تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‎جمهور غنی در یک سفر رسمی به ازبیکستان رفت

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به منظور آن چه که ارگ ریاست جمهوری آن را گفت و گو روی گسترش همکاری های اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ازبیکستان می گوید، پس از چاشت امروز به تاشکند رفت.

دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهور در یک خبرنامه یی که به رسانه ها فرستاده است، می گوید که قرار است آقای غنی در این سفر، با شوکت میرضیایف، رییس‌ جمهور و عبدالله عارف اوف، صدراعظم ازبیکستان دیدار کند و پیرامون گسترش روابط و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان دو کشور، بحث کند. و همچنان اعلامیۀ مشترک نیز از سوی سران افغانستان و ازبیکستان صادر خواهد شد.

بربنیاد این خبرنامه، قرار است در جریان این سفر، چندین موافقت ‌نامه و اسناد همکاری در زمینه ‌های گوناگون به ‌ویژه سکتورهای امنیتی، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد و تجارت، تحصیلات عالی، انرژی، زراعت و معاهدۀ مساعدت‌های حقوقی امضا شود.

در این سفر، آقای غنی را محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و شماری دیگر از مقام های بلند رتبه حکومت همراهی می کند.

رییس‎جمهور غنی در یک سفر رسمی به ازبیکستان رفت

دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری می گوید که قرار است در جریان این سفر رییس جمهور، چندین موافقت نامه با طرف ازبیکستان به امضا برسد.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به منظور آن چه که ارگ ریاست جمهوری آن را گفت و گو روی گسترش همکاری های اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ازبیکستان می گوید، پس از چاشت امروز به تاشکند رفت.

دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهور در یک خبرنامه یی که به رسانه ها فرستاده است، می گوید که قرار است آقای غنی در این سفر، با شوکت میرضیایف، رییس‌ جمهور و عبدالله عارف اوف، صدراعظم ازبیکستان دیدار کند و پیرامون گسترش روابط و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان دو کشور، بحث کند. و همچنان اعلامیۀ مشترک نیز از سوی سران افغانستان و ازبیکستان صادر خواهد شد.

بربنیاد این خبرنامه، قرار است در جریان این سفر، چندین موافقت ‌نامه و اسناد همکاری در زمینه ‌های گوناگون به ‌ویژه سکتورهای امنیتی، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد و تجارت، تحصیلات عالی، انرژی، زراعت و معاهدۀ مساعدت‌های حقوقی امضا شود.

در این سفر، آقای غنی را محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و شماری دیگر از مقام های بلند رتبه حکومت همراهی می کند.

هم‌رسانی کنید