تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور غنی: حمله بر شیعیان حمله بر ملت افغانستان است

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از روز عاشورا در دشت برچی در کابل حمله‌های بر بخش‌های شیعه نشین در شهر کابل را نکوهش کرد و گفت که این حمله‌ها برضد تمام ملت افغانستان استند. 

او گفت که عاشورا در روایات دینی همه مسلمانان سنی و شیعه، از شعایر بزرگ اسلامی به شمار می‌رود و عاشورا درس مقاومت در برابر بی‌عدالتی‌ها، فساد و استفاده ناروا از بیت‌المال، است.

رییس جمهور گفت: «هر حمله سر مردم هزاره سر مردم اهل تشیع ما، حمله بالای تمام  مردم افغانستان است و حمله بر وحدت ملی افغانستان است و عمده ترین مسئلۀ اولویت امنیت ملی ما قرار خواهد داشت.»

آقای گفت: «تروریست‌هایی که امروز بر مساجد، معابد، مکاتب، مراکز علمی و تجمعات حق‌طلبانۀ مردمی حمله می‌کنند، با هرنامی و هر ادعایی که باشد، داعیه‌ی جز راه و رسم شِمر و یزید ندارند.»

او با اشاره به رویدادهای اخیر در کشور گفت: «حملات تروریستی که در سرتاسر کشور به شمول زابل، هلمند، پکتیا، ننگرهار و در این اواخر در شینوار و برچی صورت گرفته است، مردم بی‌دفاع ما به خاک و خون کشانیده شدند، درد و رنج همۀ مردم افغانستان یکی است.»

او گفت که دشمنان افغانستان می‌خواهند به این حمله‌ها، جنبۀ قومی و مذهبی بدهند و این برای ما یک خطر بزرگ است، و دولت با همکاری مردم مشترکاً در مبارزه با این تهدید مؤفق شده می‌تواند.

او از مردم خواست که در این نبرد، همه در کنار هم باشند، در برابر شکاف‌هایی که به‌نام مذهب، زبان، قومیت، حزب و تبار ایجاد می‌شود، با هوشیاری ایستادگی کنند. 

رییس‌جمهور غنی گفت: «خون سنی و شیعۀ این سرزمین یک رنگ دارد، سرنوشت تاجیک و پشتون این کشور بهم گره‌خورده است، آبروی هزاره و ازبیک این میهن مانند هم است، فرزندان سادات و بلوچ و پشه‌ای و پامیری و همه اقوام عزیز این ملت زیر یک سقف، برای یک آرمان و در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند.»

او گفت حکومت برای مقابله با دشمن آمادگی لازم دارد که تقسیم کابل به چهار زون امنیتی، طبقه‌بندی تهدیدات، استفاده از مشوره‌های اقشار مختلف و در نظر‌گرفتن غرب کابل بحیث یک زون امنیتی، بخشی از این اقدامات است.

افغانستان

رییس‌جمهور غنی: حمله بر شیعیان حمله بر ملت افغانستان است

رییس جمهور غنی از مردم خواست که همه در کنار هم باشند و در برابر شکاف‌هایی که به‌نام مذهب، زبان، قومیت، حزب و تبار ایجاد می‌شوند ایستاده‎‌گی کنند. 

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از روز عاشورا در دشت برچی در کابل حمله‌های بر بخش‌های شیعه نشین در شهر کابل را نکوهش کرد و گفت که این حمله‌ها برضد تمام ملت افغانستان استند. 

او گفت که عاشورا در روایات دینی همه مسلمانان سنی و شیعه، از شعایر بزرگ اسلامی به شمار می‌رود و عاشورا درس مقاومت در برابر بی‌عدالتی‌ها، فساد و استفاده ناروا از بیت‌المال، است.

رییس جمهور گفت: «هر حمله سر مردم هزاره سر مردم اهل تشیع ما، حمله بالای تمام  مردم افغانستان است و حمله بر وحدت ملی افغانستان است و عمده ترین مسئلۀ اولویت امنیت ملی ما قرار خواهد داشت.»

آقای گفت: «تروریست‌هایی که امروز بر مساجد، معابد، مکاتب، مراکز علمی و تجمعات حق‌طلبانۀ مردمی حمله می‌کنند، با هرنامی و هر ادعایی که باشد، داعیه‌ی جز راه و رسم شِمر و یزید ندارند.»

او با اشاره به رویدادهای اخیر در کشور گفت: «حملات تروریستی که در سرتاسر کشور به شمول زابل، هلمند، پکتیا، ننگرهار و در این اواخر در شینوار و برچی صورت گرفته است، مردم بی‌دفاع ما به خاک و خون کشانیده شدند، درد و رنج همۀ مردم افغانستان یکی است.»

او گفت که دشمنان افغانستان می‌خواهند به این حمله‌ها، جنبۀ قومی و مذهبی بدهند و این برای ما یک خطر بزرگ است، و دولت با همکاری مردم مشترکاً در مبارزه با این تهدید مؤفق شده می‌تواند.

او از مردم خواست که در این نبرد، همه در کنار هم باشند، در برابر شکاف‌هایی که به‌نام مذهب، زبان، قومیت، حزب و تبار ایجاد می‌شود، با هوشیاری ایستادگی کنند. 

رییس‌جمهور غنی گفت: «خون سنی و شیعۀ این سرزمین یک رنگ دارد، سرنوشت تاجیک و پشتون این کشور بهم گره‌خورده است، آبروی هزاره و ازبیک این میهن مانند هم است، فرزندان سادات و بلوچ و پشه‌ای و پامیری و همه اقوام عزیز این ملت زیر یک سقف، برای یک آرمان و در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند.»

او گفت حکومت برای مقابله با دشمن آمادگی لازم دارد که تقسیم کابل به چهار زون امنیتی، طبقه‌بندی تهدیدات، استفاده از مشوره‌های اقشار مختلف و در نظر‌گرفتن غرب کابل بحیث یک زون امنیتی، بخشی از این اقدامات است.

هم‌رسانی کنید