تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز بیست ‎و نهم میزان روز ملی زبان ازبیکی شناخته شد

رییس جمهور اشرف غنی در دیدارش با شماری از اعضای نهادهای فرهنگی و اجتماعی ازبیک‌های افغانستان، بیست و نهم ماه میزان را به حیث روز ملی زبان ازبیکی و ایجاد یک مرکز زبان ازبیکی و ترکمنی را در کابل منظور کرد.

آقای غنی افغانستان را گهواره زبان ازبیکی خواند. 

او گفت: «فراموش نکنید، افغانستان گهواره زبان ازبیکی است. امیر علی شیر نوایی را در کجا پیدا می کنید. گوهر شاد بیگم را در کجا پیدا می کنید. مسعود غزنوی را که به ازبیکی شعر می گفت و نوشته می کرد، در کجا پیدا می کنید.» 

آقای غنی با اشاره به اهمیت کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبیکستان و ترکمنستان در راستای توسعه بازرگانی و اقتصاد در افغانستان گفت که افغانستان نقطۀ اتصال آسیای جنوبی و مرکزی است و زبان ازبیکی و ترکمنی باید بستر توسعۀ روابط با آن کشورها باشد.

در همین حال شماری از اشتراک کننده‌گان این همایش گفتند که زبان ازبیکی در سال‌های پسین ضربه زیادی دیده است. 

عزیز الله آرال، رییس نهاد کتاب، گفت: «زبان و فرهنگ ازبیکی با این که از پیشینه خوبی در کشور برخوردار است، اما با تأسف طی سال های متمادی آگاهانه و ناآگاهانه متأثر از شرایط گوناگون و حاکم در کشور بوده، و نگرانی عظیمی را در جامعه ازبیک ها به بار آورده بود.»

روز بیست ‎و نهم میزان روز ملی زبان ازبیکی شناخته شد

رییس جمهور غنی پیشنهاد اعضای نهادهای فرهنگی و اجتماعی ازبیک برای ایجاد مرکز زبان ازبیکی و ترکمنی در کابل را منظور کرد.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی در دیدارش با شماری از اعضای نهادهای فرهنگی و اجتماعی ازبیک‌های افغانستان، بیست و نهم ماه میزان را به حیث روز ملی زبان ازبیکی و ایجاد یک مرکز زبان ازبیکی و ترکمنی را در کابل منظور کرد.

آقای غنی افغانستان را گهواره زبان ازبیکی خواند. 

او گفت: «فراموش نکنید، افغانستان گهواره زبان ازبیکی است. امیر علی شیر نوایی را در کجا پیدا می کنید. گوهر شاد بیگم را در کجا پیدا می کنید. مسعود غزنوی را که به ازبیکی شعر می گفت و نوشته می کرد، در کجا پیدا می کنید.» 

آقای غنی با اشاره به اهمیت کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبیکستان و ترکمنستان در راستای توسعه بازرگانی و اقتصاد در افغانستان گفت که افغانستان نقطۀ اتصال آسیای جنوبی و مرکزی است و زبان ازبیکی و ترکمنی باید بستر توسعۀ روابط با آن کشورها باشد.

در همین حال شماری از اشتراک کننده‌گان این همایش گفتند که زبان ازبیکی در سال‌های پسین ضربه زیادی دیده است. 

عزیز الله آرال، رییس نهاد کتاب، گفت: «زبان و فرهنگ ازبیکی با این که از پیشینه خوبی در کشور برخوردار است، اما با تأسف طی سال های متمادی آگاهانه و ناآگاهانه متأثر از شرایط گوناگون و حاکم در کشور بوده، و نگرانی عظیمی را در جامعه ازبیک ها به بار آورده بود.»

هم‌رسانی کنید