تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دیدار نواز شریف و رییس‌جمهورغنی در ترکمنستان

نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در حاشیۀ کنفرانس جهانی حمل‌ونقل پایدار در پایتخت ترکمنستان، با رییس‌جمهورغنی دیدار و دربارۀ مسائل مختلف گفت‌وگو کرد.

به نقل از اکسپرس تریبیون پاکستان، روز شنبه نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در حاشیۀ کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد دربارۀ حمل‌ونقل پایدار با رییس‌جمهورغنی در عشق‌آباد، مرکز ترکمنستان، دیدار کرد و همچنان راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، که قرار است به زودی بازنشسته شود، با عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه تلفونی صحبت کرد.

نخست‌وزیر پاکستان و رییس ستاد ارتش پاکستان در حالی با مقام‌های افغانستان تماس برقرار می‌کنند که اسلام‌آباد تلاش‌ها را برای تشویق طالبان برای پیوستن به روند صلح آغاز کرده‌است.

گزارش‌ها می‌رسانند که تلاش‌های دیپلوماتیک در این ماه زمانی صورت گرفته‌است که هیئت سه نفرۀ طالبان در پایتخت پاکستان برای گفت‌وگوی دورنمای صلح وارد پاکستان شده‌اند.

یک عضوی طالبان از قطر گفت: «دفتر قطر طالبان اکنون دربارۀ یک استراتیژی برای مذاکرات سیاسی ممکن توجه دارد.»

در خبرنامۀ دفتر نوازشریف آمده‌است که شریف و غنی دربارۀ دورنمای صلح گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگو، نوازشریف از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح و ثبات در افغانستان قدردانی کرد.

خبرنامه می‌افزاید که نوازشریف همچنان حمایت خود را از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی اظهار کرد.

روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان می‌افزاید که نخست‌وزیر پاکستان گفته‌است که گفت‌وگوهای سیاسی از سوی افغان‌ها و روند صلح به رهبری افغان‌ها یگانه گزینه برای صلح پایدار در افغانستان است.

در این دیدار نوازشریف به اشرف غنی گفت: «پاکستان تلاش‌هایش را برای تسهیل روند صلح ادامه خواهد داد. مانند: همکاری با گروه چهارجانبۀ افغانستان، پاکستان، چین و امریکا.»

جنرال عاصم بجوا، سخنگوی ارتش پاکستان، تأیید کرده‌است که رییس ستاد ارتش پاکستان با داکتر عبدالله گفت‌وگوی تلفونی کرده‌است و برنامه بعدی گفت‌وگو با داکتر اشرف‌غنی خواهد بود.

پیش‌از این دفتر رییس اجرائیه در صفحۀ تویترش نوشته بود که روز یک‌شنبه راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، با داکتر عبدالله صحبت تلفونی کرده است.

افغانستان

دیدار نواز شریف و رییس‌جمهورغنی در ترکمنستان

نواز شریف، در حاشیۀ کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد دربارۀ حمل‌ونقل پایدار با رییس‌جمهورغنی در ترکمنستان، دیدار کرد.

Thumbnail

نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در حاشیۀ کنفرانس جهانی حمل‌ونقل پایدار در پایتخت ترکمنستان، با رییس‌جمهورغنی دیدار و دربارۀ مسائل مختلف گفت‌وگو کرد.

به نقل از اکسپرس تریبیون پاکستان، روز شنبه نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در حاشیۀ کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد دربارۀ حمل‌ونقل پایدار با رییس‌جمهورغنی در عشق‌آباد، مرکز ترکمنستان، دیدار کرد و همچنان راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، که قرار است به زودی بازنشسته شود، با عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه تلفونی صحبت کرد.

نخست‌وزیر پاکستان و رییس ستاد ارتش پاکستان در حالی با مقام‌های افغانستان تماس برقرار می‌کنند که اسلام‌آباد تلاش‌ها را برای تشویق طالبان برای پیوستن به روند صلح آغاز کرده‌است.

گزارش‌ها می‌رسانند که تلاش‌های دیپلوماتیک در این ماه زمانی صورت گرفته‌است که هیئت سه نفرۀ طالبان در پایتخت پاکستان برای گفت‌وگوی دورنمای صلح وارد پاکستان شده‌اند.

یک عضوی طالبان از قطر گفت: «دفتر قطر طالبان اکنون دربارۀ یک استراتیژی برای مذاکرات سیاسی ممکن توجه دارد.»

در خبرنامۀ دفتر نوازشریف آمده‌است که شریف و غنی دربارۀ دورنمای صلح گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگو، نوازشریف از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح و ثبات در افغانستان قدردانی کرد.

خبرنامه می‌افزاید که نوازشریف همچنان حمایت خود را از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی اظهار کرد.

روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان می‌افزاید که نخست‌وزیر پاکستان گفته‌است که گفت‌وگوهای سیاسی از سوی افغان‌ها و روند صلح به رهبری افغان‌ها یگانه گزینه برای صلح پایدار در افغانستان است.

در این دیدار نوازشریف به اشرف غنی گفت: «پاکستان تلاش‌هایش را برای تسهیل روند صلح ادامه خواهد داد. مانند: همکاری با گروه چهارجانبۀ افغانستان، پاکستان، چین و امریکا.»

جنرال عاصم بجوا، سخنگوی ارتش پاکستان، تأیید کرده‌است که رییس ستاد ارتش پاکستان با داکتر عبدالله گفت‌وگوی تلفونی کرده‌است و برنامه بعدی گفت‌وگو با داکتر اشرف‌غنی خواهد بود.

پیش‌از این دفتر رییس اجرائیه در صفحۀ تویترش نوشته بود که روز یک‌شنبه راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، با داکتر عبدالله صحبت تلفونی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره