Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو‌ شهروند دیگر هند از بند رباینده‌گان در افغانستان آزاد شدند

دو‌شهروند هند که در ماه می ۲۱۰۸ در افغانستان ربوده شده بودند، ازبند رباینده‌گان آزاد شدند.

به گفته‌ی وزارت خارجه هند این افراد اکنون به‌خانه‌های شان در هند برگشته‌اند.

در خبرنامه وزارت خارجه هند آمده‌است که این دو تن در میان هفت شهروند هندی بودند که در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ربوده شده بودند.

گفته می‌شود که این هفت شهروند هند دریک پروژه انتقال برق در افغانستان کار می‌کردند و از ولایت بغلان ربوده شده بودند.

چهار تن دیگر آنان پیش از این رها شده‌ بودند، اما از سرنوشت یک هندی دیگر خبری نیست.

دو‌ شهروند دیگر هند از بند رباینده‌گان در افغانستان آزاد شدند

در خبرنامه وزارت خارجه هند آمده‌است که این دو تن در میان شش‌ شهروند هندی بودند که در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ربوده شده بودند.

Thumbnail

دو‌شهروند هند که در ماه می ۲۱۰۸ در افغانستان ربوده شده بودند، ازبند رباینده‌گان آزاد شدند.

به گفته‌ی وزارت خارجه هند این افراد اکنون به‌خانه‌های شان در هند برگشته‌اند.

در خبرنامه وزارت خارجه هند آمده‌است که این دو تن در میان هفت شهروند هندی بودند که در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ربوده شده بودند.

گفته می‌شود که این هفت شهروند هند دریک پروژه انتقال برق در افغانستان کار می‌کردند و از ولایت بغلان ربوده شده بودند.

چهار تن دیگر آنان پیش از این رها شده‌ بودند، اما از سرنوشت یک هندی دیگر خبری نیست.

هم‌رسانی کنید