Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: آرام نشستن در برابر کسانی که کودکان را می‌کشند گناه است

رییس‌جمهور غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به‌حالت تهاجمی در آمده‌اند ستایش می‌کند و می‌گوید که آرام نشستن در برابر کسانی‌که کودکان را می‌کشند گناه است.

آقای غنی این گفته‌هایش را در دیدار با نیروهای ویژه پولیس در وزارت داخله بیان کر‌ه‌است.

او گفته‌است که حمله‌های اخیر در کابل، ننگرهار و فاریاب عدول از شیوه صلح استند و به همین دلیل نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند: «امروز در حالتی قرار داریم که اکثریت علمای افغانستان و جهان اسلام، جنگ تحمیلی فعلی را جایز نمی دانند و طالبان با قوای بین المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار دادند که این عمل شان توجیه ناپذیر است.»

رییس‌جمهور‌ غنی هم‌چنان گفت که صلح را به‌خاطر ختم‌ بنیادی خون‌ریزی در کشور می‌خواهد.

آقای غنی در بخش دیگر از سخانش تاکید کرد که در میان پولیس اصلاحات خواهد آمد و‌ نیز سرمایه‌گذاری بیشتری روی پولیس به ویژه نیروهای ویژه پولیس خواهد شد: «بالای پولیس ملی به ویژه قطعات خاص سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود، زیرا ما مشترکاً به مردم، خاک و ارزش های اسلامی و انسانی تعهد داریم و در این همه موارد حمایت مطلق من با شماست.»

غنی: آرام نشستن در برابر کسانی که کودکان را می‌کشند گناه است

رییس‌جمهور‌ غنی هم‌چنان گفت که صلح را به‌خاطر ختم‌ بنیادی خون‌ریزی در کشور می‌خواهد. 

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به‌حالت تهاجمی در آمده‌اند ستایش می‌کند و می‌گوید که آرام نشستن در برابر کسانی‌که کودکان را می‌کشند گناه است.

آقای غنی این گفته‌هایش را در دیدار با نیروهای ویژه پولیس در وزارت داخله بیان کر‌ه‌است.

او گفته‌است که حمله‌های اخیر در کابل، ننگرهار و فاریاب عدول از شیوه صلح استند و به همین دلیل نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند: «امروز در حالتی قرار داریم که اکثریت علمای افغانستان و جهان اسلام، جنگ تحمیلی فعلی را جایز نمی دانند و طالبان با قوای بین المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار دادند که این عمل شان توجیه ناپذیر است.»

رییس‌جمهور‌ غنی هم‌چنان گفت که صلح را به‌خاطر ختم‌ بنیادی خون‌ریزی در کشور می‌خواهد.

آقای غنی در بخش دیگر از سخانش تاکید کرد که در میان پولیس اصلاحات خواهد آمد و‌ نیز سرمایه‌گذاری بیشتری روی پولیس به ویژه نیروهای ویژه پولیس خواهد شد: «بالای پولیس ملی به ویژه قطعات خاص سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود، زیرا ما مشترکاً به مردم، خاک و ارزش های اسلامی و انسانی تعهد داریم و در این همه موارد حمایت مطلق من با شماست.»

هم‌رسانی کنید