Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‏ جمهور: مرکز طالبان در پاکستان است

محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می گوید که مرکز طالبان در پاکستان قرار دارد و این کشور، باید به گونۀ واضح و عملی، برای از بین بردن این گروه، اقدام کند.

آقای غنی که پس از ادای نماز جمعه در میان شماری از عالمان دین و شهروندان کشور در ارگ ریاست جمهوری سخن می زد، تأکید کرد که اکنون برای پاکستان زمان آن رسیده که تصمیم بگیرد تا جنگ در افغانستان را متوقف سازد: «مرکز طالبان، پاکستان است. و اکنون وقت تصمیم برای پاکستان رسیده است تا هر چیزی را که به خود روا نمی دارد به دیگران هم روا ندارد.»

آقای غنی می افزاید که فهرست شبکه ها و گروه های هراس افگن را که در خاک پاکستان حضور دارند، به این کشور سپرده شده است: «ما منتظر عمل استم و این حرف ها روی کاغذ است و افغانستان، عمل واضح تقاضا دارد.»

این اظهارات غنی در حالی ابراز می شوند که دو روز پیش، وزیرداخله و رییس امنیت ملی، به منظور ارایه شواهد مبنی بر دست داشتن پاکستان در حمله های اخیر مرگبار در افغانستان، به اسلام آباد رفتند و به گفتۀ آنان، شواهد "غیرقابل انکار" را با مقام های پاکستانی شریک ساختند.

رییس امینت ملی، روز گذشته گفت که پاکستان برای نخستین بار در گفتگو با آنان، پذیرفته است که هراس افگنان در خاک آنان حضور دارند.

گفت‎وگوهای صلح

در حالی که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، گفت وگو باطالبان را رد کرده است و ارگ ریاست جمهوری نیز پیش از این گفته است که پس از این "صلح" را در میدان های جنگ جست وجو خواهد کرد، اما آقای غنی در سخنان امروزش، پیامی دیگری به طالبان داد.

او گفت طالبانی که به "اسلام" و "افغانیت" باور دارند، باید صف شان را از طالبانی که به گفتۀ او در صف "باطل" ایستاده اند و دست به کشتار می زنند، جدا کنند و از طریق گفت وگو و "سیاست" به روند صلح بپیوندند.

با این همه، وی باور دارد که صلح تاکنون در "ابهام" باقی مانده است و باید واضح ساخته شود. آقای غنی تأکید کرد که برای نایل شدن به این مهم، باید هم در صلح و هم در جنگ، پیروز شد.

رییس جمهور غنی، از آن چه که گروه طالبان انجام می دهند، به شدت ناراحت است و حملۀ روز شنبه این گروه در کابل را، حمله بر تمام ملت افغانستان می داند: «حمله سر طفل ما، سر زن ما، سر مرد ما نیست؛ حمله سر تمام ملت افغانستان است.»

پلان امنیتی کابل

رییس جمهور غنی در بخش دیگر اظهاراتش، در بارۀ پلان امنیتی کابل سخن زد؛ پلانی که به گفتۀ وی، قرار است مقام های امنیتی، طرح آن را تا پس فردا (یک شنبه) به وی تحویل دهند.

آقای غنی می گوید که امنیت در کشور به ویژه در پایتخت را جدی می گیرد و با این مهم، برخورد سیاسی نمی کند.

وی گفت که در پیوند به حمله های اخیر در کابل، یازده هراس افگن بازداشت شده اند.

گزینش مسؤولان امنیتی بربنیاد شایستگی و تعهد، و نیز غیرسیاسی سازی نیروهای امنیتی، از موضوعات دیگر سخنان امروز آقای غنی بود. در همین راستا، وی از جوانان در کشور خواست که به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند و نگذارند "دشمنان" افغانستان، اتحاد و همبستگی مردم را به هم بزنند.

وی در پایان سخنانش، از مردم خواست که صبور باشند و در برابر هراس افگنان منسجم شوند.

