تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آرشیف ملی جایی برای نگهداری قدیمی‌ترین تصویرها

در افغانستان قدیمی ترین تصویرهایی که در آرشیف افغان فلم نگهداری می شوند، به دوره شاه امان الله بر می گردند.

امروز (جمعه، ۵ عقرب) برابر است با روز جهانی میراث های دیداری و شنیداری.

ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم می گوید که آرشیف این نهاد، میراثی نود ساله از تصویرها و صداهای رویدادهای تاریخی کشور است.

در پهلوی این تصویرها، فلم های داستانی و مستند که با سامانه های نخستین تصویربرداری ثبت شده اند، نگهداری می شوند.

رییس افغان فلم می افزاید: «ما ریکارت های نیز داریم که در مدت بیست و چهار ساعت مستندهای خبری ساخته شده اند مانند سفر مارشال تیتو به افغانستان است که در مدت بیست و چهار ساعت فلم برداری می شود، پروسس می شود و فردای آن پخش می شود اما نورمال آن یک ماه را در برمی گیرد.»

به باور فلم سازان هزاران فلمی که در آرشیف افغان فلم نگهداری می شوند، بخشی از تاریخ و فرهنگ نزدیک به یک قرن مردم کشور استند که انتقال آن برای نسل کنونی یک نیاز است.

محمد لطیف، فلم ساز در این باره بیان داشت: «از همه مهمتر برای جهان است. وقتی جهان ور ق می زد یک روزی از افغانستان را می تواند که به آن آرشیف سری بزند و به گونه بسیار مستند و اطلاعات را در اختیار مردم جهان بگذارند.»

تلویزون ملی، نزدیک به چهل سال پیش بنیاد گذاشته شد و برای سال های متمادی یگانه رسانه تصویری کشور بود.

نوارهای تصویری چهل ساله تلویزیون ملی که آرشیف این رسانه نگهداری می شوند.

نعیم، مسؤول آرشیف ملی اظهار داشت: «حلقه های فلم یا نوارهای که نشرات تلویزیون ملی در سال سیزده صدو هشتاد و هفت هجری خورشیدی یا همان سال نخست نشرات تلویزیون ملی روی آن ثبت می شدند، بیش از هفت کیلو وزن داشتند.»

فلم ها و صداها در افغان فلم و تلوزیون ملی که بخشی از میراث های کشور اند در صورتی برای نسل کنونی و آینده انتقال داده می شوند که دیجیتل سازی شوند.

آرشیف ملی جایی برای نگهداری قدیمی‌ترین تصویرها

ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم می گوید که آرشیف این نهاد، میراثی نودساله از تصویرها و صداهای رویدادهای تاریخی کشور است.

تصویر بندانگشتی

در افغانستان قدیمی ترین تصویرهایی که در آرشیف افغان فلم نگهداری می شوند، به دوره شاه امان الله بر می گردند.

امروز (جمعه، ۵ عقرب) برابر است با روز جهانی میراث های دیداری و شنیداری.

ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم می گوید که آرشیف این نهاد، میراثی نود ساله از تصویرها و صداهای رویدادهای تاریخی کشور است.

در پهلوی این تصویرها، فلم های داستانی و مستند که با سامانه های نخستین تصویربرداری ثبت شده اند، نگهداری می شوند.

رییس افغان فلم می افزاید: «ما ریکارت های نیز داریم که در مدت بیست و چهار ساعت مستندهای خبری ساخته شده اند مانند سفر مارشال تیتو به افغانستان است که در مدت بیست و چهار ساعت فلم برداری می شود، پروسس می شود و فردای آن پخش می شود اما نورمال آن یک ماه را در برمی گیرد.»

به باور فلم سازان هزاران فلمی که در آرشیف افغان فلم نگهداری می شوند، بخشی از تاریخ و فرهنگ نزدیک به یک قرن مردم کشور استند که انتقال آن برای نسل کنونی یک نیاز است.

محمد لطیف، فلم ساز در این باره بیان داشت: «از همه مهمتر برای جهان است. وقتی جهان ور ق می زد یک روزی از افغانستان را می تواند که به آن آرشیف سری بزند و به گونه بسیار مستند و اطلاعات را در اختیار مردم جهان بگذارند.»

تلویزون ملی، نزدیک به چهل سال پیش بنیاد گذاشته شد و برای سال های متمادی یگانه رسانه تصویری کشور بود.

نوارهای تصویری چهل ساله تلویزیون ملی که آرشیف این رسانه نگهداری می شوند.

نعیم، مسؤول آرشیف ملی اظهار داشت: «حلقه های فلم یا نوارهای که نشرات تلویزیون ملی در سال سیزده صدو هشتاد و هفت هجری خورشیدی یا همان سال نخست نشرات تلویزیون ملی روی آن ثبت می شدند، بیش از هفت کیلو وزن داشتند.»

فلم ها و صداها در افغان فلم و تلوزیون ملی که بخشی از میراث های کشور اند در صورتی برای نسل کنونی و آینده انتقال داده می شوند که دیجیتل سازی شوند.

هم‌رسانی کنید