Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌پیمایی هواداران روند سبز در برابر پاکستان

هواداران روند سبز امروز (۲۴ جدی) در کابل برضد پاکستان دست به راه‌پیمایی زدند.

این اعتراض‌کننده‌گان، که تا پشت درِ سفارت پاکستان در کابل رفتند، گفتند که سفارت پاکستان لانۀ جاسوسی در افغانستان است.

شرکت‌کننده‌گان این راه‌پیمایی گفتند که شبکۀ استخباراتی پاکستان در حمله‌های هراس‌افگنانه در کشور نقش مستقیم دارند.

فهیم کوهدامنی، عضو روند سبز، گفت: «آی‌اس‌آی پاکستان که همه حمله‌ها ار بدوش می‌گیرد من و شخصاً شاهد استیم و می‌بینیم.»

حامد، عضو روند سبز، اظهار داشت: «در این‌جا جاسوسی‌است! همه‌یی انتحاری‌ها از داخل سفارت پاکستان سازماندهی می‌شود.»

اما سفارت پاکستان در کابل این ادعا‌ها با رد این ادعا گفت که کشورهای دیگری در این‌جا برضد پاکستان تبلیغ می‌کنند تا فاصله میان این دو کشور بیشتر شود.

اختر منیر، سخنگوی سفارت پاکستان در کابل، بیان کرد: «درعقب این کار کیست؟ در پشت این مظاهره امرالله صالح، رییس پشین امنیت ملی است. شما می‌دانید که به پاکستان هم چقدر رویداد‌ها رخ داد و چقدر انفجار شد؛ هزاران شهروند ما شهید شدند و حتا نیروهای ما شهید شدند، اما شما جایی ندیدید که ما در پاکستان و یا اسلام‌آباد در برابر قنسلگری و یا سفارتی مظاهره کرده باشیم.»

با این همه، این اعتراض‌کننده‌گان گفتند که اگر حکومت در برابر پاکستان تصمیم جدی نگیرد، آنان دست به راه‌پیمایی‌های بزرگ‌تری خواهند زد.

راه‌پیمایی هواداران روند سبز در برابر پاکستان

اما سفارت پاکستان در کابل این ادعا‌ها با رد این ادعا گفت که کشورهای دیگری در این‌جا برضد پاکستان تبلیغ می‌کنند تا فاصله میان این دو کشور بیشتر شود

Thumbnail

هواداران روند سبز امروز (۲۴ جدی) در کابل برضد پاکستان دست به راه‌پیمایی زدند.

این اعتراض‌کننده‌گان، که تا پشت درِ سفارت پاکستان در کابل رفتند، گفتند که سفارت پاکستان لانۀ جاسوسی در افغانستان است.

شرکت‌کننده‌گان این راه‌پیمایی گفتند که شبکۀ استخباراتی پاکستان در حمله‌های هراس‌افگنانه در کشور نقش مستقیم دارند.

فهیم کوهدامنی، عضو روند سبز، گفت: «آی‌اس‌آی پاکستان که همه حمله‌ها ار بدوش می‌گیرد من و شخصاً شاهد استیم و می‌بینیم.»

حامد، عضو روند سبز، اظهار داشت: «در این‌جا جاسوسی‌است! همه‌یی انتحاری‌ها از داخل سفارت پاکستان سازماندهی می‌شود.»

اما سفارت پاکستان در کابل این ادعا‌ها با رد این ادعا گفت که کشورهای دیگری در این‌جا برضد پاکستان تبلیغ می‌کنند تا فاصله میان این دو کشور بیشتر شود.

اختر منیر، سخنگوی سفارت پاکستان در کابل، بیان کرد: «درعقب این کار کیست؟ در پشت این مظاهره امرالله صالح، رییس پشین امنیت ملی است. شما می‌دانید که به پاکستان هم چقدر رویداد‌ها رخ داد و چقدر انفجار شد؛ هزاران شهروند ما شهید شدند و حتا نیروهای ما شهید شدند، اما شما جایی ندیدید که ما در پاکستان و یا اسلام‌آباد در برابر قنسلگری و یا سفارتی مظاهره کرده باشیم.»

با این همه، این اعتراض‌کننده‌گان گفتند که اگر حکومت در برابر پاکستان تصمیم جدی نگیرد، آنان دست به راه‌پیمایی‌های بزرگ‌تری خواهند زد.

هم‌رسانی کنید