Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ربانی: وزیران خارجۀ ناتو بر ادامۀ حمایت از افغانستان تعهد کردند

وزیران خارجۀ ناتو، از آن کشورهای همسایۀ افغانستان که از گروه‌های هراس‌افگن پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند تا از این کار دست بکشند.

سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان، می‌گوید که این خواست وزیران خارجۀ ناتو به این هدف است تا افغانستان به صلح برسد و صلح در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

صلاح الدین ربانی، در این باره می‌گوید: «از کشورهای همسایه ما خواسته شد تا از حمایت مخالفان مسلح افغانستان خودداری کنند و تعهد خویش را برای توانمند ساختن نیروهای افغانستان برای مقابله با تروریزم را اعلام کردند.»

آقای ربانی می‌گوید که وزیران خارجۀ ناتو، این گفته‌ها را در نشست وزیران خارجۀ ناتو در بروکسل بیان داشتند.

صلاح الدین ربانی، می‌افزاید که احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان، مخالفتی با طرح صلح نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ندارند، اما یگانه خواست این احزاب و جریان‌های سیاسی از واشنگتن این است که روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان به پیش برده شود.

آقای ربانی، می‌گوید که گزینۀ ایجاد حکومت موقت روی میز نیست و وزیران خارجه ناتو از تلاش‌های صلح افغانستان نیز پشتیبانی کردند.: «پیشنهاداتی برای این‌که چطور پروسۀ صلح پیگیری شود وجود دارد، اما مخالفت‌های شدید و عمیقی را که شما فکر می‌کنید من چنین چیزی را نمی‌بینم.»

از سویی هم، فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پشتیبانی این اتحادیه به تلاش‌های صلح در افغانستان اطمینان داده است: «اتحادیه اروپا می‌خواهد تا تضمین کنندۀ روند صلح  افغانستان باشد و از اجرایی شدن این روند پشتیبانی می‌کند.

طالبان به روند صلح بپیوندند و جنگ افزارهای شان را بر زمین بگذارند. اتحادیه اروپا در دسترس افغان‌ها است تا جنگ در این کشور پایان باید.»

با این همه، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می‌گوید که همزمان با افزایش تلاش‌های سیاسی، فشارهای نظامی بر طالبان نیز ادامه خواهند داشت.

جنرال اسکات میلر، با اشاره به کشته شدن ملا منان، والی نام نهاد طالبان برای هلمند می‌گوید که برای کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح، چنین عملیات‌ها ادامه خواهند یافت: «عملیات‌های نظامی همزمان با فشارهای سیاسی ادامه خواهند یافت و عملیات‌های مشابه عملیات هلمند انجام خواهند شد.»

همزمان با این، برخی از عالمان دین، امروز در نشستی در کابل، جنگ کنونی در افغانستان را برخلاف آموزه‌های دین اسلام خواندند.

احمدالرحمان علیزاده، یکی از این عالمان دین گفت: «از دید دین این نه کدام جواز دارد و در هیچ دینی جایز نیست که افراد بیگناه  ازبین برده شود.»

در حالی که دبیر کل ناتو از بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان هشدار داده است، اما حکومت افغانستان از توانایی‌های نیروهای دولتی برای از میان برداشتن تهدیدهای مخالفان مسلح دولت اطمینان می‌دهد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: «ما آماده‌گی بخاطر دفاع از مردم و کشور ما داریم و مصمم هستیم تا دشمنان را سرکوب کنیم.»

همین اکنون بیش از شانزده هزار نیروی ناتو در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشتر سرگرم آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای دولتی افغانستان هستند. ناتو تعهد کرده است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تمویل می‌کند.

ربانی: وزیران خارجۀ ناتو بر ادامۀ حمایت از افغانستان تعهد کردند

همین اکنون بیش از شانزده هزار نیروی ناتو در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشتر سرگرم آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای دولتی افغانستان هستند. ناتو تعهد کرده است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تمویل می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزیران خارجۀ ناتو، از آن کشورهای همسایۀ افغانستان که از گروه‌های هراس‌افگن پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند تا از این کار دست بکشند.

سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان، می‌گوید که این خواست وزیران خارجۀ ناتو به این هدف است تا افغانستان به صلح برسد و صلح در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

صلاح الدین ربانی، در این باره می‌گوید: «از کشورهای همسایه ما خواسته شد تا از حمایت مخالفان مسلح افغانستان خودداری کنند و تعهد خویش را برای توانمند ساختن نیروهای افغانستان برای مقابله با تروریزم را اعلام کردند.»

آقای ربانی می‌گوید که وزیران خارجۀ ناتو، این گفته‌ها را در نشست وزیران خارجۀ ناتو در بروکسل بیان داشتند.

صلاح الدین ربانی، می‌افزاید که احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان، مخالفتی با طرح صلح نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ندارند، اما یگانه خواست این احزاب و جریان‌های سیاسی از واشنگتن این است که روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان به پیش برده شود.

آقای ربانی، می‌گوید که گزینۀ ایجاد حکومت موقت روی میز نیست و وزیران خارجه ناتو از تلاش‌های صلح افغانستان نیز پشتیبانی کردند.: «پیشنهاداتی برای این‌که چطور پروسۀ صلح پیگیری شود وجود دارد، اما مخالفت‌های شدید و عمیقی را که شما فکر می‌کنید من چنین چیزی را نمی‌بینم.»

از سویی هم، فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پشتیبانی این اتحادیه به تلاش‌های صلح در افغانستان اطمینان داده است: «اتحادیه اروپا می‌خواهد تا تضمین کنندۀ روند صلح  افغانستان باشد و از اجرایی شدن این روند پشتیبانی می‌کند.

طالبان به روند صلح بپیوندند و جنگ افزارهای شان را بر زمین بگذارند. اتحادیه اروپا در دسترس افغان‌ها است تا جنگ در این کشور پایان باید.»

با این همه، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می‌گوید که همزمان با افزایش تلاش‌های سیاسی، فشارهای نظامی بر طالبان نیز ادامه خواهند داشت.

جنرال اسکات میلر، با اشاره به کشته شدن ملا منان، والی نام نهاد طالبان برای هلمند می‌گوید که برای کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح، چنین عملیات‌ها ادامه خواهند یافت: «عملیات‌های نظامی همزمان با فشارهای سیاسی ادامه خواهند یافت و عملیات‌های مشابه عملیات هلمند انجام خواهند شد.»

همزمان با این، برخی از عالمان دین، امروز در نشستی در کابل، جنگ کنونی در افغانستان را برخلاف آموزه‌های دین اسلام خواندند.

احمدالرحمان علیزاده، یکی از این عالمان دین گفت: «از دید دین این نه کدام جواز دارد و در هیچ دینی جایز نیست که افراد بیگناه  ازبین برده شود.»

در حالی که دبیر کل ناتو از بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان هشدار داده است، اما حکومت افغانستان از توانایی‌های نیروهای دولتی برای از میان برداشتن تهدیدهای مخالفان مسلح دولت اطمینان می‌دهد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: «ما آماده‌گی بخاطر دفاع از مردم و کشور ما داریم و مصمم هستیم تا دشمنان را سرکوب کنیم.»

همین اکنون بیش از شانزده هزار نیروی ناتو در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشتر سرگرم آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای دولتی افغانستان هستند. ناتو تعهد کرده است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تمویل می‌کند.

هم‌رسانی کنید