رییس‏ جمهور: مرکز طالبان در پاکستان است

رییس جمهور غنی می گوید که مرکز طالبان در پاکستان است و افغانستان، از این کشور می خواهد که در برابر این گروه و گروه های دیگر هراس افگن فعال در پاکستان، به گونه جدی عمل کند.

تصویر بندانگشتی

محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می گوید که مرکز طالبان در پاکستان قرار دارد و این کشور، باید به گونۀ واضح و عملی، برای از بین بردن این گروه، اقدام کند.

آقای غنی که پس از ادای نماز جمعه در میان شماری از عالمان دین و شهروندان کشور در ارگ ریاست جمهوری سخن می زد، تأکید کرد که اکنون برای پاکستان زمان آن رسیده که تصمیم بگیرد تا جنگ در افغانستان را متوقف سازد: «مرکز طالبان، پاکستان است. و اکنون وقت تصمیم برای پاکستان رسیده است تا هر چیزی را که به خود روا نمی دارد به دیگران هم روا ندارد.»

آقای غنی می افزاید که فهرست شبکه ها و گروه های هراس افگن را که در خاک پاکستان حضور دارند، به این کشور سپرده شده است: «ما منتظر عمل استم و این حرف ها روی کاغذ است و افغانستان، عمل واضح تقاضا دارد.»

این اظهارات غنی در حالی ابراز می شوند که دو روز پیش، وزیرداخله و رییس امنیت ملی، به منظور ارایه شواهد مبنی بر دست داشتن پاکستان در حمله های اخیر مرگبار در افغانستان، به اسلام آباد رفتند و به گفتۀ آنان، شواهد "غیرقابل انکار" را با مقام های پاکستانی شریک ساختند.

رییس امینت ملی، روز گذشته گفت که پاکستان برای نخستین بار در گفتگو با آنان، پذیرفته است که هراس افگنان در خاک آنان حضور دارند.

گفت‎وگوهای صلح

در حالی که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، گفت وگو باطالبان را رد کرده است و ارگ ریاست جمهوری نیز پیش از این گفته است که پس از این "صلح" را در میدان های جنگ جست وجو خواهد کرد، اما آقای غنی در سخنان امروزش، پیامی دیگری به طالبان داد.

او گفت طالبانی که به "اسلام" و "افغانیت" باور دارند، باید صف شان را از طالبانی که به گفتۀ او در صف "باطل" ایستاده اند و دست به کشتار می زنند، جدا کنند و از طریق گفت وگو و "سیاست" به روند صلح بپیوندند.

با این همه، وی باور دارد که صلح تاکنون در "ابهام" باقی مانده است و باید واضح ساخته شود. آقای غنی تأکید کرد که برای نایل شدن به این مهم، باید هم در صلح و هم در جنگ، پیروز شد.

رییس جمهور غنی، از آن چه که گروه طالبان انجام می دهند، به شدت ناراحت است و حملۀ روز شنبه این گروه در کابل را، حمله بر تمام ملت افغانستان می داند: «حمله سر طفل ما، سر زن ما، سر مرد ما نیست؛ حمله سر تمام ملت افغانستان است.»

پلان امنیتی کابل

رییس جمهور غنی در بخش دیگر اظهاراتش، در بارۀ پلان امنیتی کابل سخن زد؛ پلانی که به گفتۀ وی، قرار است مقام های امنیتی، طرح آن را تا پس فردا (یک شنبه) به وی تحویل دهند.

آقای غنی می گوید که امنیت در کشور به ویژه در پایتخت را جدی می گیرد و با این مهم، برخورد سیاسی نمی کند.

وی گفت که در پیوند به حمله های اخیر در کابل، یازده هراس افگن بازداشت شده اند.

گزینش مسؤولان امنیتی بربنیاد شایستگی و تعهد، و نیز غیرسیاسی سازی نیروهای امنیتی، از موضوعات دیگر سخنان امروز آقای غنی بود. در همین راستا، وی از جوانان در کشور خواست که به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند و نگذارند "دشمنان" افغانستان، اتحاد و همبستگی مردم را به هم بزنند.

وی در پایان سخنانش، از مردم خواست که صبور باشند و در برابر هراس افگنان منسجم شوند.

هم‌رسانی کنید