان در شمال به حکومت افغانستان، امریکایی‌ها و ناتو شریک ساخته‌است.

دوستم بیان داشت: «من به رییس‌جمهور، شورای امنیت، امریکا، ناتو و دوستان بین‌المللی گفتم که بیایید همین طرح مرا گوش کنید و عملی کنید – نه عسکر پیاده تان ضرورت است و نه امکانات دیگر – بیایید در شش ماه، ما را یک بار آزمایش کنید! من این را بی‌محاسبه نمی‌گویم.»

جنرال دوستم می‌گوید که امریکا در جنگ افغانستان به یک بن‌بست روبه‌رو است. او پیشنهاد می‌کند که هرگونه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید آبرومندانه و با دستاورد باشد: «گلیم طالب جمع می‌شود. این توانایی را ما داریم که طالب را شکست بدهیم، مگر، ناتو، امریکا و رییس‌جمهور [افغانستان] سر ما اعتماد کنند، باور کنند؛ ما شمال را تجزیه نمی‌کنیم... ما ملیشه نمی‌سازیم. ما امریکا را که امروز به یک بن‌بست قرار گرفته، به مانند سال ۲۰۰۱ [کمک می‌کنیم] و آبرومندانه برود [از افغانستان] و با پیروزی برود.»

جنرال دوستم که از چندی به این‌سو در شمال کشور به سر می‌برد، بارها رییس‌جمهور را از آن‌چه که نپذیرفته شدن طرح جنگی‌اش برای سرکوب طالبان می‌گوید انتقاد کرده‌است.

اختلاف‌ها میان رییس‌جمهورغنی و معاون او جنرال دوستم، دوسال پیش پس از آن آغاز شدند که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، جنرال دوستم و نگهبانان اورا به آزار واذیت جنسی خودش متهم ساخت و حکومت دستور بررسی این پرونده را داد.

افغانستان

دوستم: اگر اجازه داده شود در شش ماه طالبان را در شمال شکست می‌دهم

جنرال دوستم که از چندی به این‌سو در شمال کشور به سر می‌برد، بارها رییس‌جمهور را از آن‌چه که نپذیرفته شدن طرح جنگی‌اش برای سرکوب طالبان می‌گوید انتقاد کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که رییس‌جمهور غنی، امریکا و ناتو اگر به او اعتماد کنند، او طالبان را در شمال در شش ماه شکست خواهد داد.

آقای دوستم که امروز (پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) در یک مراسم در کابل از طریق ویدیو کنفرانس سخن می‌زد، افزود که او طرحش را برای شکست طالبان در شمال به حکومت افغانستان، امریکایی‌ها و ناتو شریک ساخته‌است.

دوستم بیان داشت: «من به رییس‌جمهور، شورای امنیت، امریکا، ناتو و دوستان بین‌المللی گفتم که بیایید همین طرح مرا گوش کنید و عملی کنید – نه عسکر پیاده تان ضرورت است و نه امکانات دیگر – بیایید در شش ماه، ما را یک بار آزمایش کنید! من این را بی‌محاسبه نمی‌گویم.»

جنرال دوستم می‌گوید که امریکا در جنگ افغانستان به یک بن‌بست روبه‌رو است. او پیشنهاد می‌کند که هرگونه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید آبرومندانه و با دستاورد باشد: «گلیم طالب جمع می‌شود. این توانایی را ما داریم که طالب را شکست بدهیم، مگر، ناتو، امریکا و رییس‌جمهور [افغانستان] سر ما اعتماد کنند، باور کنند؛ ما شمال را تجزیه نمی‌کنیم... ما ملیشه نمی‌سازیم. ما امریکا را که امروز به یک بن‌بست قرار گرفته، به مانند سال ۲۰۰۱ [کمک می‌کنیم] و آبرومندانه برود [از افغانستان] و با پیروزی برود.»

جنرال دوستم که از چندی به این‌سو در شمال کشور به سر می‌برد، بارها رییس‌جمهور را از آن‌چه که نپذیرفته شدن طرح جنگی‌اش برای سرکوب طالبان می‌گوید انتقاد کرده‌است.

اختلاف‌ها میان رییس‌جمهورغنی و معاون او جنرال دوستم، دوسال پیش پس از آن آغاز شدند که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، جنرال دوستم و نگهبانان اورا به آزار واذیت جنسی خودش متهم ساخت و حکومت دستور بررسی این پرونده را داد.

هم‌رسانی کنید