Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو انفجار موتربم در هلمند نیروهای دولتی را هدف قرار دادند

نیروهای دولتی در ولایت هلمند پیش از چاشت امروز شنبه هدف دو حملۀ موتربم قرار گرفتند. در این حمله‌ها سه نیروی دولتی جان باختند و نُه تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

مقام های محلی هلمند می‌گویند که رویدادِ نخست هنگامی رُخ داد که یک حمله کنندۀ انتحاری موتر پر از مواد منفجره را در نزدیکی یک پایگاه نیروهای دولتی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند منفجر ساخت.

حمله کنندۀ دومی سه ساعت پس از رویداد نخست موتر باربری پر از مواد منجفره را در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیت ملی در شهر لشکرگاه منفجر ساخت.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت: «با بسیار تأسف که امروز دو حملۀ موتربم، یکی در منطقۀ ماتکی ولسوالی نادعلی و دیگرش شهر لشکرگاه رُخ داد که در این رویدادها سه غیرنظامی جان باختند و نُه تن دیگر زخم برداشته‌اند.»

گواهان این رویدادها نیز در بارۀ این دو انفجار گفتنی‌هایی دارند.

علی شاه، گواه رویداد، گفت: «بامداد امروز به سوی خانه روان بودم که دود بلند شد و پس از آن صدای انفجار به گوشم رسید. پس از آن دریافتم که چندین تن زخم برداشته‌اند.» 

به گفتۀ مقام‌های محلی، یک زن و یک کودک شامل زخمیان انفجار موتربم در شهر لشکرگاه استند. 

طالبان پا پخش یک خبرنامه مسؤولیت هر دو رویداد را بردوش گرفته اند.

در این خبرنامه طالبان ادعا کرده اند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است.

دو انفجار موتربم در هلمند نیروهای دولتی را هدف قرار دادند

این دو رویداد در وقفۀ سه ساعت یکی پس از دیگری رُخ دادند. یک زن و یک کودک نیز در میان زخمی‌شده‌گان اند. 

Thumbnail

نیروهای دولتی در ولایت هلمند پیش از چاشت امروز شنبه هدف دو حملۀ موتربم قرار گرفتند. در این حمله‌ها سه نیروی دولتی جان باختند و نُه تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

مقام های محلی هلمند می‌گویند که رویدادِ نخست هنگامی رُخ داد که یک حمله کنندۀ انتحاری موتر پر از مواد منفجره را در نزدیکی یک پایگاه نیروهای دولتی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند منفجر ساخت.

حمله کنندۀ دومی سه ساعت پس از رویداد نخست موتر باربری پر از مواد منجفره را در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیت ملی در شهر لشکرگاه منفجر ساخت.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت: «با بسیار تأسف که امروز دو حملۀ موتربم، یکی در منطقۀ ماتکی ولسوالی نادعلی و دیگرش شهر لشکرگاه رُخ داد که در این رویدادها سه غیرنظامی جان باختند و نُه تن دیگر زخم برداشته‌اند.»

گواهان این رویدادها نیز در بارۀ این دو انفجار گفتنی‌هایی دارند.

علی شاه، گواه رویداد، گفت: «بامداد امروز به سوی خانه روان بودم که دود بلند شد و پس از آن صدای انفجار به گوشم رسید. پس از آن دریافتم که چندین تن زخم برداشته‌اند.» 

به گفتۀ مقام‌های محلی، یک زن و یک کودک شامل زخمیان انفجار موتربم در شهر لشکرگاه استند. 

طالبان پا پخش یک خبرنامه مسؤولیت هر دو رویداد را بردوش گرفته اند.

در این خبرنامه طالبان ادعا کرده اند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است.

هم‌رسانی کنید