Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار معاون مشاور امنیت ملی هند با حنیف اتمر در کابل

راجندر كنها، معاون مشاور امنیت‌ ملی هند بامداد چهارشنبه (۹ جوزا) در راس یک هیآت بلند پایه این کشور به کابل آمد.
 
آقای كنها با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی دیدار کرد.
 
آقای اتمر درصفحۀ تویترش نگاشته است که نشست یک کمیتۀ مشترک امنیتی میان افغانستان و هند با حضور مقام‌های دوکشور، در کابل برگذار شد.
 
او افزوده‌است که دراین نشست دربارۀ اوضاع امنیتی افغانستان، گفت‌وگو شده‌است.
 
او اضافه کرده‌است که افغانستان و هند همکاری‌های امنیتی دوجانبۀ شان را، گُسترش خواهند داد.
 
این سفر کنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اتمر، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، داکتر همایون قیومی،‌ مشاور ارشد رییس جمهور در ترکیب هیئت افغانستان استند که روز یک‌شنبه به دعوت نخست وزیر پاکستان، به اسلام آباد رفتند.
 
دراین سفر مقام‌های دو کشور، روی چندین مورد مهم در بارۀ صلح و مبارزه با هراس‌افگنی با مقام‌های این کشور به توافق رسیدند.
 
بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی افغانستان به رسانه‌ها فرستاده شد، این هیئت، با مقام‌های بلندپایۀ پاکستان از جمله مشاور امنیت ملی، رییس ارتش، رهبری دستگاه امنیتی، معین سیاسی وزارت امور خارجه پاکستان دیدار کرده بود.
 
این خبرنامه می‌افزاید که دو طرف، روی عملی سازی ۶۶ فقره تعهدات مندرج در "پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی" گام های عملی بردارند.
 
عملی ساختن اقدامات مشخص در روزهای آینده برای پیشبرد پروسۀ صلح و کاهش خشونت، اقدام مشترک در برابر کسانی‌که فراخوان صلح را نمی‌پذیرند، ایجاد کمیته‌های کاری برای نظارت از چگونگی عملی شدن تعهدات، مواردی دیگری استند که دوطرف روی آن‌ها به توافق رسیده‌اند.
 
با این حال، ارتش پاکستان نیز در خبرنامه‌یی گفته که مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان، در بارۀ از سرگیری گفت وگوهای صلح توافق کرد‌ه اند.
 
در بخش از این خبرنامه آمده است: «ما باید با اعتماد آغاز کنیم و نگذاریم یک انچ قلمرو یکدیگر بر ضد یکدیگر استفاده شود و نه هم اجازۀ این کار را بدهیم.»

دیدار معاون مشاور امنیت ملی هند با حنیف اتمر در کابل

دراین دیدار معاون مشاور امنیت‌ ملی هند گفته‌است که کشورش متعهد است تا افغانستان را در مبارزه با هراس‌افگنی، همکاری کند و همچنان در تأمین صحل در منطقه، کمک کند.

تصویر بندانگشتی

راجندر كنها، معاون مشاور امنیت‌ ملی هند بامداد چهارشنبه (۹ جوزا) در راس یک هیآت بلند پایه این کشور به کابل آمد.
 
آقای كنها با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی دیدار کرد.
 
آقای اتمر درصفحۀ تویترش نگاشته است که نشست یک کمیتۀ مشترک امنیتی میان افغانستان و هند با حضور مقام‌های دوکشور، در کابل برگذار شد.
 
او افزوده‌است که دراین نشست دربارۀ اوضاع امنیتی افغانستان، گفت‌وگو شده‌است.
 
او اضافه کرده‌است که افغانستان و هند همکاری‌های امنیتی دوجانبۀ شان را، گُسترش خواهند داد.
 
این سفر کنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اتمر، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، داکتر همایون قیومی،‌ مشاور ارشد رییس جمهور در ترکیب هیئت افغانستان استند که روز یک‌شنبه به دعوت نخست وزیر پاکستان، به اسلام آباد رفتند.
 
دراین سفر مقام‌های دو کشور، روی چندین مورد مهم در بارۀ صلح و مبارزه با هراس‌افگنی با مقام‌های این کشور به توافق رسیدند.
 
بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی افغانستان به رسانه‌ها فرستاده شد، این هیئت، با مقام‌های بلندپایۀ پاکستان از جمله مشاور امنیت ملی، رییس ارتش، رهبری دستگاه امنیتی، معین سیاسی وزارت امور خارجه پاکستان دیدار کرده بود.
 
این خبرنامه می‌افزاید که دو طرف، روی عملی سازی ۶۶ فقره تعهدات مندرج در "پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی" گام های عملی بردارند.
 
عملی ساختن اقدامات مشخص در روزهای آینده برای پیشبرد پروسۀ صلح و کاهش خشونت، اقدام مشترک در برابر کسانی‌که فراخوان صلح را نمی‌پذیرند، ایجاد کمیته‌های کاری برای نظارت از چگونگی عملی شدن تعهدات، مواردی دیگری استند که دوطرف روی آن‌ها به توافق رسیده‌اند.
 
با این حال، ارتش پاکستان نیز در خبرنامه‌یی گفته که مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان، در بارۀ از سرگیری گفت وگوهای صلح توافق کرد‌ه اند.
 
در بخش از این خبرنامه آمده است: «ما باید با اعتماد آغاز کنیم و نگذاریم یک انچ قلمرو یکدیگر بر ضد یکدیگر استفاده شود و نه هم اجازۀ این کار را بدهیم.»

هم‌رسانی کنید