تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوهزار سرباز و ۱۸هزار آموزگار از دوماه بدینسو تنخواه نگرفته‌اند

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز، دست‌کم دوهزار سرباز ارتش و ۱۸هزار آموزگار وزارت معارف از دوماه بدینسو تنخواه دریافت نکرده‌اند.

بخشی از پولیس ملی در کابل و نیز شماری از کارمندان ملکی وزارت امور داخله در غزنی، چهارماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده‌اند.

سیف‌الدین باقری، ۱۳ سال در ۱۸ولایت افغانستان سربازی کرده‌است. او می‌گوید که هفت بار در نبردها زخم برداشته‌است، اما سرانجام در ماه جوزای همین سال از جراحت زیاد دست چپش قطع شد.

این سرباز ۲۸ساله نیز سندهایی را نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی تنخواه، اکرامیه و امتیازهای دیگر وی را که بیش از ۳۲۷هزار افغانی می‌شود نپرداخته‌است: «وزیر دفاع و فرماندۀ قول اردوی ۲۰۷ پامیر اگر مشکل من را حل نسازد؛ تمامی سندهایی که نزد من استند یکجا کرده نزد رییس‌جمهور غنی  می‌برم و می‌گویم که برادر! من عسکر تو استم!»

گل زیور، همسر سیف الدین می‌گوید که ازبهرقرضداری حتا نمی‌توانند کودک بیمار هشت ماه شان را درمان کنند: «۲۴هزار از کرایۀ خانه قرضدار شده‌ایم و از دکان‌داران نیز قرضدار استیم؛ چون مواد خوراکه آوردیم خانه اما پولی برای شان نداشتیم بدهیم.»

اما فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی و نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف می‌گویند که تا ده روز آینده تنخواه‌های این سربازان ارتش و آموزگاران پرداخت خواهند شد.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله نیز دربارۀ پرداخت نشدن تنخواۀ پولیس گفت: «ما مشکلاتی در سه ماه گذشته در پرداخت تنخواه داشتیم. اکنون یک ماه مانده است که عنقریب آن نیز پرداخت می‌شود آن هم منحصر به چند ولایتی است که باقی مانده‌است.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که پرداخت تنخواۀ تمامی آموزگاران، هفته‌ها زمان خواهد گرفت.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «ماه جدی و دلو نیز تحت پروسه است. پس ما با وزارت معارف به افهام رسیده‌ایم کدام مشکل تخنیکی دیگر وجود ندارد. تنخواه آموزگاران ما در تمامی ولایت‌ها انشاالله در ظرف چند هفته آینده از تمامی ماه‌هایی که از قوس به این طرف شروع می‌شود پرداخت می‌شود.»

روزها می‌شود که طلوع‌نیوز و رادیو آرمان، تماس‌ها و پیام‌هایی از نیروهای ارتش، پولیس و آموزگاران از بخش‌های گوناگون کشور دریافت می‌کنند که حاوی شکایت آن‌ها مبنی‌بر عدم دریافت تنخواۀ شان است.

دوهزار سرباز و ۱۸هزار آموزگار از دوماه بدینسو تنخواه نگرفته‌اند

وزارت مالیه می‌گوید که پرداخت تنخواۀ تمامی آموزگاران، هفته‌ها زمان خواهد گرفت.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز، دست‌کم دوهزار سرباز ارتش و ۱۸هزار آموزگار وزارت معارف از دوماه بدینسو تنخواه دریافت نکرده‌اند.

بخشی از پولیس ملی در کابل و نیز شماری از کارمندان ملکی وزارت امور داخله در غزنی، چهارماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده‌اند.

سیف‌الدین باقری، ۱۳ سال در ۱۸ولایت افغانستان سربازی کرده‌است. او می‌گوید که هفت بار در نبردها زخم برداشته‌است، اما سرانجام در ماه جوزای همین سال از جراحت زیاد دست چپش قطع شد.

این سرباز ۲۸ساله نیز سندهایی را نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی تنخواه، اکرامیه و امتیازهای دیگر وی را که بیش از ۳۲۷هزار افغانی می‌شود نپرداخته‌است: «وزیر دفاع و فرماندۀ قول اردوی ۲۰۷ پامیر اگر مشکل من را حل نسازد؛ تمامی سندهایی که نزد من استند یکجا کرده نزد رییس‌جمهور غنی  می‌برم و می‌گویم که برادر! من عسکر تو استم!»

گل زیور، همسر سیف الدین می‌گوید که ازبهرقرضداری حتا نمی‌توانند کودک بیمار هشت ماه شان را درمان کنند: «۲۴هزار از کرایۀ خانه قرضدار شده‌ایم و از دکان‌داران نیز قرضدار استیم؛ چون مواد خوراکه آوردیم خانه اما پولی برای شان نداشتیم بدهیم.»

اما فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی و نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف می‌گویند که تا ده روز آینده تنخواه‌های این سربازان ارتش و آموزگاران پرداخت خواهند شد.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله نیز دربارۀ پرداخت نشدن تنخواۀ پولیس گفت: «ما مشکلاتی در سه ماه گذشته در پرداخت تنخواه داشتیم. اکنون یک ماه مانده است که عنقریب آن نیز پرداخت می‌شود آن هم منحصر به چند ولایتی است که باقی مانده‌است.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که پرداخت تنخواۀ تمامی آموزگاران، هفته‌ها زمان خواهد گرفت.

شمعروزخان مسجدی، سخن‌‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «ماه جدی و دلو نیز تحت پروسه است. پس ما با وزارت معارف به افهام رسیده‌ایم کدام مشکل تخنیکی دیگر وجود ندارد. تنخواه آموزگاران ما در تمامی ولایت‌ها انشاالله در ظرف چند هفته آینده از تمامی ماه‌هایی که از قوس به این طرف شروع می‌شود پرداخت می‌شود.»

روزها می‌شود که طلوع‌نیوز و رادیو آرمان، تماس‌ها و پیام‌هایی از نیروهای ارتش، پولیس و آموزگاران از بخش‌های گوناگون کشور دریافت می‌کنند که حاوی شکایت آن‌ها مبنی‌بر عدم دریافت تنخواۀ شان است.

هم‌رسانی کنید